Aplikant radcowski/adwokacki

Kasolik Pawlus- Łapa Adwokacka Spółka Partnerska z siedzibą na Placu Szczepańskim w Krakowie podejmie współpracę z aplikantem adwokackim/radcowskim I lub II roku.

Mile widziane:

 • doświadczenie w pracy w kancelarii prawnej, w szczególności umiejętność samodzielnego sporządzania projektów umów gospodarczych
 • dobra organizacja czasu pracy, w szczególności umiejętność pracy pod presją czasu
 • wysokie umiejętności komunikacyjne, punktualność  i rzetelność
 • gotowość do wyjazdów na rozprawy lub szkolenia
 • znajomość pakietu Microsoft Office
 • umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji
 • rzetelność oraz zaangażowanie w realizacji powierzonych zadań
 • chęć udoskonalania swoich umiejętności oraz pozyskiwania doświadczenia
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole

Oferujemy:

 • pracę w dynamicznie rozwijającej się spółce
 • zdobycie cennego doświadczenia zawodowego
 • możliwość rozwoju

 

Osoby zainteresowane podjęciem współpracy prosimy o przesłanie CV ze zdjęciem na adres mailowy kancelarii: kancelaria@kpla.com.pl z dopiskiem PRACA oraz informacją w zakresie dyspozycyjności.

 

 

Aby wziąć udział w procesie rekrutacji bardzo prosimy o zawarcie w CV następujących klauzul w zależności od dobrowolnej decyzji:

1) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanym CV oraz innych dokumentach rekrutacyjnych przez Spółkę KPLA Kasolik, Pawlus – Łapa Adwokacka Spółka Partnerska z siedzibą w Krakowie, adres: Plac Szczepański 5/108, 31-011 Kraków w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko ­­­­­­­­aplikant z moim udziałem.

2) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanym CV oraz innych dokumentach rekrutacyjnych przez Spółkę KPLA Kasolik, Pawlus – Łapa Adwokacka Spółka Partnerska z siedzibą w Krakowie, adres: Plac Szczepański 5/108, 31-011 Kraków w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko aplikant z moim udziałem oraz w innych rekrutacjach w przyszłości.

Jednocześnie informuję, iż wyrażenie jednej z powyższych zgód na udział w rekrutacji jest dobrowolne, jednak konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.

Ponadto prosimy o umieszczenie następującego oświadczenia:

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

Administrator moich danych osobowych jest Spółka KPLA Kasolik, Pawlus – Łapa Adwokacka Spółka Partnerska z siedzibą w Krakowie, adres: Plac Szczepański 5/108, 31-011 Kraków.

Cele i podstawy przetwarzania

Twoje dane osobowe podane w CV przetwarzamy w celu:

 1. a) uwzględnienia Cię w prowadzonym procesie rekrutacji, lub
 2. b) uwzględniania Cię w prowadzonym procesie rekrutacji oraz w przyszłych rekrutacjach

na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Odbiorcy danych

Administrator danych może udostępniać Twoje dane podmiotom z nim współpracującym, którym powierza przetwarzanie danych, np. firmie IT, firmie serwisowej sprzętu, firmom hostingowym, firmom udostępniającym serwery pocztowe. Administrator udostępni również Twoje dane sytuacji, kiedy będzie to konieczne z uwagi na ciążący na nim obowiązek.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Administrator nie przekazuje Twoich danych do Państw trzecich.

Okres przechowywania danych

Twoje dane pozyskane w związku z prowadzonym procesem rekrutacji będą przetwarzane:

 1. a) w przypadku wyrażenia zgody na udział w prowadzonym procesie rekrutacji- do jego zakończenia,
 2. b) w przypadku wyrażenia zgody na udział w prowadzonym procesie rekrutacji oraz w dalszych procesach rekrutacyjnych- do czasu cofnięcia zgody lub przez okres dwóch lat od złożenia CV.

Twoje prawa:

Informujemy, że przysługuje Ci:

 1. a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 2. b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
 3. c) prawo do usunięcia danych.
 4. d) ograniczenia przetwarzania danych
 5. e) prawo do przenoszenia danych:
 6. f) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Realizacja żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacyjnym.

W przypadku chęci realizacji powyższych praw, prosimy o kontakt drogą elektroniczną, pocztą tradycyjną bądź telefonicznie z wykorzystaniem następujących danych:

Administrator/adres Spółka KPLA Kasolik, Pawlus – Łapa Adwokacka Spółka Partnerska z siedzibą w Krakowie, adres: Plac Szczepański 5/108, 31-011 Kraków

e-mail: www.kpla.com.pl

Jeżeli jest to dla Ciebie wygodniejsze, możesz również zrealizować swoje prawa przychodząc do siedziby firmy – adres: Plac Szczepański 5/108, 31-011 Kraków .

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych

Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy przez Administratora.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Nie podejmujemy wobec Ciebie decyzji w sposób zautomatyzowany oraz nie podlegasz procesowi profilowania.