Manager współpracujący z kancelarią z 18-letnim doświadczeniem. Wspiera Rady Nadzorcze, Właścicieli i Zarządy Firm w osiąganiu zaplanowanych celów biznesowych.

Realizuje projekty planowania i wdrażania strategii, controllingu i zarządzania finansami. Przeprowadza zmiany w firmach w zakresie restrukturyzacji i reorganizacji. Pracuje jako mentor wspierając kadrę zarządzającą w rozwoju umiejętności przywódczych. W pracy łączy swoją wieloletnią praktykę managerską i konsultingową z zakresu strategii, finansów i zarządzania firmą.

Z wykształcenia magister finansów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Absolwentka rocznego kursu w Instytucie Zarządzania Fundacji Polsko-Francuskiej z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem.

Certyfikowany konsultant Extended DISC – analiz behawioralnych „Jak jako lider”. Posiada Międzynarodowy Certyfikat Trenera Zarządzania MATRIK (01/ICTDL/2016) ukierunkowany na rozwój umiejętności menedżerskich, efektywnego zarządzania sobą i zespołami. Uzyskała również Certyfikat Konsultanta Zarządzania „Certified Management Consultant” w Danii.