Ukończyła w 2019 roku studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 2022 roku ukończyła aplikację adwokacką w Krakowskiej Izbie Adwokackiej, osiągając w 2023 roku pozytywny wynik na egzaminie zawodowym.

Specjalizuje się w prawie cywilnym materialnym i procesowym, prawie podatkowym oraz prawie spółek handlowych. Zajmuje się kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych. Posiada również doświadczenie związane z reprezentacją Klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych, w szczególności dotyczących kwestii podatkowych. W kręgu jej zainteresowań pozostaje prawo spadkowe oraz prawo nieruchomości.

Biegle posługuje się językiem angielskim.

j.kurzyna@kpla.com.pl