Ryczałt od najmu lokalu – nowe stawki w 2018

Zmiana przepisów obowiązuje od 1 stycznia 2018 r. i wynika z ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Na podstawie nowelizacji ograniczone zostało stosowanie stawki ryczałtu 8,5 proc. do przychodów z najmu nieprzekraczającego rocznie 100 tys. zł. Przewidziano także wprowadzenie stawki ryczałtu 12,5 proc. od nadwyżki przychodów z najmu ponad 100 tys. zł.  Dotychczasowe przepisy pozwalały na opodatkowanie przychodów z najmu stawką 8,5 proc. niezależnie od wysokości generowanych przychodów.

W praktyce, z niskiego ryczałtu skorzystają tylko te osoby których przychód z najmu nie przekracza 8,3 tyś miesięcznie.

Limit 100.000 zł dotyczy całego roku kalendarzowego i wszystkich posiadanych i wynajmowanych przez podatnika nieruchomości, np. lokale, grunty, mieszkania, budynki. Obejmuje również wszelkie rodzaje umów – tzn. najem, podnajem, dzierżawę, poddzierżawę oraz umowy podobne. Decydującym jest suma przychodów ze wszystkich tych tytułów.