Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie karnym materialnym (prawo karne, prawo karne skarbowe, prawo wykroczeń) oraz prawie procesowym. W swej dotychczasowej praktyce zawodowej zajmował się także prawem cywilnym, w szczególności sprawami z zakresu ubezpieczeń, odszkodowań a także spraw rodzinnych – postępowania rozwodowe i alimentacyjne. Ponadto specjalizuje się w sprawach dotyczących prawa ochrony środowiska.

Z Kancelarią związany od 2013 roku, gdzie jako aplikant adwokacki zdobywał doświadczenie zawodowe. Obecnie współpracuje z kancelarią.

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w 2011 r. Biegle posługuje się językiem włoskim i angielskim.

Adwokat wpisany na listę adwokatów Okręgowej Izby Adwokackiej w Krakowie.

k.klaput@kpla.com.pl

tel: 607 464 625