Co powienieś wiedzieć o RODO?

RODO weszło w życie 25 maja 2018 r.

Ogólne Unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych weszło w życie w maju. Jeżeli prowadzą Państwo przedsiębiorstwo i przetwarzają dane osobowe muszą Państwo wdrożyć nowe regulacje. Wprowadzone zmiany są na tyle istotne, że proces dostosowania Państwa firmy do nowych przepisów należy rozpocząć jak najszybciej.

 

Konsekwencje dla przedsiębiorców

Jeżeli RODO nie zostanie wdrożone poprawnie i na czas, przedsiębiorcom grozi kara nawet do 20 mln euro.

W przypadku naruszenia rozporządzenia RODO przedsiębiorca zobowiązany jest do wypłacenia odszkodowania osobie, która poniosła szkodę majątkową lub niemajątkową. Nowe przepisy RODO nie wprowadzają konkretnych procedur postępowania z danymi. Właściwe przygotowanie każdej firmy, w tym odpowiednie sformułowanie procedury i procesów przetwarzania Danych Osobowych wraz z zabezpieczeniami organizacyjnymi zapewni bezpieczeństwo Państwa firmie oraz Klientom, pozwoli uniknąć przewidywanych sankcji
w przypadku wystąpienia naruszeń.

Pakiety RODO


 

KPLA pomoże Państwu wybrać i wdrożyć odpowiednie technologie przyjęcia nowych regulacji RODO, przygotować wymaganą przepisami dokumentację, sformułować procedury i procesy przetwarzania danych osobowych, w tym szkolenie pracowników przy jednoczesnej optymalizacji kosztów, w ramach 3 pakietów usługi. Dodatkowo proponujemy indywidualne szkolenia dostosowane do potrzeb Państwa przedsiębiorstwa.

 

Pakiet Podstawowy

Idealne rozwiązanie dla mikro przedsiębiorców zawiera:

 • Przygotowanie kompletu potrzebnych dokumentów – Polityka Bezpieczeństwa
 • 2 godzinne szkolenie wydelegowanego pracownika – podstawy RODO, dostosowanie dokumentacji do organizacji Firmy – w siedzibie Kancelarii lub siedzibie Firmy,
 • Opieka prawna przez 6 miesięcy w przypadku kontroli przestrzegania RODO – dodatkowa jednorazowa opłata 500 zł netto
 • Wytyczne dla firmowego informatyka, konsultacje informatyczne (2h) – dodatkowa jednorazowa opłata
  500 zł netto

Pakiet Optymalny

Idealne rozwiązanie dla mikro i makro przedsiębiorców zawiera:

 • Indywidualny plan wdrożenia RODO w oparciu o audyt potrzeb Firmy
 • przygotowanie kompletu dokumentów dedykowanych pod potrzeby Firmy – Polityka Bezpieczeństwa wraz z Książką Wytycznych
 • 4 godzinne szkolenie wydelegowanych pracowników (max 3) – podstawy RODO, dostosowanie dokumentacji do organizacji Firmy w siedzibie Kancelarii lub w siedzibie Klienta
 • wizyta w siedzibie Firmy – omówienie najistotniejszych kwestii – audyt prawny, analiza danych, opracowanie procedur wdrożeniowych RODO
 • weryfikacji strony internetowej, regulaminów sklepów internetowych itd. pod kontem poprawności i zgodności z wymogami RODO
 • wytyczne dla firmowego informatyka dot. RODO
 • nieodpłatna opieka prawna przez 8 miesięcy w przypadku kontroli przestrzegania RODO

Pakiet Optymalny Plus z 2 letnią Gwarancją Ochrony

Idealne rozwiązanie dla mikro i makro przedsiębiorców zawiera:

 • Indywidualny plan wdrożenia RODO w oparciu o audyt potrzeb Firmy
 • przygotowanie kompletu dokumentów dedykowanych pod potrzeby Firmy – Polityka Bezpieczeństwa wraz z Książką Wytycznych
 • 4 godzinne szkolenie wydelegowanych pracowników (max 3) – podstawy RODO, dostosowanie dokumentacji do organizacji Firmy w siedzibie Kancelarii lub w siedzibie Klienta
 • wizyta w siedzibie Firmy – omówienie najistotniejszych kwestii – audyt prawny, analiza danych, opracowanie procedur wdrożeniowych RODO
 • weryfikacji strony internetowej, regulaminów sklepów internetowych itd. pod kontem poprawności i zgodności z wymogami RODO
 • wytyczne dla firmowego informatyka dot. RODO
 •  Ochrona prawna i reprezentacja Klienta przez okres 2 lat w przypadku kontroli i wszczętego postępowania na skutek naruszenia ochrony Danych Osobowych

Szkolenia

Oferujemy szkolenia dopasowane do potrzeb przedsiębiorstwa w związku z wdrożeniem wymagań RODO. Szkolenia obejmują m.in.:

 • Uprawnienia osób których dane dotyczą
 • Ustanowienie administratora danych osobowych
 • Obowiązki administratora danych osobowych i osób administrującymi danymi
 • Przygotowanie upoważnień i dokumentacji
 • Wprowadzenie zasad udzielania dostępu do danych osobowych w zależności od zakresu i uprawnień
 • Stosowanie procedury reakcji na naruszenia ochrony danych osobowych
 • Wdrożenie środków reakcji i mechanizmów wykrywania naruszeń ochrony danych osobowych
 • Opracowanie oceny kontrahentów, którym administrator danych osobowych powierza przetwarzanie danych osobowych zgodnie z wymaganiami RODO
 • Przeszkolenie z zakresu ochrony danych osobowych dla wydelegowanych pracowników.

Dokumentacja RODO

Usługa zawiera przygotowanie dla Państwa Firmy podstawowej dokumentacji koniecznej przy wprowadzaniu wymogów RODO oraz wytyczne w zakresie przestrzegania tychże wymogów.

Na kompleksową dokumentację składają się:

 • „Politykę Bezpieczeństwa”
 • „Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym”
 • „Instrukcję Postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych”
 • Wzory upoważnień i oświadczeń
 • Wzory klauzul informacyjnych
 • Wzory klauzul zgody
 • Wzór Rejestru czynności przetwarzania danych
 • Dokumentację naruszeń ochrony danych osobowych
 • Umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych