PRAWO DLA PRZEDSIĘBIORCY – zmiany na rok 2018

Nowy 2018 rok przyniesie bardzo wiele zmian w przepisach prawa dla przedsiębiorców. Zebraliśmy dla Państwa te najbardziej istotne, o których nie można zapomnieć.

1. Wzrost płacy minimalnej o 100 złotych (5%). Od stycznia pensja mininalna będzie wynosić 2100 złotych brutto, czyli ok 1530 złotych netto. Dodatkowo o 70 groszy wzrośnie także godzinowa stawka mininalna, czyli wynosić będzie 13,70 złotych. Warto przypomnieć, że minimalna stawka godzinowa ma zostasowanie do wszystkich umów, bez względu na sposób ustalania wynagrodzenia – według stawki godzinowej, tygodniowej, miesięcznej, kwartalnej itd.

2. Przelewy do ZUS na jedno konto Począwszy od nowego roku przedsiębiorcy będą dokonywać przelewów do ZUS na jeden dedykowany firmie rachunek bankowy, którego zakończenie będzie stanowić numer NIP przedsiębiorcy. Warto upenić się, czy do końca roku otrzymaliśmy pismo z ZUS ze wskazaniem naszego indywidualnego rachunku do przelewów. Niestety wzrosnie takže kwota składek co miesiąc przekywanych do ZUS, składki minimalne będą wynosić składka emerytalna (520,36 zł), składka rentowa (213,26 zł), składka chorobowa (65,31 zł), składka na Fundusz Pracy (65,31 zł). Dopiero w styczniu poznamy wysokość składki zdrowotnej. Pełna składka ZUS wzrośnie przynajmniej do kwoty 1210 złotych (przy założeniu, iż składka zdrowotna pozostanie bez zmian – 279,28 złotych).

3. PIT Samodzielne rozliczany przez pracowników. Rozliczając PIT za 2017r, nie będzie już można skorzystać z pomocy zakładu pracy. Dotychczas taką możliwość mieli ci pracownicy, którzy pracowali tylko w jednym miejscu. Jednak po zmianach, które weszły w życie w marcu, osoby fizyczne będą mogły złożyć zeznanie tylko samodzielnie lub też wnioskować o jego sporządzenie do urzędu skarbowego Szacuje się, iż corocznie zakłady pracy sporządzały niemal 400 tysięcy deklaracji PIT.

4. JPK dla każdego przedsiębiorcy. Od nowego roku obowiązek dostarczania do Urzędu Skarbowego Jednolitego Pliku Kontrolnego dotyczy już wszytskich – nie tylko dużych i średnich przedsiębiorców. Plik to zbiór informacji o operacjach gospodarczych przedsiębiorstwa za dany okres. Począwszy od stycznia każdy płatnik VAT będzie zobowiązany do umieszczania JPK na platformie Ministerstwa Finansów do 25 dnia każdego miesiąca. Kolejny obowiązek zostanie nałożony na przedsiębiorców od lipca br. Na żądanie Urzędu Skarbowego przedsiębiorcy, także nie będący płatnikami VAT, będą musieli dostarczyć inne pliki np. Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów.

5. Split payment – mechanizm podzielonej płatności

Mechanizm podzielonej płatności polegał będzie na tym, iż zapłata za fakturę będzie następowała dwutorowo, podatnik otrzyma kwotę netto zaś kwota brurtto zostanie przekazana na specjalnie dedykowanu rachunek bankowy, do którego będzie ograniczony dostęp. Pieniędzmi z tego konta bedzie można płacić jedynie VAT dla poddostawców lub regulować zobowiązania podatkowe VAT. Mechanizm ma być narazie dobrowolny, ustawodawca wproadza jednak szereg zachęt które mają nakłonić podatników do korzystania a tej możliwości takich jak np zwolnienie z odpowiedzialności solidarnej, przyszpieszony do 25 dni zwrot podatku VAT i inne. Nowelizacja ma na celu doprowadzenie do ogarniczenia nadużyć polegających na wyłudzeniu VAT przez tzw. „znikających podatników“ Nowelizacja wejdzie w życie 1 lipca (pierwotnie miała zacząc obowiązywać już od kwietnia, ale banki zgłaszały obawy co do możliwości wprowadzenia w tym terminie rozwiązań technicznych pozwalajacych na takie dwutorowe rozliczenia). Mechanizm ten będzie obowiązywał w transakcjach tylko między przedsiębiorcami.

