Regulacje prawne w zakresie obrony koniecznej

Nowe regulacje prawne w zakresie obrony koniecznej.

W dniu 19 stycznia weszła w życie nowelizacja Kodeksu Karnego.

Co zmieniło się? Wedle nowelizacji nie poniesie kary ta osoba, która przekroczyłaby granice obrony koniecznej, odpierając zamach, polegający na wdarciu się do mieszkania, domu albo terenu przyległego ( co ważne ogrodzonego). Co istotne nowa regulacja nie będzie działać w każdym wypadku. Nie dotyczy ona bowiem tych osób które przekroczą granice obrony koniecznej w sposób rażący tj. stosując środki obrony niewspółmierne do zaistniałego zagrożenia.

Zdaniem Ministra Sprawiedliwości „ wprowadzenie dodatkowej podstawy niepodlegania karze w sytuacji, gdy przekroczenie granic obrony koniecznej nastąpi przy odpieraniu zamachu w miejscu, które najogólniej można określić jako domostwo zaatakowanego, spowoduje, że organy ścigania nie będą musiały ustalać trudnego do zweryfikowania stanu emocjonalnego osoby odpierającej zamach i daje, w sposób jasny i niebudzący wątpliwości, możliwość ochrony podstawowych wartości porządku społecznego”.

Jak będzie w rzeczywistości ? Praktyka pokaże.