Nasz Zespół


Anna Kasolik, adwokat

Zajmuje się w prawem cywilnym, w szczególności prawem procesowym. W zakresie prawa gospodarczego zajmuje się obsługą przedsiębiorców, w tym przygotowywaniem i analizą umów oraz prawem spółek handlowych. Ponadto prowadzi sprawy z zakresu prawa własności intelektualnej, ochrony dóbr osobistych i sprawy dotyczące błędów w sztuce medycznej.

Pełni funkcję sędziego w Sądzie Dyscyplinarnym przy Okręgowej Izbie Adwokackiej w Krakowie. Współautorka książek Metodyka sporządzania umów gospodarczych (Wydawnictwo Wolters Kluwers 2015) oraz Metodyka sporządzania pism procesowych w spawach, cywilnych, karnych, gospodarczych i administracyjnych (Wydawnictwo Wolters Kluwers 2015), bestsellerów w kategorii metodyki prawne. Prowadzi zajęcia dla studentów z prawa cywilnego procesowego.

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a także studia podyplomowe z zakresu prawa autorskiego, wydawniczego i prasowego w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, studia podyplomowe z zakresu prawa medycznego i bioetyki prowadzone przez Uniwersytet Jagielloński oraz studia podyplomowe z zakresu prawa gospodarczego i handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Włada językiem angielskim i francuskim.

Adwokat wpisany na listę adwokatów Okręgowej Izby Adwokackiej w Krakowie.

a.kasolik@kpla.com.pl

tel: 501 861 853

Gabriela Pawlus-Łapa, adwokat

Adwokat oraz mediator. Ma szerokie doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych, odpowiednio doradzając Klientom wybór formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej, a także przeprowadzając procesy przekształceń spółek oraz sukcesji przedsiębiorstw. Specjalizuję się w obsłudze firm rodzinnych.

W imieniu Klientów fachowo prowadzi spory sądowe. Reprezentuje Klientów w sprawach frankowych przeciwko Bankom. Jest bardzo skuteczna w negocjacjach gospodarczych oraz rodzinnych.

Z pasją zajmuje się sprawami rodzinnymi, efektywnie reprezentując Klientów w sprawach o rozwód oraz podział majątku.

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa autorskiego, wydawniczego i prasowego w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, studia podyplomowe z zakresu prawa pracy prowadzone przez Uniwersytet Jagielloński oraz studia podyplomowe z zakresu prawa gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Włada językiem angielskim.
Adwokat wpisany na listę adwokatów Okręgowej Izby Adwokackiej w Krakowie.

g.pawlus@kpla.com.pl

tel. 600 886 020

Łukasz Jakubowski – adwokat of counsel

Od kilkunastu lat specjalizuje się w prawie kontraktowym oraz prawie nieruchomości. Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z renomowanymi firmami prawniczymi w Warszawie, Berlinie, Zurychu oraz Londynie.

Zapewnia bieżące doradztwo prawne w zakresie prawa nowych technologii ze szczególnym uwzględnieniem branży IT, Media oraz e-commerce. Wspiera prawnie Klientów przy negocjowaniu, zawieraniu i wykonaniu kontraktów (m.in. transakcje M&A, umowy licencyjne, umowy SLA, umowy wdrożeniowe) w Unii Europejskiej, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i USA.

Świadczy także usługi prawne przy transakcjach związanych z obrotem nieruchomościami, regulowaniem stanu prawnego, rozwiązywaniem sporów o własność, audytem prawnym, negocjacjami, zawieraniem umów oraz czynnościami około-transakcyjnymi.

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Szkołę Prawa Amerykańskiego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z The Catholic University of Washington Columbus School of Law. Odbył także studia podyplomowe z zakresu prawa spółek w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz studia podyplomowe z zakresu finansów i rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Biegle posługuje się językiem angielskim oraz językiem niemieckim.

Adwokat wpisany na listę adwokatów Okręgowej Izby Adwokackiej w Krakowie.

