Specjalizuje się w rozwodach oraz w szeroko pojętym prawie rodzinnym. Kompleksowo obsługuje podmioty gospodarcze, doradzając w zakresie zarówno bieżącej działalności przedsiębiorstwa, w tym w szczególności z zakresu prawa pracy i sporządzania umów gospodarczych, spraw korporacyjnych, a także w zakresie prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego. W imieniu klientów skutecznie prowadzi negocjacje umów oraz mediacje. Ponadto, zajmuje się sprawami odszkodowawczymi, a także związanymi z ochroną dóbr osobistych.

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa autorskiego, wydawniczego i prasowego w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, studia podyplomowe z zakresu prawa pracy prowadzone przez Uniwersytet Jagielloński oraz studia podyplomowe z zakresu prawa gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Włada językiem angielskim.
Adwokat wpisany na listę adwokatów Okręgowej Izby Adwokackiej w Krakowie.

g.pawlus@kpla.com.pl
tel. 600 886 020