Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku prawo. Seminarzystka w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego. Jej zainteresowania koncentrują się na tematyce prawa cywilnego oraz prawa własności intelektualnej.

Biegle posługuje się językiem angielskim.

Z kancelarią związana jest od 2019 roku.

m.michniewska@kpla.com.pl