„Współpraca z kancelarią KPLA to gwarancja rzetelności i profesjonalizmu na najwyższym poziomie.
Dzięki ogromnej wiedzy i bogatemu doświadczeniu Pani Mecenas Gabrieli Pawlus-Łapa każdy problem prawny, na który napotyka nasza firma, udaje się skutecznie i sprawnie doprowadzić do satysfakcjonującego naszą firmę rozwiązania.”

 

Dynamica

 

„Profesjonalna pomoc w sprawach o zapłatę należności z zaległych faktur, wezwania do zapłaty oraz skuteczna reprezentacja przed Sądami”

 

PC – Land

„Dziękuję za sprawne założenie spółki oraz jej szybką rejestrację”

 

SmartDesign

„Nieocenione wsparcie w sprawach z zakresu prawa autorskiego. Polecam”

 

EKOTEKTURA

„Dziękuję, adw. G.Pawlus – Łapa za pomoc i  w sprawie rozwodowej oraz udzielone w tym trudnym dla mnie okresie wsparcie. Pani Mecenas angażuję się w sprawę na każdym etapie.”

 

i.z.h.

„Rekomenduję adw. A. Kasolik  w sprawach rodzinnych za wsparcie i walkę dla Klienta”.

 

a.z.

„We współpracy z Kancelarią szczególnie doceniam dostępność prawników i szybką odpowiedź w sytuacjach wymagających natychmiastowej reakcji.”

 

M. Cygoń – Juraszek

„Bogate doświadczenie, znakomita wiedza ekspercka, kreatywność oraz umiejętność prawidłowej oceny to istotne elementy przemawiające za współpracą z Kancelarią”

 

FHU PARTNER

„Cenimy Kancelarię za profesjonalizm i wszechstronność, obsługę prawną zarówno w bieżących działaniach firmy jak i sprawach dużej wagi, wymagających szczególnej wiedzy, doświadczenia i zaangażowania.”

 

MS Meble

„Kancelaria jest godnym polecenia partnerem w zakresie realizacji usług prawnych. Dotychczasowa współpraca z Kancelarią w pełni charakteryzuje się profesjonalizmem, elastycznością oraz terminowością”.

 

Orime


Dla biznesu

 • stała obsługa prawna firm, w tym mi.in. doradztwo, przygotowywanie i opiniowanie umów, negocjacje biznesowe, reprezentacja w postępowaniach sądowych, administracyjnych, szkolenia
 • rejestracja i przekształcanie podmiotów gospodarczych, w tym przekształcanie w spółki komandytowe
 • odzyskiwanie należności pieniężnych
 • sprawy z zakresu prawa skarbowego i finansowego
 • prawo własności intelektualnej, prawo autorskie ochrona znaków towarowych,
 • rejestracja znaków towarowych, reprezentacja w postępowaniach przed Urzędem Patentowym
 • postępowanie przewidziane w prawie o zamówieniach publicznych
 • sprawy administracyjne, w szczególności z zakresu prawa budowlanego
 • procesy inwestycyjne
 • prawo ochrony środowiska, postępowanie w sprawie decyzji o uwarunkowania środowiskowe
 • pomoc prawna w zakresie przeprowadzenia postępowania upadłościowego
 • szkolenia z zakresu prawa handlowego, prawa pracy, a także z zakresu spraw odszkodowawczych

Klienci indywidualni

 • zastępstwo procesowe w sprawach cywilnych, karnych i administracyjnych
 • sprawy rozwodowe, sprawy o separacje
 • spory dotyczące spraw majątkowych, w tym również podział majątku
 • sprawy spadkowe
 • sprawy rodzinne, m.in. w zakresie alimentów, władzy rodzicielskiej
 • prawo pracy, w tym zagadnienia związane z mobbingiem,
 • legalizacja pobytu cudzoziemców, postępowanie w zakresie pozwoleń na pobyt stały lub czasowy, zezwolenia na pracę, uzyskiwanie i przedłużanie wiz
 • ochrona dóbr osobistych
 • odszkodowania i zadośćuczynienia, w tym za błędy medyczne, niesłuszne aresztowanie, skazania czy internowanie
 • w postępowaniu karnym kompleksowa obrona na etapie przygotowawczym, sądowym oraz wykonawczym, m.in. pomoc prawna w zakresie warunkowego umorzenia postępowania, zawiadomień o podejrzeniu popełniania przestępstwa, warunkowego przedterminowego zwolnienia, dozór elektroniczny
 • pomoc prawna w zakresie prawa karnego skarbowego jak i prawa wykroczeń

Rejestracja znaków towarowych

Znaki towarowe coraz częściej stają się istotnym składnikiem majątku przedsiębiorstw, stając się niezbędnym narzędziem działań marketingowych firm. Warto jednak pamiętać, iż dla ochrony indywidualnego znaku towarowego kojarzonego
z daną marką, konieczna jest rejestracja znaku, a w związku z tym przepowiedzenie stosownego postępowania przed Urzędem Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej. Uzyskanie tej prawnej ochrony znaku pozwala na uniknięcie nadużyć
ze strony podmiotów trzecich i bezprawne korzystanie z wypracowanego znaku.

