Nasz Zespół


Anna Kasolik, adwokat – wspólnik

Zajmuje się w prawem cywilnym, w szczególności prawem procesowym. W zakresie prawa gospodarczego zajmuje się obsługą przedsiębiorców, w tym przygotowywaniem i analizą umów oraz prawem spółek handlowych. Ponadto prowadzi sprawy z zakresu prawa własności intelektualnej, ochrony dóbr osobistych i sprawy dotyczące błędów w sztuce medycznej.

Pełni funkcję sędziego w Sądzie Dyscyplinarnym przy Okręgowej Izbie Adwokackiej w Krakowie. Współautorka książek Metodyka sporządzania umów gospodarczych (Wydawnictwo Wolters Kluwers 2015) oraz Metodyka sporządzania pism procesowych w spawach, cywilnych, karnych, gospodarczych i administracyjnych (Wydawnictwo Wolters Kluwers 2015), bestsellerów w kategorii metodyki prawne. Prowadzi zajęcia dla studentów z prawa cywilnego procesowego.

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a także studia podyplomowe z zakresu prawa autorskiego, wydawniczego i prasowego w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, studia podyplomowe z zakresu prawa medycznego i bioetyki prowadzone przez Uniwersytet Jagielloński oraz studia podyplomowe z zakresu prawa gospodarczego i handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.Włada językiem angielskim i francuskim.
Adwokat wpisany na listę adwokatów Okręgowej Izby Adwokackiej w Krakowie.

a.kasolik@kpla.com.pl
tel: 501 861 853

Gabriela Pawlus-Łapa, adwokat – wspólnik

Specjalizuje się w rozwodach oraz w szeroko pojętym prawie rodzinnym. Kompleksowo obsługuje podmioty gospodarcze, doradzając w zakresie zarówno bieżącej działalności przedsiębiorstwa, w tym w szczególności z zakresu prawa pracy i sporządzania umów gospodarczych, spraw korporacyjnych, a także w zakresie prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego. W imieniu klientów skutecznie prowadzi negocjacje umów oraz mediacje. Ponadto, zajmuje się sprawami odszkodowawczymi, a także związanymi z ochroną dóbr osobistych.

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa autorskiego, wydawniczego i prasowego w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, studia podyplomowe z zakresu prawa pracy prowadzone przez Uniwersytet Jagielloński oraz studia podyplomowe z zakresu prawa gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Włada językiem angielskim.
Adwokat wpisany na listę adwokatów Okręgowej Izby Adwokackiej w Krakowie.

g.pawlus@kpla.com.pl
tel. 600 886 020

Katarzyna Wcisło, adwokat

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa spółek i prawa gospodarczego, a w szczególności w bieżącym doradztwie podmiotom gospodarczym oraz w postępowaniu rejestrowym, a także w sprawach z zakresu prawa i postępowania karnego, w tym prawa wykonawczego. Jej doświadczenie zawodowe obejmuje ponadto obronę w sprawach o wykroczenia oraz zastępstwo procesowe w sprawach odszkodowawczych związanych z niesłusznym tymczasowym aresztowaniem, skazaniem oraz internowaniem. Prowadzi także sprawy w toku postępowania mediacyjnego, zabezpieczającego i egzekucyjnego.

Z kancelarią związana jest od 2013 roku.

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2014 roku, studia podyplomowe z zakresu prawa gospodarczego i handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w 2018 roku oraz Szkołę Prawa Procesowego Agaty Rewerskiej Ad Exemplum w 2018 roku. Posługuje się językiem angielskim i niemieckim.

Adwokat wpisany na listę adwokatów Okręgowej Izby Adwokackiej w Krakowie.

k.wcislo@kpla.com.pl

Konrad Kłaput, adwokat

Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie karnym materialnym (prawo karne, prawo karne skarbowe, prawo wykroczeń) oraz prawie procesowym. W swej dotychczasowej praktyce zawodowej zajmował się także prawem cywilnym, w szczególności sprawami z zakresu ubezpieczeń, odszkodowań a także spraw rodzinnych – postępowania rozwodowe i alimentacyjne. Ponadto specjalizuje się w sprawach dotyczących prawa ochrony środowiska.

