Kancelaria Adwokacka świadczy kompleksową obsługę prawną zarówno dla podmiotów gospodarczych jak i dla osób fizycznych

Adwokacka Spółka Partnerska KPLA Kasolik, Pawlus – Łapa  została zawiązana w 2016 roku celem konsolidacji długotrwałej współpracy adwokatów, opierającej się na ich wieloletnim doświadczeniu zawodowym urzeczywistniając, tym samym najwyższą jakość świadczonych usług prawnych.

Nieustanny i dynamiczny rozwój KPLA gwarantuje realizację kompleksowej pomocy i doradztwa na rzecz osób prywatnych, podmiotów gospodarczych oraz instytucji w zakresie zróżnicowanych dziedzin prawa.

KPLA oferuje indywidualne podejście do każdego Klienta, oparte na wzajemnym zaufaniu, zaangażowaniu i staranności, będące fundamentem wypracowania wspólnego sukcesu. Profesjonalizm, doświadczenie oraz umiejętność adaptacji do zmieniającej się rzeczywistości zapewnia najwyższy poziom prowadzenia powierzonych spraw.

Członkowie Zespołu KPLA dbają o ciągłe doskonalenie zawodowe, pogłębianie wiedzy w zakresie specjalistycznych płaszczyzn prawa, co pozwala na świadczenia pomocy prawnej zorientowanej na zindywidualizowane potrzeby Klientów oraz efektywność podejmowanych działań.

Największą ambicję, a również satysfakcję Zespołu KPLA stanowi zadowolenie dotychczasowych, jak i przyszłych Klientów.

„Współpraca z kancelarią KPLA to gwarancja rzetelności i profesjonalizmu na najwyższym poziomie.
Dzięki ogromnej wiedzy i bogatemu doświadczeniu Pani Mecenas Gabrieli Pawlus-Łapa każdy problem prawny, na który napotyka nasza firma, udaje się skutecznie i sprawnie doprowadzić do satysfakcjonującego naszą firmę rozwiązania.”

 

Dynamica

 

„Profesjonalna pomoc w sprawach o zapłatę należności z zaległych faktur, wezwania do zapłaty oraz skuteczna reprezentacja przed Sądami”

 

PC – Land

„Dziękuję za sprawne założenie spółki oraz jej szybką rejestrację”

 

SmartDesign

„Nieocenione wsparcie w sprawach z zakresu prawa autorskiego. Polecam”

 

EKOTEKTURA

„Dziękuję, adw. G.Pawlus – Łapa za pomoc i  w sprawie rozwodowej oraz udzielone w tym trudnym dla mnie okresie wsparcie. Pani Mecenas angażuję się w sprawę na każdym etapie.”

 

i.z.h.

„Rekomenduję adw. A. Kasolik  w sprawach rodzinnych za wsparcie i walkę dla Klienta”.

 

a.z.

„We współpracy z Kancelarią szczególnie doceniam dostępność prawników i szybką odpowiedź w sytuacjach wymagających natychmiastowej reakcji.”

 

M. Cygoń – Juraszek

„Bogate doświadczenie, znakomita wiedza ekspercka, kreatywność oraz umiejętność prawidłowej oceny to istotne elementy przemawiające za współpracą z Kancelarią”

 

FHU PARTNER

„Cenimy Kancelarię za profesjonalizm i wszechstronność, obsługę prawną zarówno w bieżących działaniach firmy jak i sprawach dużej wagi, wymagających szczególnej wiedzy, doświadczenia i zaangażowania.”

 

MS Meble

„Kancelaria jest godnym polecenia partnerem w zakresie realizacji usług prawnych. Dotychczasowa współpraca z Kancelarią w pełni charakteryzuje się profesjonalizmem, elastycznością oraz terminowością”.

 

Orime

Kompetencje


Zapewniamy, że wybór naszej Kancelarii będzie dla Państwa optymalnym rozwiązaniem.

Dla biznesu

 • stała obsługa prawna firm, w tym mi.in. doradztwo, przygotowywanie i opiniowanie umów, negocjacje biznesowe, reprezentacja w postępowaniach sądowych, administracyjnych, szkolenia
 • rejestracja i przekształcanie podmiotów gospodarczych, w tym przekształcanie w spółki komandytowe
 • odzyskiwanie należności pieniężnych
 • sprawy z zakresu prawa skarbowego i finansowego
 • prawo własności intelektualnej, prawo autorskie ochrona znaków towarowych,
 • rejestracja znaków towarowych, reprezentacja w postępowaniach przed Urzędem Patentowym
 • postępowanie przewidziane w prawie o zamówieniach publicznych
 • sprawy administracyjne, w szczególności z zakresu prawa budowlanego
 • procesy inwestycyjne
 • prawo ochrony środowiska, postępowanie w sprawie decyzji o uwarunkowania środowiskowe
 • pomoc prawna w zakresie przeprowadzenia postępowania upadłościowego
 • szkolenia z zakresu prawa handlowego, prawa pracy, a także z zakresu spraw odszkodowawczych

Klienci indywidualni

 • zastępstwo procesowe w sprawach cywilnych, karnych i administracyjnych
 • sprawy rozwodowe, sprawy o separacje
 • spory dotyczące spraw majątkowych, w tym również podział majątku
 • sprawy spadkowe
 • sprawy rodzinne, m.in. w zakresie alimentów, władzy rodzicielskiej
 • prawo pracy, w tym zagadnienia związane z mobbingiem,
 • legalizacja pobytu cudzoziemców, postępowanie w zakresie pozwoleń na pobyt stały lub czasowy, zezwolenia na pracę, uzyskiwanie i przedłużanie wiz
 • ochrona dóbr osobistych
 • odszkodowania i zadośćuczynienia, w tym za błędy medyczne, niesłuszne aresztowanie, skazania czy internowanie
 • w postępowaniu karnym kompleksowa obrona na etapie przygotowawczym, sądowym oraz wykonawczym, m.in. pomoc prawna w zakresie warunkowego umorzenia postępowania, zawiadomień o podejrzeniu popełniania przestępstwa, warunkowego przedterminowego zwolnienia, dozór elektroniczny
 • pomoc prawna w zakresie prawa karnego skarbowego jak i prawa wykroczeń

Rejestracja znaków towarowych

Znaki towarowe coraz częściej stają się istotnym składnikiem majątku przedsiębiorstw, stając się niezbędnym narzędziem działań marketingowych firm. Warto jednak pamiętać, iż dla ochrony indywidualnego znaku towarowego kojarzonego
z daną marką, konieczna jest rejestracja znaku, a w związku z tym przepowiedzenie stosownego postępowania przed Urzędem Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej. Uzyskanie tej prawnej ochrony znaku pozwala na uniknięcie nadużyć
ze strony podmiotów trzecich i bezprawne korzystanie z wypracowanego znaku.

W ramach usług oferowanych przez Kancelarię znajduje się pomoc prawna w ramach uzyskiwania ochrony dla znaków towarowych. Oferujemy usługi w zakresie rejestracji znaków, kompleksowej reprezentacji w postępowaniu przed Urzędem Patentowym RP, w tym postępowaniem sprzeciwowym.

Zespół

Anna Kasolik, adwokat – wspólnik

Zajmuje się w prawem cywilnym, w szczególności prawem procesowym. W zakresie prawa gospodarczego zajmuje się obsługą przedsiębiorców, w tym przygotowywaniem i analizą umów oraz prawem spółek handlowych. Ponadto prowadzi sprawy z zakresu prawa własności intelektualnej, ochrony dóbr osobistych i sprawy dotyczące błędów w sztuce medycznej.

Pełni funkcję sędziego w Sądzie Dyscyplinarnym przy Okręgowej Izbie Adwokackiej w Krakowie. Współautorka książek Metodyka sporządzania umów gospodarczych (Wydawnictwo Wolters Kluwers 2015) oraz Metodyka sporządzania pism procesowych w spawach, cywilnych, karnych, gospodarczych i administracyjnych (Wydawnictwo Wolters Kluwers 2015), bestsellerów w kategorii metodyki prawne. Prowadzi zajęcia dla studentów z prawa cywilnego procesowego.

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a także studia podyplomowe z zakresu prawa autorskiego, wydawniczego i prasowego w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, studia podyplomowe z zakresu prawa medycznego i bioetyki prowadzone przez Uniwersytet Jagielloński oraz studia podyplomowe z zakresu prawa gospodarczego i handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.Włada językiem angielskim i francuskim.
Adwokat wpisany na listę adwokatów Okręgowej Izby Adwokackiej w Krakowie.

a.kasolik@kpla.com.pl
tel: 501 861 853

Gabriela Pawlus-Łapa, adwokat – wspólnik

Specjalizuje się w rozwodach oraz w szeroko pojętym prawie rodzinnym. Kompleksowo obsługuje podmioty gospodarcze, doradzając w zakresie zarówno bieżącej działalności przedsiębiorstwa, w tym w szczególności z zakresu prawa pracy i sporządzania umów gospodarczych, spraw korporacyjnych, a także w zakresie prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego. W imieniu klientów skutecznie prowadzi negocjacje umów oraz mediacje. Ponadto, zajmuje się sprawami odszkodowawczymi, a także związanymi z ochroną dóbr osobistych.

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa autorskiego, wydawniczego i prasowego w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, studia podyplomowe z zakresu prawa pracy prowadzone przez Uniwersytet Jagielloński oraz studia podyplomowe z zakresu prawa gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Włada językiem angielskim.
Adwokat wpisany na listę adwokatów Okręgowej Izby Adwokackiej w Krakowie.

g.pawlus@kpla.com.pl
tel. 600 886 020

Katarzyna Wcisło, adwokat

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa spółek i prawa gospodarczego, a w szczególności w bieżącym doradztwie podmiotom gospodarczym oraz w postępowaniu rejestrowym, a także w sprawach z zakresu prawa i postępowania karnego, w tym prawa wykonawczego. Jej doświadczenie zawodowe obejmuje ponadto obronę w sprawach o wykroczenia oraz zastępstwo procesowe w sprawach odszkodowawczych związanych z niesłusznym tymczasowym aresztowaniem, skazaniem oraz internowaniem. Prowadzi także sprawy w toku postępowania mediacyjnego, zabezpieczającego i egzekucyjnego.