W ramach usług oferowanych przez Kancelarię znajduje się pomoc prawna w ramach uzyskiwania ochrony dla znaków towarowych. Oferujemy usługi w zakresie rejestracji znaków, kompleksowej reprezentacji w postępowaniu przed Urzędem Patentowym RP, w tym postępowaniem sprzeciwowym.

Anna Kasolik, adwokat

Zajmuje się w prawem cywilnym, w szczególności prawem procesowym. W zakresie prawa gospodarczego zajmuje się obsługą przedsiębiorców, w tym przygotowywaniem i analizą umów oraz prawem spółek handlowych. Ponadto prowadzi sprawy z zakresu prawa własności intelektualnej, ochrony dóbr osobistych i sprawy dotyczące błędów w sztuce medycznej.

Pełni funkcję sędziego w Sądzie Dyscyplinarnym przy Okręgowej Izbie Adwokackiej w Krakowie. Współautorka książek Metodyka sporządzania umów gospodarczych (Wydawnictwo Wolters Kluwers 2015) oraz Metodyka sporządzania pism procesowych w spawach, cywilnych, karnych, gospodarczych i administracyjnych (Wydawnictwo Wolters Kluwers 2015), bestsellerów w kategorii metodyki prawne. Prowadzi zajęcia dla studentów z prawa cywilnego procesowego.

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a także studia podyplomowe z zakresu prawa autorskiego, wydawniczego i prasowego w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, studia podyplomowe z zakresu prawa medycznego i bioetyki prowadzone przez Uniwersytet Jagielloński oraz studia podyplomowe z zakresu prawa gospodarczego i handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Włada językiem angielskim i francuskim.

Adwokat wpisany na listę adwokatów Okręgowej Izby Adwokackiej w Krakowie.

a.kasolik@kpla.com.pl

tel: 501 861 853

Gabriela Pawlus-Łapa, adwokat

Adwokat oraz mediator. Ma szerokie doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych, odpowiednio doradzając Klientom wybór formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej, a także przeprowadzając procesy przekształceń spółek oraz sukcesji przedsiębiorstw. Specjalizuję się w obsłudze firm rodzinnych.

W imieniu Klientów fachowo prowadzi spory sądowe. Reprezentuje Klientów w sprawach frankowych przeciwko Bankom. Jest bardzo skuteczna w negocjacjach gospodarczych oraz rodzinnych.

Z pasją zajmuje się sprawami rodzinnymi, efektywnie reprezentując Klientów w sprawach o rozwód oraz podział majątku.

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa autorskiego, wydawniczego i prasowego w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, studia podyplomowe z zakresu prawa pracy prowadzone przez Uniwersytet Jagielloński oraz studia podyplomowe z zakresu prawa gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Włada językiem angielskim.
Adwokat wpisany na listę adwokatów Okręgowej Izby Adwokackiej w Krakowie.

g.pawlus@kpla.com.pl

tel. 600 886 020

Łukasz Jakubowski – adwokat of counsel

Od kilkunastu lat specjalizuje się w prawie kontraktowym oraz prawie nieruchomości. Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z renomowanymi firmami prawniczymi w Warszawie, Berlinie, Zurychu oraz Londynie.

Zapewnia bieżące doradztwo prawne w zakresie prawa nowych technologii ze szczególnym uwzględnieniem branży IT, Media oraz e-commerce. Wspiera prawnie Klientów przy negocjowaniu, zawieraniu i wykonaniu kontraktów (m.in. transakcje M&A, umowy licencyjne, umowy SLA, umowy wdrożeniowe) w Unii Europejskiej, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i USA.

Świadczy także usługi prawne przy transakcjach związanych z obrotem nieruchomościami, regulowaniem stanu prawnego, rozwiązywaniem sporów o własność, audytem prawnym, negocjacjami, zawieraniem umów oraz czynnościami około-transakcyjnymi.

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Szkołę Prawa Amerykańskiego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z The Catholic University of Washington Columbus School of Law. Odbył także studia podyplomowe z zakresu prawa spółek w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz studia podyplomowe z zakresu finansów i rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Biegle posługuje się językiem angielskim oraz językiem niemieckim.