Z Kancelarią związany od 2013 roku, gdzie jako aplikant adwokacki zdobywał doświadczenie zawodowe. Obecnie współpracuje z kancelarią.

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w 2011 r. Biegle posługuje się językiem włoskim i angielskim.

Adwokat wpisany na listę adwokatów Okręgowej Izby Adwokackiej w Krakowie.

k.klaput@kpla.com.pl

tel: 607 464 625

 

Wojciech Augustyn, radca prawny

Specjalizuje się w prawie rzeczowym, prawie gospodarczym oraz prawie pracy. Ponadto zajmuje się sprawami z zakresu zwalczania czynów nieuczciwej konkurencji oraz w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów.
Wieloletnie doświadczenie zawodowe w obsłudze przedsiębiorców oraz osób fizycznych zdobywał w jednej z najwięszych ogólnopolskich kancelarii radcowsko-adwokackich.

Z Kancelarią związany jest od 2017 roku.

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posługuje się językiem angielskim oraz rosyjskim.

Radca prawny wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie.

Karolina Olanin, adwokat

Specjalizuje się w sporach sądowych z zakresu prawa cywilnego, w szczególności prawa rodzinnego w tym spraw rozwodowych, spadkowego oraz w sprawach odszkodowawczych i prawa pracy. Nadto jej doświadczenie obejmuje zagadnienia prawa własności intelektualnej, m.in. sprawy związane z ochroną znaków towarowych, wzorów przemysłowych, wynalazków, wzorów użytkowych i innych praw własności przemysłowej oraz szeroko pojęte prawo obywatelskie.

Z Kancelarią związana jest od 2011 roku.

Studia prawnicze ukończyła na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Biegle posługuje się językiem angielskim.

k.olanin@kpla.com.pl

 

Marta Sadza, adwokat

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego.
W szczególności posiada doświadczenie w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawie zobowiązań.

Biegle posługuje się językiem angielskim oraz francuskim.

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Była członkiem Studenckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu Jagiellońskiego Sekcji Prawa Pracy.

Z kancelarią związana jest od 2016 roku.

m.sadza@kpla.com.pl

Magdalena Michniewska, aplikant adwokacki

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku prawo. Seminarzystka w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego. Jej zainteresowania koncentrują się na tematyce prawa cywilnego oraz prawa własności intelektualnej.

Biegle posługuje się językiem angielskim.

Z kancelarią związana jest od 2019 roku.

m.michniewska@kpla.com.pl

Tomasz Tantała, aplikant adwokacki

Specjalizuje się w prawie cywilnym oraz prawie gospodarczym i bieżącej obsłudze prawnej przedsiębiorców.

W kancelarii zajmuje się w szczególności sprawami dotyczącymi prawa własności intelektualnej, odszkodowań, prawa kontraktowego, a także prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego.

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie odbywa aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie.

Biegle posługuje się językiem angielskim.

Z Kancelarią związany jest od 2018 roku.

t.tantala@kpla.com.pl

Maciej Satoła, prawnik

Absolwent kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Przedmiotem zainteresowań obejmuje szeroko rozumianą tematykę prawa własności intelektualnej, cyberprzestępczości, nowych technologii, a także prawa podatkowego. Celem zawodowym jest zdobycie kwalifikacji niezbędnych do realizacji swoich pasji oraz marzeń związanych z pracą na stanowiskach obejmujących tematykę prawną w zakresie zarówno teoretycznym jak i praktycznym.

Biegle posługuje się językiem angielskim.

Z kancelarią związany jest od 2019 roku.

m.satola@kpla.com.pl

Barbara Porzuczek, radca prawny

Posiada bogate doświadczenie zawodowe w obsłudze podmiotów gospodarczych w szczególności w zakresie prywatyzacji i przekształceń przedsiębiorstw. Ponadto zajmuje się prawem pracy, w tym układami zbiorowymi, przepisami z zakresu mobbingu.

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wykłada prawo pracy w Wyższej Szkole Ekonomi i Informatyki w Krakowie. Posiada uprawnienia mediatora z listy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Radca Prawny wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie w 1999r.

b.porzuczek@kpla.com.pl
tel. 502 066 958

Ewelina Pater