6. System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej – STIR
Kolejna z ustaw, która ma na celu uszczelnienie systemu podatkowego, która weszła w życie z dniem 1 stycznia to tzw. ustawa o tzw. STIR, która ma umożliwić blokowanie kont bankowych, które mogłyby służyć przestępcom. Ustawa tworzy system wymiany informacji między systemem bankowym, a administracją skarbową oraz umożliwia administracji dokonywanie analiz finansowych, pozwalających na identyfikację przepływów symptomatycznych dla wyłudzeń skarbowych. Zakłada, że powstanie System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej (STIR), który ma umożliwić Krajowej Administracji Skarbowej uzyskiwanie odpowiednich danych do odpowiednio szybkiej reakcji.
Na banki i SKOK-i zostanie nałożony obowiązek przekazywania do STIR niektórych danych, w tym stanowiących tajemnicę bankową lub tajemnicę zawodową SKOK – w celu ustalenia wskaźnika ryzyka. Izba rozliczeniowa będzie przekazywać informacje o wskaźniku ryzyka szefowi KAS oraz bankom i SKOK-om.
Szef KAS, w myśl nowych przepisów, będzie miał także prawo zablokowania podejrzewanego rachunku na 72 godziny, z możliwością przedłużenia blokady do 3 miesięcy, jeśli będzie podejrzenie, iż wyłudzenie będzie przekraczać równowartość 10 tys. euro.

7. Rozliczanie podatku od zysków kapitałowych – nowe obowiązki

Spółki będą musiały rozdzielać przychody na podstawowe, np. ze sprzedaży towarów, produkcji czy świadczenia usług, i kapitałowe. Trzeba też będzie przyporządkować im koszty, zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie, czyli związane z funkcjonowaniem firmy Zgodnie z nowymi przepisami w kategorii zyski kapitałowe znajdą się między innymi przychody z dywidend, zbycia lub umorzenia udziałów bądź akcji, sprzedaży wierzytelności, z niektórych praw majątkowych, uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, papierów wartościowych i niektórych pochodnych instrumentów finansowych. Firma, która je osiąga, musi przypisywać do nich koszty. Analitycy wskazują, iż nowe przepisy nie są precyzyjne, zaś ich stosowanie będzie rodziło liczne problemy interpretacyjne.

8. RODO

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) to unijny, wiążący akt prawny. 24 maja 2016 r. wszedł w życie, jednak zacznie obowiązywać dopiero od 25 maja 2018 roku. RODO definiuje zasady przetwarzania, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych w trochę odmienny sposób niż dotychczas. Nowe przepisy wprowadzają szereg obowiązków, nowe rodzaje odpowiedzialności, ale też bardzo wysokie sankcje finansowe nawet do 20 milionów euro lub do 4% wartości rocznego światowego obrotu przedsiębiorstwa. W kolejnej części newslettera napiszemy więcej o nowym rozporządzeniu.

9. Elektroniczne zwolnienia lekarskie
Od stycznia 2016 roku lekarze mają możliwość wystawienia albo tradycyjnego zwolnienia, albo elektronicznego. Natomiast od lipca 2018 roku nie będą już funkcjonować papierowe zwolnienia lekarskie – zastąpią je już zupełnie elektroniczne zwolnienia. Elektroniczne zwolnienia lekarskie wydaje się być wygodnym rozwiązaniem, które usprawnia pracę lekarzy i przedsiębiorców oraz ułatwia życie pracownikom. Każdy pracodawca, który ma profil na Platformie Usług Elektronicznych, otrzymuje natychmiast wiadomość o wystawieniu jego pracownikowi e-ZLA i dane dotyczące samego zwolnienia. Pracodawca może też przez PUE wysłać wniosek o kontrolę zwolnienia.

 

KPLA