NEWSLETTER 04/05/2021

Czwartek, 27 maja 2021 roku

 

NEWSLETTER

04/05/2021

 

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością prezentujemy newsletter przygotowany przez specjalistów Kancelarii Adwokackiej KPLA Kasolik, Pawlus-Łapa Adwokacka Spółka Partnerska. Niniejszy newsletter w sposób zbiorczy przedstawia najważniejsze zmiany wprowadzone w obowiązującym stanie prawnym, podatkach, rachunkowości oraz kadrach. Zachęcamy do śledzenia wpisów, w celu pozyskania niezbędnych informacji pozwalających w pełni i swobodnie prowadzić działalność gospodarczą. W przypadku pytań związanych z treścią zaprezentowaną w artykule pozostajemy do Państwa dyspozycji!

1. NOWY ŁAD I NOWE ULGI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW – Długo zapowiadany Nowy Polski Ład został ogłoszony przez Premiera RP. Zakłada podjęcie działań społeczno-gospodarczych, które pomogą przetrwać okres kryzysu spowodowanego epidemią COVID-19.

Nowy Ład zakłada wprowadzenie nowych ulg dla przedsiębiorców. Pierwszą z nich jest tzw. ulga na robotyzację przemysłową. Jest skierowana do firm, które chcą usprawnić produkcję przez zastosowanie robotów przemysłowych. Podatkowe wsparcie robotyzacji przemysłowej będzie ważnym argumentem za przeniesieniem przez zagranicznych inwestorów produkcji do Polski. Będzie również narzędziem, które pomoże polskim firmom w zwiększaniu ich produktywności i konkurencyjności na rynku wewnętrznym i międzynarodowym. Z nowo wprowadzanej ulgi podatkowej może skorzystać firma, która zakupi i zainstaluje robota przemysłowego

Kolejną nowością jest tzw. ulga na prototyp czyli rozwiązanie, które podatkowo wspomoże twórców w przekuciu pomysłu w praktyczne rozwiązanie. Pozwoli taniej wytworzyć prototyp, a następnie wdrożyć wynalazek do produkcji. Wspiera poniesione przez podatnika koszty na etapie testowania wynalazku, przed rozpoczęciem jego produkcji na masową skalę i wprowadzeniem go na rynek. Firma, która zdecyduje się przygotować prototyp, może zaliczyć wydatki poniesione na jego wytworzenie w koszty uzyskania przychodu.

Trzecim rodzajem ulgi jest tzw. ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników. Z ulgi na wsparcie innowacyjnych pracowników będą mogły skorzystać firmy, które prowadzą działalność badawczo-rozwojową (działalność B+R) i zatrudniają pracowników do jej wykonywania.

2. PORADA TELEFONICZNA UZYSKANA ZA POŚREDNICTWEM INFOLINII ORGANU PODATKOWEGO NIE ZAPEWNIA OCHRONY PRAWNEJ – Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził, iż porada telefoniczna udzielona, poprzez infolinię Organu nie zapewnia ochrony podatnika przed negatywnymi konsekwencjami finansowymi niewłaściwego stosowania przepisów prawa. Linia obrony skarżącego polegająca na oparciu swoich twierdzeń o zdalną poradę pracownika urzędu nie została uwzględniona przez Sąd Administracyjny.

Ochronę zapewnia jedynie uzyskanie Indywidualnej Interpretacji przepisów prawa podatkowego. Sąd zauważył, iż przepisy prawa podatkowego pozostają skomplikowane i uzyskanie zdalnej porady nie jest wystarczające do pełnej odpowiedzi na stawiane pytania.

3. MONITORING W ZAKŁADZIE PRACY ZGODNY Z RODO I KP – Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) w oparciu o wytyczne Europejskiej Rady Ochrony Danych Osobowych przedstawił główne zasady stosowania monitoringu w miejscu pracy, którego zastosowanie regulują przepisy Kodeksu pracy oraz RODO. Należy mieć na względzie, iż monitoring rejestruje wizerunek podwładnych oraz osób trzecich np. klientów lub kontrahentów.

Najważniejszym elementem jest określenie konkretnego celu zastosowania monitoringu oraz spełnienie obowiązku informacyjnego. Monitoring może służyć zapewnieniu bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia, kontroli produkcji lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. Obszar nagrywania może obejmować teren zakładu pracy oraz teren wokół.  Pracodawca musi poinformować osoby, które będą nagrywane o stosowaniu monitoringu oraz wskazać dane administratora danych osobowych. Pomieszczenia, w których stosowany jest monitoring powinny być właściwie oznaczone np. poprzez zastosowanie tabliczek informacyjnych. Zabronione jest używanie monitoringu w pomieszczeniach socjalnych, łazienkach oraz szatniach chyba, że jest to konieczne i niezbędne do realizacji konkretnego celu. Wprowadzenie w zakładzie pracy rejestrowania obrazu powinno zostać szczegółowo przeanalizowane pod kątem aktualnie obowiązujących przepisów oraz wytycznych organów zajmujących się ochroną danych osobowych.

Pracodawca powinien zamieścić informację o celach oraz zakresie w układzie zbiorowym lub regulaminie pracy, ewentualnie w obwieszczeniu jeśli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym lub nie jest obowiązany do stosowania regulaminu pracy. Należy pamiętać, iż pracodawca stosujący monitoring jest administratorem danych osobowych i musi realizować obowiązki wynikające z tego faktu!

 

 

KPLA Kasolik, Pawlus-Łapa Adwokacka Spółka Partnerska

pl. Szczepański 5/108, 31-011 Kraków

www.kpla.com.pl

                                                                                           e-mail: kancelaria@kpla.com.pl