NEWSLETTER 04/10/2021

Czwartek, 28 października 2021 roku

 

NEWSLETTER

04/10/2021

 

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością prezentujemy newsletter przygotowany przez specjalistów Kancelarii Adwokackiej KPLA Kasolik, Pawlus-Łapa Adwokacka Spółka Partnerska. Niniejszy newsletter w sposób zbiorczy przedstawia najważniejsze zmiany wprowadzone w obowiązującym stanie prawnym, podatkach, rachunkowości oraz kadrach. Zachęcamy do śledzenia wpisów, w celu pozyskania niezbędnych informacji pozwalających w pełni i swobodnie prowadzić działalność gospodarczą. W przypadku pytań związanych z treścią zaprezentowaną w artykule pozostajemy do Państwa dyspozycji.

1. KOSZTOWNY BŁĄD W JPK_VAT – Nowy schemat jednolitego pliku kontrolnego (JPK_VAT) wywołał wiele kontrowersji, szczególnie jeśli chodzi o grożące kary oraz obowiązek oznaczania transakcji specjalnymi kodami GTU. W założeniu nowa struktura JPK_VAT miała uprościć raportowanie przez przedsiębiorców wykonanych operacji księgowo-podatkowych. W praktyce problematyczna pozostaje kwestia błędu w złożonym JPK. Z pewnością wymagane jest złożenie odpowiedniej korekty i poprawny błędnie podanych informacji. Zalecane jest sporządzenie pisma do Urzędu Skarbowego zawierającego tzw. czynny żal pozwalający uniknąć negatywnych konsekwencji grożących w przypadku zainicjowania postępowania wyjaśniającego. Błąd w oznaczeniu transakcji kodem GTU może spowodować karę w wysokości 500 zł za każdą niewłaściwie oznaczoną fakturę!

Nowy JPK składa się z części deklaracyjnej oraz ewidencyjnej. Jeśli błąd wystąpił w części deklaracyjnej właściwe jest dokonanie korekty. W przypadku błędu w części ewidencyjnej wymagany jest dodatkowo tzw. czynny żal złożony przez osobę, na której ciążył obowiązek przedłożenia JPK_VAT np. Prezesa Zarządu lub wspólnika uprawnionego do działania w imieniu spółki. Czynny żal może zostać złożony elektronicznie lub tradycyjnie. Skuteczne złożenie czynnego żalu jest możliwe przed wszczęciem przez Organ Podatkowy postępowania wyjaśniającego. W praktyce najważniejsza jest data nadania listu do US lub złożenia dokumentu w formie elektronicznej. Przekazanie nierzetelnej informacji stanowi czyn zabroniony określony w Kodeksie Karnym Skarbowym i zagrożony jest grzywną.

2. PORADA TELEFONICZNA UZYSKANA ZA POŚREDNICTWEM INFOLINII ORGANU PODATKOWEGO NIE ZAPEWNIA OCHRONY PRAWNEJ – Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku o sygn. akt: III SA/Wa 1303/18 stwierdził, iż porada telefoniczna udzielona, poprzez infolinię Organu nie zapewnia ochrony podatnika przed negatywnymi konsekwencjami finansowymi niewłaściwego stosowania przepisów prawa. Linia obrony skarżącego polegająca na oparciu swoich twierdzeń o zdalną poradę pracownika urzędu nie została uwzględniona przez Sąd Administracyjny.

Ochronę zapewnia jedynie uzyskanie Indywidualnej Interpretacji przepisów prawa podatkowego. Sąd zauważył, iż przepisy prawa podatkowego pozostają skomplikowane i uzyskanie zdalnej porady nie jest wystarczające do

3. REJESTR UMÓW O DZIEŁO – Od 1 stycznia 2021 roku płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca dzieło musi zawiadomić ZUS o zawarciu umowy o dzieło. Konieczne jest przekazanie informacji na specjalnym formularzu „RUD”. Zgłoszenie musi zostać dostarczone do ZUS w ciągu 7 dni od zawarcia umowy o dzieło. Informację można przekazać za pośrednictwem platformy PUE ZUS lub w formie pisemnej.

W jednym formularzu można wskazać maksymalnie 10 zawartych umów z jednym wykonawcą. Dla każdego wykonawcy należy złożyć oddzielny formularz.

4. APLIKACJA E-DEKLARACJE DESKTOP – Oferowana przez Ministerstwo Finansów aplikacja e-deklaracje desktop umożliwiająca osobom fizycznym wysyłanie drogą elektroniczną deklaracji podpisanych podpisem elektronicznym zapewniającym autentyczność przestanie funkcjonować 31 grudnia 2021 roku. Użytkownicy, którzy chcą zachować deklaracje wysłane przez aplikację oraz Urzędowe Potwierdzenia Odbioru (UPO) muszą je zapisać w formie plików PFD za pośrednictwem zakładki „Moje Rozliczenia”.

 

KPLA Kasolik, Pawlus-Łapa Adwokacka Spółka Partnerska

pl. Szczepański 5/108, 31-011 Kraków

www.kpla.com.pl

                                                                                           e-mail: kancelaria@kpla.com.pl