Adwokat wpisany na listę adwokatów Okręgowej Izby Adwokackiej w Krakowie.

l.jakubowski@kpla.com.pl

+48 507 188 878

Piotr Krzak, adwokat

Adwokat specjalizujący się w prawie cywilnym. Specjalizuje się w prowadzeniu skomplikowanych spraw działowych i podziałowych.
Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał jako asystent sędziego w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie, a następnie jako Sędzia i Przewodniczący I Wydziału Cywilnego w Sądzie Rejonowym w Myślenicach. Członek Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitita.
Ponadto od kilku lat zajmuje się tematem rozwoju nowych technologii w praktyce prawniczej, integracją prawa z nowymi technologiami informatycznymi oraz zastosowaniem sztucznej inteligencji w sądownictwie. W tym celu ukończył roczne szkolenie z zakresu analizy danych – Data Science i rozpoczął współpracę z partnerami technologicznymi takimi jak Microsoft, Billennium.
Prowadzi warsztaty i szkolenia z zakresu stosowania przez prawników nowych technologii i rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji oraz szkolenia z zakresu prawa i etyki zawodowej dla psychologów, psychoterapeutów i lekarzy, a swoją wiedzę psychologiczną wykorzystuje do lepszego rozumienia zawiłości procesów prawnych, podchodząc z zaangażowaniem do każdego klienta.
Adwokat wpisany na listę Adwokatów Okręgowej Izby Adwokackiej w Krakowie.
p.krzak@kpla.com.pl
tel. 507 380 378

Karolina Olanin, adwokat

Specjalizuje się w sporach sądowych z zakresu prawa cywilnego, w szczególności prawa rodzinnego w tym spraw rozwodowych, spadkowego oraz w sprawach odszkodowawczych i prawa pracy. Nadto jej doświadczenie obejmuje zagadnienia prawa własności intelektualnej, m.in. sprawy związane z ochroną znaków towarowych, wzorów przemysłowych, wynalazków, wzorów użytkowych i innych praw własności przemysłowej oraz szeroko pojęte prawo obywatelskie.

Z Kancelarią związana jest od 2011 roku.

Studia prawnicze ukończyła na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Biegle posługuje się językiem angielskim.

Adwokat wpisany na listę adwokatów Okręgowej Izby Adwokackiej w Krakowie.

k.olanin@kpla.com.pl

Konrad Kłaput, adwokat

Adwokat, wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej Krakowie. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w 2011 roku.

Z Kancelarią związany od 2013 roku, gdzie jako aplikant adwokacki zdobywał doświadczenie zawodowe. Obecnie współpracuje z Kancelarią.

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z klientami indywidualnymi i przedsiębiorcami. Jako adwokat reprezentuje Klientów przed sądami powszechnymi.

W ramach praktyki Kancelarii odpowiedzialny za postępowania odszkodowawcze oraz postępowania przeciwko ubezpieczycielom.

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego, w szczególności sprawy dotyczące dochodzenia roszczeń z umów kredytów frankowych.

Biegle posługuje się językiem włoskim.

Adwokat wpisany na listę adwokatów Okręgowej Izby Adwokackiej w Krakowie.

k.klaput@kpla.com.pl
tel: 607 464 625

Marta Sadza, adwokat

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego.
W szczególności posiada doświadczenie w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawie zobowiązań.

Biegle posługuje się językiem angielskim oraz francuskim.

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Była członkiem Studenckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu Jagiellońskiego Sekcji Prawa Pracy.

Z kancelarią związana jest od 2016 roku.

m.sadza@kpla.com.pl

Julia Kurzyna – adwokat

Ukończyła w 2019 roku studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 2022 roku ukończyła aplikację adwokacką w Krakowskiej Izbie Adwokackiej, osiągając w 2023 roku pozytywny wynik na egzaminie zawodowym.

Specjalizuje się w prawie cywilnym materialnym i procesowym, prawie podatkowym oraz prawie spółek handlowych. Zajmuje się kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych. Posiada również doświadczenie związane z reprezentacją Klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych, w szczególności dotyczących kwestii podatkowych. W kręgu jej zainteresowań pozostaje prawo spadkowe oraz prawo nieruchomości.

Biegle posługuje się językiem angielskim.

j.kurzyna@kpla.com.pl

Robert Socha – of counsel

Ekspert w obszarze risk & compliance, a w szczególności weryfikacji kontrahentów i weryfikacji sankcyjnej, “białego wywiadu” (OSINT) i komunikacji kryzysowej. Ponadto prowadzi szkolenia z występów publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji trudnych i kryzysowych.

Prawnik po aplikacji i egzaminie prokuratorskim, były dziennikarz śledczy TVN “Superwizjer”.

Laureat wielu dziennikarskich nagród. Autor głośnych reportaży, m.in. dotyczących sprawy Olewnika, korupcji, nadużyć seksualnych. Główny szkoleniowiec Google dla mediów i dziennikarzy w Europie Środkowo-Wschodniej (2021-2023), pracował w kilkunastu krajach. Szkolił z weryfikacji i fact-checkingu, rozpoznawania dezinformacji, zaawansowanych metod wyszukiwania.

