Nowy pomysł rządu – „konstytucja” dla biznesu

Projekt zmian dla nowych przedsiębiorców. Zwolnienie ze składek ZUS na start, lecz brak ochrony z ubezpieczeń społecznych.

Nowy pomysł rządu – tzw. konstytucja dla biznesu ma na celu wprowadzenie ułatwień dla nowo powstałych działalności gospodarczych. Zawiera ona jednak także zapisy niebezpieczne dla przedsiębiorców.

Proponowane jest bowiem udzielenie tzw. „ulgi na start” czyli zwolnienie z obowiązku zapłaty składek ZUS przez pierwsze pół roku działalności. Po pierwsze proponowana ulga nie jest pełna. Dotyczy ona tylko należności dla ZUS. Składki na Narodowy Fundusz Zdrowia nowi przedsiębiorcy będą musieli płacić. Po drugie proponowane udzielenie ulgi może prowadzić do braku ochrony wynikającej z ubezpieczeń społecznych. W chwili doznania wypadku przedsiębiorca pozostanie bez pomocy. Nie będzie mu przysługiwało prawo do zasiłku w czasie leczenia i rehabilitacji.