Jej zainteresowania koncentrują się na tematyce z zakresu prawa karnego oraz prawa gospodarczego.

Studentka Akademia Krakowskiej im. A. F. Modrzewskiego na kierunku prawo.
Jest członkiem Studenckiej Poradni Prawnej Akademii Krakowskiej w sekcji karnej, administracyjnej i podatkowej.

Ukończyła studia na Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie na kierunku zarządzanie oraz studia podyplomowe z zakresu Mediacji i innych metody alternatywnego rozwiązywania sporów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Biegle posługuje się językiem angielskim i językiem niemieckim.

Z kancelarią związana jest od 2022 roku.

k.zapala@kpla.com.pl