Z kancelarią związana jest od 2013 roku.

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2014 roku, studia podyplomowe z zakresu prawa gospodarczego i handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w 2018 roku oraz Szkołę Prawa Procesowego Agaty Rewerskiej Ad Exemplum w 2018 roku. Posługuje się językiem angielskim i niemieckim.

Adwokat wpisany na listę adwokatów Okręgowej Izby Adwokackiej w Krakowie.

k.wcislo@kpla.com.pl

Konrad Kłaput, adwokat

Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie karnym materialnym (prawo karne, prawo karne skarbowe, prawo wykroczeń) oraz prawie procesowym. W swej dotychczasowej praktyce zawodowej zajmował się także prawem cywilnym, w szczególności sprawami z zakresu ubezpieczeń, odszkodowań a także spraw rodzinnych – postępowania rozwodowe i alimentacyjne. Ponadto specjalizuje się w sprawach dotyczących prawa ochrony środowiska.

Z Kancelarią związany od 2013 roku, gdzie jako aplikant adwokacki zdobywał doświadczenie zawodowe. Obecnie współpracuje z kancelarią.

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w 2011 r. Biegle posługuje się językiem włoskim i angielskim.

Adwokat wpisany na listę adwokatów Okręgowej Izby Adwokackiej w Krakowie.

k.klaput@kpla.com.pl

tel: 607 464 625

 

Wojciech Augustyn, radca prawny

Specjalizuje się w prawie rzeczowym, prawie gospodarczym oraz prawie pracy. Ponadto zajmuje się sprawami z zakresu zwalczania czynów nieuczciwej konkurencji oraz w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów.
Wieloletnie doświadczenie zawodowe w obsłudze przedsiębiorców oraz osób fizycznych zdobywał w jednej z najwięszych ogólnopolskich kancelarii radcowsko-adwokackich.

Z Kancelarią związany jest od 2017 roku.

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posługuje się językiem angielskim oraz rosyjskim.

Radca prawny wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie.

Karolina Olanin, adwokat

Specjalizuje się w sporach sądowych z zakresu prawa cywilnego, w szczególności prawa rodzinnego w tym spraw rozwodowych, spadkowego oraz w sprawach odszkodowawczych i prawa pracy. Nadto jej doświadczenie obejmuje zagadnienia prawa własności intelektualnej, m.in. sprawy związane z ochroną znaków towarowych, wzorów przemysłowych, wynalazków, wzorów użytkowych i innych praw własności przemysłowej oraz szeroko pojęte prawo obywatelskie.

Z Kancelarią związana jest od 2011 roku.

Studia prawnicze ukończyła na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Biegle posługuje się językiem angielskim.

k.olanin@kpla.com.pl

 

Marta Sadza, adwokat

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego.
W szczególności posiada doświadczenie w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawie zobowiązań.

Biegle posługuje się językiem angielskim oraz francuskim.

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Była członkiem Studenckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu Jagiellońskiego Sekcji Prawa Pracy.

Z kancelarią związana jest od 2016 roku.

m.sadza@kpla.com.pl

Magdalena Michniewska, aplikant adwokacki

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku prawo. Seminarzystka w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego. Jej zainteresowania koncentrują się na tematyce prawa cywilnego oraz prawa własności intelektualnej.

Biegle posługuje się językiem angielskim.

Z kancelarią związana jest od 2019 roku.

m.michniewska@kpla.com.pl

Tomasz Tantała, aplikant adwokacki

Specjalizuje się w prawie cywilnym oraz prawie gospodarczym i bieżącej obsłudze prawnej przedsiębiorców.

W kancelarii zajmuje się w szczególności sprawami dotyczącymi prawa własności intelektualnej, odszkodowań, prawa kontraktowego, a także prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego.

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie odbywa aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie.

Biegle posługuje się językiem angielskim.

Z Kancelarią związany jest od 2018 roku.

t.tantala@kpla.com.pl

Barbara Porzuczek, radca prawny

Posiada bogate doświadczenie zawodowe w obsłudze podmiotów gospodarczych w szczególności w zakresie prywatyzacji i przekształceń przedsiębiorstw. Ponadto zajmuje się prawem pracy, w tym układami zbiorowymi, przepisami z zakresu mobbingu.

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wykłada prawo pracy w Wyższej Szkole Ekonomi i Informatyki w Krakowie. Posiada uprawnienia mediatora z listy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Radca Prawny wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie w 1999r.

b.porzuczek@kpla.com.pl
tel. 502 066 958

Ewelina Pater, aplikant adwokacki

Skontaktuj się z nami


Zapewniamy profesjonalną obsługę

  Zasady przetwarzania danych osobowych