Stypendysta prestiżowego programu Fundacji Niemana na Uniwersytecie Harvarda w USA (2016/2017).

Autor dwóch książek: „Piórem i Paragrafem. Praktyczny przewodnik dla dziennikarzy” (wyd. LexisNexis 2009) oraz „Nie chodziło o okup. Kulisy porwania Krzysztofa Olewnika” (wyd. Nowy Świat 2010).

Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

r.socha@veniremedia.pl

Wojciech Dobosz – doradca podatkowy

Doradca podatkowy współpracujący z kancelarią.

Wieloletni pracownik administracji skarbowej, z doświadczeniem na wielu stanowiskach kierowniczych – w tym jako Naczelnika Urzędu Skarbowego.

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – Finanse Przedsiębiorstw oraz studiów podyplomowych (Finanse i Rachunkowość).

Członek Zarządu małopolskiego oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Agnieszka Kauczyńska – Interim Menedżer, konsultant, trener zarządzania

Manager współpracujący z kancelarią z 18-letnim doświadczeniem. Wspiera Rady Nadzorcze, Właścicieli i Zarządy Firm w osiąganiu zaplanowanych celów biznesowych.

Realizuje projekty planowania i wdrażania strategii, controllingu i zarządzania finansami. Przeprowadza zmiany w firmach w zakresie restrukturyzacji i reorganizacji. Pracuje jako mentor wspierając kadrę zarządzającą w rozwoju umiejętności przywódczych. W pracy łączy swoją wieloletnią praktykę managerską i konsultingową z zakresu strategii, finansów i zarządzania firmą.

Z wykształcenia magister finansów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Absolwentka rocznego kursu w Instytucie Zarządzania Fundacji Polsko-Francuskiej z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem.

Certyfikowany konsultant Extended DISC – analiz behawioralnych „Jak jako lider”. Posiada Międzynarodowy Certyfikat Trenera Zarządzania MATRIK (01/ICTDL/2016) ukierunkowany na rozwój umiejętności menedżerskich, efektywnego zarządzania sobą i zespołami. Uzyskała również Certyfikat Konsultanta Zarządzania „Certified Management Consultant” w Danii.

Magdalena Michniewska, aplikant adwokacki

W kancelarii zajmuje się w szczególności zagadnieniami związanymi z prawem pracy, prawem kontraktowym oraz prawem spadkowym, rodzinnym i opiekuńczym. W jej kręgu zainteresowań zawodowych pozostaje również prawo własności intelektualnej, a także prawo konkurencji i ochrony konsumentów.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku prawo. Seminarzystka w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego. Obecnie odbywa aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie.

Biegle posługuje się językiem angielskim.

Z kancelarią związana jest od 2019 roku.

m.michniewska@kpla.com.pl

Tomasz Grzybowski – aplikant adwokacki

Absolwent Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie na kierunku prawo. Podczas studiów angażował się w Koła Naukowe: Karnistów, Prawa Konstytucyjnego oraz Prawa Gospodarczego, a także w debaty oksfordzkie. Był członkiem Studenckiej Poradni Prawnej działającej przy uczelni.

W 2023 roku przystąpił do egzaminu wstępnego, uzyskując wpis na listę aplikantów adwokackich Krakowskiej Izby Adwokackiej.

W kancelarii zajmuje się przede wszystkim sprawami cywilnymi – z zakresu prawa rzeczowego i prawa zobowiązań. W kręgu jego zainteresowań pozostaje także prawo gospodarcze oraz prawo karne.

Z kancelarią związany jest od 2024 roku.

Andrzej Bodziacki – aplikant adwokacki

Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Aktualnie odbywa aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie.

Specjalizuje się w dziedzinie prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ochrony konsumentów. Posiada bogate doświadczenie w zakresie reprezentowania konsumentów w sporach sądowych z bankami.

Biegle posługuje się językiem angielskim.

Z kancelarią związany od 2023 roku.

a.bodziacki@kpla.com.pl

Katarzyna Zapała

Jej zainteresowania koncentrują się na tematyce z zakresu prawa karnego oraz prawa gospodarczego.

Studentka Akademia Krakowskiej im. A. F. Modrzewskiego na kierunku prawo.
Jest członkiem Studenckiej Poradni Prawnej Akademii Krakowskiej w sekcji karnej, administracyjnej i podatkowej.

Ukończyła studia na Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie na kierunku zarządzanie oraz studia podyplomowe z zakresu Mediacji i innych metody alternatywnego rozwiązywania sporów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Biegle posługuje się językiem angielskim i językiem niemieckim.

Z kancelarią związana jest od 2022 roku.

k.zapala@kpla.com.pl


  Zasady przetwarzania danych osobowych