Praktyka

Kasolik, Pawlus- Łapa Adwokacka Spółka Partnerska z siedzibą na Placu Szczepańskim w Krakowie podejmie współpracę ze studentem/studentką Prawa.

Opis stanowiska:
– świadczenie obsługi prawnej dla klientów Kancelarii
– pomoc przy sporządzaniu projektów pism, w tym procesowych
– kontakt z sądami i urzędami w sprawach bieżących
– obsługa administracyjna Kancelarii

Mile widziane:
– rzetelność oraz zaangażowanie w realizacji powierzonych zadań
– samodzielność
– chęć udoskonalania swoich umiejętności oraz pozyskiwania doświadczenia
– komunikatywność i umiejętność pracy w zespole

Oferujemy:
– zdobycie cennego doświadczenia zawodowego
– praktykę w miłej atmosferze
– możliwość poszerzania swojej wiedzy
– angażowanie w pracę merytoryczną

Osoby zainteresowane podjęciem współpracy prosimy o przesłanie CV ze zdjęciem na adres mailowy kancelarii: kancelaria@kpla.com.pl z dopiskiem PRACA oraz informacją w zakresie dyspozycyjności.

 

 

 

Aby wziąć udział w procesie rekrutacji bardzo prosimy o zawarcie w CV następujących klauzul w zależności od dobrowolnej decyzji:
1) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanym CV oraz innych dokumentach rekrutacyjnych przez Spółkę KPLA Kasolik, Pawlus – Łapa Adwokacka Spółka Partnerska z siedzibą w Krakowie, adres: Plac Szczepański 5/108, 31-011 Kraków w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko praktykant z moim udziałem.
2) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanym CV oraz innych dokumentach rekrutacyjnych przez Spółkę KPLA Kasolik, Pawlus – Łapa Adwokacka Spółka Partnerska z siedzibą w Krakowie, adres: Plac Szczepański 5/108, 31-011 Kraków w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko praktykant z moim udziałem oraz w innych rekrutacjach w przyszłości.
Jednocześnie informuję, iż wyrażenie jednej z powyższych zgód na udział w rekrutacji jest dobrowolne, jednak konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.

Ponadto prosimy o umieszczenie następującego oświadczenia:
Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych
Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:
Administrator moich danych osobowych jest Spółka KPLA Kasolik, Pawlus – Łapa Adwokacka Spółka Partnerska z siedzibą w Krakowie, adres: Plac Szczepański 5/108, 31-011 Kraków.

Cele i podstawy przetwarzania
Twoje dane osobowe podane w CV przetwarzamy w celu:
a) uwzględnienia Cię w prowadzonym procesie rekrutacji, lub
b) uwzględniania Cię w prowadzonym procesie rekrutacji oraz w przyszłych rekrutacjach
na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Odbiorcy danych
Administrator danych może udostępniać Twoje dane podmiotom z nim współpracującym, którym powierza przetwarzanie danych, np. firmie IT, firmie serwisowej sprzętu, firmom hostingowym, firmom udostępniającym serwery pocztowe. Administrator udostępni również Twoje dane sytuacji, kiedy będzie to konieczne z uwagi na ciążący na nim obowiązek.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Administrator nie przekazuje Twoich danych do Państw trzecich.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w związku z prowadzonym procesem rekrutacji będą przetwarzane:
a) w przypadku wyrażenia zgody na udział w prowadzonym procesie rekrutacji- do jego zakończenia,
b) w przypadku wyrażenia zgody na udział w prowadzonym procesie rekrutacji oraz w dalszych procesach rekrutacyjnych- do czasu cofnięcia zgody lub przez okres dwóch lat od złożenia CV.

Twoje prawa:
Informujemy, że przysługuje Ci:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
c) prawo do usunięcia danych.
d) ograniczenia przetwarzania danych
e) prawo do przenoszenia danych:
f) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
Realizacja żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacyjnym.
W przypadku chęci realizacji powyższych praw, prosimy o kontakt drogą elektroniczną, pocztą tradycyjną bądź telefonicznie z wykorzystaniem następujących danych:
Administrator/adres Spółka KPLA Kasolik, Pawlus – Łapa Adwokacka Spółka Partnerska z siedzibą w Krakowie, adres: Plac Szczepański 5/108, 31-011 Kraków
e-mail: www.kpla.com.pl

Jeżeli jest to dla Ciebie wygodniejsze, możesz również zrealizować swoje prawa przychodząc do siedziby firmy – adres: Plac Szczepański 5/108, 31-011 Kraków .
Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych
Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy przez Administratora.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Nie podejmujemy wobec Ciebie decyzji w sposób zautomatyzowany oraz nie podlegasz procesowi profilowania.