Znaki towarowe coraz częściej stają się istotnym składnikiem majątku przedsiębiorstw, stając się niezbędnym narzędziem działań marketingowych firm. Warto jednak pamiętać, iż dla ochrony indywidualnego znaku towarowego kojarzonego
z daną marką, konieczna jest rejestracja znaku, a w związku z tym przepowiedzenie stosownego postępowania przed Urzędem Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej. Uzyskanie tej prawnej ochrony znaku pozwala na uniknięcie nadużyć
ze strony podmiotów trzecich i bezprawne korzystanie z wypracowanego znaku.

W ramach usług oferowanych przez Kancelarię znajduje się pomoc prawna w ramach uzyskiwania ochrony dla znaków towarowych. Oferujemy usługi w zakresie rejestracji znaków, kompleksowej reprezentacji w postępowaniu przed Urzędem Patentowym RP, w tym postępowaniem sprzeciwowym.