Absolwent Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie na kierunku prawo. Podczas studiów angażował się w Koła Naukowe: Karnistów, Prawa Konstytucyjnego oraz Prawa Gospodarczego, a także w debaty oksfordzkie. Był członkiem Studenckiej Poradni Prawnej działającej przy uczelni.

W 2023 roku przystąpił do egzaminu wstępnego, uzyskując wpis na listę aplikantów adwokackich Krakowskiej Izby Adwokackiej.

W kancelarii zajmuje się przede wszystkim sprawami cywilnymi – z zakresu prawa rzeczowego i prawa zobowiązań. W kręgu jego zainteresowań pozostaje także prawo gospodarcze oraz prawo karne.

Z kancelarią związany jest od 2024 roku.