l.jakubowski@kpla.com.pl

+48 507 188 878

Piotr Krzak, adwokat

Adwokat specjalizujący się w prawie cywilnym. Specjalizuje się w prowadzeniu skomplikowanych spraw działowych i podziałowych.
Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał jako asystent sędziego w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie, a następnie jako Sędzia i Przewodniczący I Wydziału Cywilnego w Sądzie Rejonowym w Myślenicach. Członek Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitita.
Ponadto od kilku lat zajmuje się tematem rozwoju nowych technologii w praktyce prawniczej, integracją prawa z nowymi technologiami informatycznymi oraz zastosowaniem sztucznej inteligencji w sądownictwie. W tym celu ukończył roczne szkolenie z zakresu analizy danych – Data Science i rozpoczął współpracę z partnerami technologicznymi takimi jak Microsoft, Billennium.
Prowadzi warsztaty i szkolenia z zakresu stosowania przez prawników nowych technologii i rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji oraz szkolenia z zakresu prawa i etyki zawodowej dla psychologów, psychoterapeutów i lekarzy, a swoją wiedzę psychologiczną wykorzystuje do lepszego rozumienia zawiłości procesów prawnych, podchodząc z zaangażowaniem do każdego klienta.
Adwokat wpisany na listę Adwokatów Okręgowej Izby Adwokackiej w Krakowie.
p.krzak@kpla.com.pl
tel. 507 380 378

Karolina Olanin, adwokat

Specjalizuje się w sporach sądowych z zakresu prawa cywilnego, w szczególności prawa rodzinnego w tym spraw rozwodowych, spadkowego oraz w sprawach odszkodowawczych i prawa pracy. Nadto jej doświadczenie obejmuje zagadnienia prawa własności intelektualnej, m.in. sprawy związane z ochroną znaków towarowych, wzorów przemysłowych, wynalazków, wzorów użytkowych i innych praw własności przemysłowej oraz szeroko pojęte prawo obywatelskie.

Z Kancelarią związana jest od 2011 roku.

Studia prawnicze ukończyła na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Biegle posługuje się językiem angielskim.

Adwokat wpisany na listę adwokatów Okręgowej Izby Adwokackiej w Krakowie.

k.olanin@kpla.com.pl

Konrad Kłaput, adwokat

Adwokat, wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej Krakowie. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w 2011 roku.

Z Kancelarią związany od 2013 roku, gdzie jako aplikant adwokacki zdobywał doświadczenie zawodowe. Obecnie współpracuje z Kancelarią.

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z klientami indywidualnymi i przedsiębiorcami. Jako adwokat reprezentuje Klientów przed sądami powszechnymi.

W ramach praktyki Kancelarii odpowiedzialny za postępowania odszkodowawcze oraz postępowania przeciwko ubezpieczycielom.

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego, w szczególności sprawy dotyczące dochodzenia roszczeń z umów kredytów frankowych.

Biegle posługuje się językiem włoskim.

Adwokat wpisany na listę adwokatów Okręgowej Izby Adwokackiej w Krakowie.

k.klaput@kpla.com.pl
tel: 607 464 625

Marta Sadza, adwokat

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego.
W szczególności posiada doświadczenie w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawie zobowiązań.

Biegle posługuje się językiem angielskim oraz francuskim.

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Była członkiem Studenckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu Jagiellońskiego Sekcji Prawa Pracy.

Z kancelarią związana jest od 2016 roku.

m.sadza@kpla.com.pl

Julia Kurzyna – adwokat

Ukończyła w 2019 roku studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 2022 roku ukończyła aplikację adwokacką w Krakowskiej Izbie Adwokackiej, osiągając w 2023 roku pozytywny wynik na egzaminie zawodowym.

Specjalizuje się w prawie cywilnym materialnym i procesowym, prawie podatkowym oraz prawie spółek handlowych. Zajmuje się kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych. Posiada również doświadczenie związane z reprezentacją Klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych, w szczególności dotyczących kwestii podatkowych. W kręgu jej zainteresowań pozostaje prawo spadkowe oraz prawo nieruchomości.

Biegle posługuje się językiem angielskim.

j.kurzyna@kpla.com.pl

Robert Socha – of counsel

Ekspert w obszarze risk & compliance, a w szczególności weryfikacji kontrahentów i weryfikacji sankcyjnej, “białego wywiadu” (OSINT) i komunikacji kryzysowej. Ponadto prowadzi szkolenia z występów publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji trudnych i kryzysowych.

Prawnik po aplikacji i egzaminie prokuratorskim, były dziennikarz śledczy TVN “Superwizjer”.

Laureat wielu dziennikarskich nagród. Autor głośnych reportaży, m.in. dotyczących sprawy Olewnika, korupcji, nadużyć seksualnych. Główny szkoleniowiec Google dla mediów i dziennikarzy w Europie Środkowo-Wschodniej (2021-2023), pracował w kilkunastu krajach. Szkolił z weryfikacji i fact-checkingu, rozpoznawania dezinformacji, zaawansowanych metod wyszukiwania.

Stypendysta prestiżowego programu Fundacji Niemana na Uniwersytecie Harvarda w USA (2016/2017).

