NEWSLETTER 03/11/2020

Środa, 18 listopada 2020 roku

 

NEWSLETTER

03/11/2020

 

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością prezentujemy newsletter przygotowany przez specjalistów Kancelarii Adwokackiej KPLA Kasolik, Pawlus-Łapa Adwokacka Spółka Partnerska. Niniejszy newsletter w sposób zbiorczy przedstawia najważniejsze zmiany wprowadzone w obowiązującym stanie prawnym, podatkach, rachunkowości oraz kadrach. Zachęcamy do śledzenia wpisów, w celu pozyskania niezbędnych informacji pozwalających w pełni i swobodnie prowadzić działalność gospodarczą. W przypadku pytań związanych z treścią zaprezentowaną w artykule pozostajemy do Państwa dyspozycji.

1. E-WIZYTY W ZUS – Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadził nową usługę tzw. e-wizytę mającą na celu dostosowanie obsługi zainteresowanych do aktualnie obowiązujących okoliczności związanych z wprowadzonym stanem epidemii oraz zapewnienie bezpieczeństwa. Według zapewnień pracowników ZUS-u, umówienie e-wizyty ma być możliwe za pomocą kilku kliknięć.

Nowe rozwiązanie to wideokonferencja z ekspertem z placówki przeprowadzana w dni robocze w godzinach 9:00-14:00. Od 19 października 2020 roku e-wizyta testowana była w siedmiu oddziałach ZUS, w tym w Krakowie. Następnie, w każdym oddziale ZUS nowe rozwiązanie ma być dostępne od listopada. Korzystanie z usługi będzie możliwe za pomocą komputera, smartfona lub tabletu wyposażonych w kamerę internetową. Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja terminu, która następuje poprzez formularz udostępniony na stronie ZUS. Na portalu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych udostępniono filmy instruktażowe o e-wizycie.

Eksperci będą udzielać odpowiedzi na pytania związane z emeryturami, rentami, zasiłkami, ubezpieczeniami oraz składkami. Udzielenie odpowiedzi w konkretnej i indywidualnej sprawie będzie wymagało okazania dokumentu tożsamości oraz zaznaczenia odpowiedniej opcji podczas rezerwacji. Jeśli zainteresowany posiada pełnomocnictwo, które jest zarejestrowane w ZUS, może odbyć e-wizytę w imieniu innej osoby.

2. OBJAŚNIENIA PODATKOWE KONTRA WYJAŚNIENIA PODATKOWE MINISTERSTWA FINANSÓW – Ministerstwo Finansów na swoich oficjalnych stronach publikuje szereg informacji mających na celu ułatwienie oraz zrozumienie przepisów i procedur podatkowych przez podatników. Przeglądając treści publikowane na stronach ministerstwa nie każdy ma świadomość, iż widniejące tam treści mają różną moc wiążącą. Część wskazówek ma jedynie formę pomocniczą, a tylko niektóre zapewniają ochronę, tym którzy się do nich zastosują!

W pierwszej kolejności należy wskazać różnicę między objaśnieniami podatkowymi i wyjaśnieniami podatkowymi. Na pierwszy rzut oka wydaje się, iż nie ma różnicy pomiędzy objaśnieniami, a wyjaśnieniami, a wskazane określenia są jedynie synonimami. Jednak, nic bardziej mylnego!

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów, wyjaśnienia podatkowe to informacje udostępniane przez departamenty merytoryczne resortu. Są one wydawane bez podstawy prawnej i nie zapewniają żadnej ochrony. Dodatkowo, wraz ze zmianą pracownika danego departamentu może okazać się, iż prezentowany pogląd zniknie ze strony ministerstwa!

Minister właściwy do spraw finansów publicznych ma dążyć do zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe. W tym celu, wydaje z urzędu objaśnienia przepisów prawa podatkowego dotyczące stosowania przepisów. Objaśnienia muszą być wydane w oparciu o podstawę prawną! Zastosowanie się przez podatnika objaśnień podatkowych powoduje objęcie go ochroną prawną przewidzianą w przepisach podatkowych.

W praktyce bardzo trudno jest wskazać realne różnice pomiędzy objaśnieniami, a wyjaśnieniami, które dla przeciętnego podatnika nie są zauważalne. Nawet wśród profesjonalistów pojawiają się wątpliwości co do prawidłowości takiego rozwiązania. Zapoznanie się z informacjami widniejącymi na stronie Ministerstwa Finansów w rzeczywistości może wprowadzać w błąd co do mocy wiążącej widniejących tam treści.

Co dalej? – Trudno jest jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Aktualnie, stanowisko MF nie przewiduje zmiany oraz doprecyzowania stosowanych objaśnień i wyjaśnień. W praktyce z pewnością będzie dochodzić do konfliktów na tym tle, szczególnie w sytuacji sporu sądowego, w którym Strona będzie powoływała się na informacje widniejące na stronie MF, jednak bez ich mocy wiążącej.

W naszej ocenie potrzebna jest szybka zmiana nazewnictwa stosowanych mechanizmów eliminująca możliwość wprowadzanie podatników w błąd. Działania organów państwowych powinny być przejrzyste i zrozumiałe dla wszystkich obywateli. Najlepszym i zarazem najprostszym rozwiązaniem byłaby zmiana nazw objaśnień i wyjaśnień, tak aby wskazywały one jednoznacznie na doniosłość oraz moc wiążącą prezentowanych treści.

3. OBOWIĄZEK POSIADANIA KASY FISKALNEJ – Kasę fiskalną muszą posiadać przedsiębiorcy, którzy sprzedają towary lub usługi osobom fizycznym nieprowadzącym własnej działalności gospodarczej lub rolnikom ryczałtowym (czyli dokonującym dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalność rolniczej lub świadczących usługi rolnicze, korzystającym ze zwolnienia w podatku VAT), w celu ewidencjonowania sprzedaży. Nie mają obowiązku posiadania kasy fiskalnej przedsiębiorcy, którzy sprzedają swoje towary lub usługi wyłącznie firmom, które ewidencjonują swoje przychody na podstawie wystawianych faktur.

Cześć podmiotów prowadzących działalność gospodarczą korzystają ze zwolnienia z obowiązku posiadania kasy fiskalnej, które mogą obejmować:

a) cała sprzedaż, której dot. obowiązek ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej, jeżeli obrót ze sprzedaży osobom fizycznym, które nie prowadzą własnej firmy nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym 20 tyś zł – zwolnienie obowiązuje do końca 2021 roku!;

b) wybrane kategorie towarów lub usług – katalog wyłączeń co roku jest zmniejszany.

W przypadku podatników dokonujących sprzedaży towarów lub usług, które obowiązkowo muszą zostać zewidencjonowane na kasie fiskalnej już pierwsza transakcja na rzecz osób prywatnych i rolników ryczałtowych powinna zostać nabita na kasę.

 

 

KPLA Kasolik, Pawlus-Łapa Adwokacka Spółka Partnerska

pl. Szczepański 5/108, 31-011 Kraków

www.kpla.com.pl

                                                                                           e-mail: kancelaria@kpla.com.pl