NEWSLETTER 04/02/2021

Czwartek, 25 lutego 2021 roku

 

NEWSLETTER

04/02/2021

 

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością prezentujemy newsletter przygotowany przez specjalistów Kancelarii Adwokackiej KPLA Kasolik, Pawlus-Łapa Adwokacka Spółka Partnerska. Niniejszy newsletter w sposób zbiorczy przedstawia najważniejsze zmiany wprowadzone w obowiązującym stanie prawnym, podatkach, rachunkowości oraz kadrach. Zachęcamy do śledzenia wpisów, w celu pozyskania niezbędnych informacji pozwalających w pełni i swobodnie prowadzić działalność gospodarczą. W przypadku pytań związanych z treścią zaprezentowaną w artykule pozostajemy do Państwa dyspozycji.

1. TERMINY DEKLARACJI PODATKOWYCH – Deklaracje podatkowe można składać od 15 lutego do 30 kwietnia 2021 roku! Warto przypomnieć terminy na złożenie odpowiednich PIT-ów.  Do 1 lutego konieczne jest złożenie zeznania PIT-16A czyli karty podatkowej. Kolejno, do 1 marca wymagane jest przedłożenie zeznania PIT-28 tj. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Następnie, do 30 kwietnia niezbędne jest przedstawienie zeznania PIT-36 (opodatkowanie na zasadach ogólnych), PIT-36L (podatek liniowy), PIT-37, PIT-38 (przychody kapitałowe), oraz PIT-39 (przychód ze sprzedaży nieruchomości). Aktualne wzory deklaracji podatkowych zostały udostępnione na stronie Ministerstwa Finansów.

Osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej mogą skorzystać z usługi Twój e-pit, która zawiera wygenerowane przez system zeznanie podatkowe, które po weryfikacji danych może zostać przesłane do Urzędu Skarbowego.

Sporządzając zeznanie podatkowe warto zastanowić się nad skorzystaniem z dostępnych ulg i odliczeń podatkowych. Przykładowo, ulgi na Internet, termomodernizacyjnej, abolicyjnej lub mieszkaniowej oraz odliczenia darowizn przekazanych na cele charytatywne i straty z działalności gospodarczej.

Przedstawiciele Ministerstwa Finansów rozważają przesunięcie terminu na złożenie deklaracji CIT-8 do 30 czerwca 2021 roku, z uwagi na obowiązujący stan epidemii COVID-19 oraz związane z nim utrudnienia.

Warto przypomnieć, iż termin przekazania zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowany podatek dochodowy pobierany przez płatników w styczniu został przesunięty do 20 stycznia 2021 roku. Z rozwiązania mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu pandemii i prowadzą określoną działalność weryfiowaną na podstawie kodów PKD ujawnionych w systemie KRS lub CEIDG. Rozwiązanie skierowane jest przede wszystkim do branży gastronomicznej, sportowej i rozrywkowej.

2. NOWE POMYSŁY NA UPROSZCZENIE PODATKÓW CZYLI SLIM VAT 2.0 – Wprowadzenie SLIM VAT miało zdecydowanie uprościć system podatkowy. Zgodnie z założeniami podatek od towarów i usług (VAT) miał stać się przejrzysty i prosty dla podatnika. Niestety, wbrew zapowiedziom podatnicy otrzymali kolejne przepisy prawne generujące problemy interpretacyjne.

Nowa wersja SLIM VAT zakłada 15 rozwiązań mających na celu zmniejszenie formalności i oszczędność czasu. Zgodnie z założeniami fakturowanie i odliczanie VAT-u ma stać się prostsze i szybsze. Zlikwidowany zostanie obowiązek wskazywania przyczyny dokonania korekty faktur oraz tworzenia duplikatów dokumentów księgowych. Faktura będzie mogła zostać sporządzona 60 dni przed dostawą towarów lub wykonaniem usług. Usunięte zostaną ograniczenia w wystawianiu zbiorczych faktur korygujących. Uproszczone ma zostać odliczenie podatku od towarów i usług na samochody wykorzystywane w działalności gospodarczej. Przedłużony zostanie czas na skorzystanie z ulgi na złe długi do 3 lat!

Zmiany wprowadzone zostaną do MPP (tzw. split payment), poprzez możliwość przekazywania środków między rachunkami VAT podatnika prowadzonymi w różnych bankach.

3. POMOC W RAMACH TARCZY FINANSOWEJ 2.0 – Polski Fundusz Rozwoju uruchomił możliwość składania wniosków o pomoc finansową dla przedsiębiorców, którzy objęci zostali obostrzeniami związanymi z COVID-19 w ramach tzw. Tarczy Finansowej 2.0. Możliwość skorzystania z pomocy uzależniona została od kodów PKD widniejących w rejestrze KRS lub CEIDG, a także spadku obrotów gospodarczych. Pierwotnie uprawnionych zostało 38 kodów, następnie zwiększono ich ilość do 45.

W ramach kolejnej wersji Tarczy Finansowej można skorzystać z subwencji dla mikroprzedsiębiorców zatrudniających do 9 pracowników w wysokości od 18 – 36 tyś złotych oraz subwencji na dofinansowanie kosztów w okresie od 1 listopada 2020 roku do 30 kwietnia 2021 roku w wysokości 70%. Dodatkowo, istnieje możliwość złożenia wniosku o umorzenie zwrotu wsparcia otrzymanego z Tarczy Finansowej 1.0. Wnioski można składać od 15 stycznia 2021 roku, poprzez bankowość elektroniczną.

Spadek obrotów gospodarczych (przychodów) musi wystąpić w okresie od dnia 1 listopada do 31 grudnia 2020 roku w porównaniu do 1 listopada – 31 grudnia 2019 roku lub od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca w porównaniu do 1 stycznia – 31 marca 2019 roku.

W dalszym ciągu istnieje możliwość skorzystania z pomocy finansowej oferowanej przez Tarczę Antykryzysową w postaci zwolnienia z opłacania składek ZUS, dofinansowania do miejsc pracy z FGŚP, uzyskania świadczenia postojowego oraz tzw. małych dotacji w wysokości 5 tyś zł.

 

 

KPLA Kasolik, Pawlus-Łapa Adwokacka Spółka Partnerska

pl. Szczepański 5/108, 31-011 Kraków

www.kpla.com.pl

                                                                                           e-mail: kancelaria@kpla.com.pl