Autor dwóch książek: „Piórem i Paragrafem. Praktyczny przewodnik dla dziennikarzy” (wyd. LexisNexis 2009) oraz „Nie chodziło o okup. Kulisy porwania Krzysztofa Olewnika” (wyd. Nowy Świat 2010).

Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

r.socha@veniremedia.pl

Wojciech Dobosz – doradca podatkowy

Doradca podatkowy współpracujący z kancelarią.

Wieloletni pracownik administracji skarbowej, z doświadczeniem na wielu stanowiskach kierowniczych – w tym jako Naczelnika Urzędu Skarbowego.

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – Finanse Przedsiębiorstw oraz studiów podyplomowych (Finanse i Rachunkowość).

Członek Zarządu małopolskiego oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Agnieszka Kauczyńska – Interim Menedżer, konsultant, trener zarządzania

Manager współpracujący z kancelarią z 18-letnim doświadczeniem. Wspiera Rady Nadzorcze, Właścicieli i Zarządy Firm w osiąganiu zaplanowanych celów biznesowych.

Realizuje projekty planowania i wdrażania strategii, controllingu i zarządzania finansami. Przeprowadza zmiany w firmach w zakresie restrukturyzacji i reorganizacji. Pracuje jako mentor wspierając kadrę zarządzającą w rozwoju umiejętności przywódczych. W pracy łączy swoją wieloletnią praktykę managerską i konsultingową z zakresu strategii, finansów i zarządzania firmą.

Z wykształcenia magister finansów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Absolwentka rocznego kursu w Instytucie Zarządzania Fundacji Polsko-Francuskiej z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem.

Certyfikowany konsultant Extended DISC – analiz behawioralnych „Jak jako lider”. Posiada Międzynarodowy Certyfikat Trenera Zarządzania MATRIK (01/ICTDL/2016) ukierunkowany na rozwój umiejętności menedżerskich, efektywnego zarządzania sobą i zespołami. Uzyskała również Certyfikat Konsultanta Zarządzania „Certified Management Consultant” w Danii.

Magdalena Michniewska, aplikant adwokacki

W kancelarii zajmuje się w szczególności zagadnieniami związanymi z prawem pracy, prawem kontraktowym oraz prawem spadkowym, rodzinnym i opiekuńczym. W jej kręgu zainteresowań zawodowych pozostaje również prawo własności intelektualnej, a także prawo konkurencji i ochrony konsumentów.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku prawo. Seminarzystka w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego. Obecnie odbywa aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie.

Biegle posługuje się językiem angielskim.

Z kancelarią związana jest od 2019 roku.

m.michniewska@kpla.com.pl

Tomasz Grzybowski – aplikant adwokacki

Absolwent Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie na kierunku prawo. Podczas studiów angażował się w Koła Naukowe: Karnistów, Prawa Konstytucyjnego oraz Prawa Gospodarczego, a także w debaty oksfordzkie. Był członkiem Studenckiej Poradni Prawnej działającej przy uczelni.

W 2023 roku przystąpił do egzaminu wstępnego, uzyskując wpis na listę aplikantów adwokackich Krakowskiej Izby Adwokackiej.

W kancelarii zajmuje się przede wszystkim sprawami cywilnymi – z zakresu prawa rzeczowego i prawa zobowiązań. W kręgu jego zainteresowań pozostaje także prawo gospodarcze oraz prawo karne.

Z kancelarią związany jest od 2024 roku.

Andrzej Bodziacki – aplikant adwokacki

Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Aktualnie odbywa aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie.

Specjalizuje się w dziedzinie prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ochrony konsumentów. Posiada bogate doświadczenie w zakresie reprezentowania konsumentów w sporach sądowych z bankami.

Biegle posługuje się językiem angielskim.

Z kancelarią związany od 2023 roku.

a.bodziacki@kpla.com.pl

Katarzyna Zapała

Jej zainteresowania koncentrują się na tematyce z zakresu prawa karnego oraz prawa gospodarczego.

Studentka Akademia Krakowskiej im. A. F. Modrzewskiego na kierunku prawo.
Jest członkiem Studenckiej Poradni Prawnej Akademii Krakowskiej w sekcji karnej, administracyjnej i podatkowej.

Ukończyła studia na Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie na kierunku zarządzanie oraz studia podyplomowe z zakresu Mediacji i innych metody alternatywnego rozwiązywania sporów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Biegle posługuje się językiem angielskim i językiem niemieckim.

Z kancelarią związana jest od 2022 roku.

k.zapala@kpla.com.pl