NEWSLETTER 03/10/2021

Czwartek, 21 października 2021 roku

 

NEWSLETTER

03/10/2021

 

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością prezentujemy newsletter przygotowany przez specjalistów Kancelarii Adwokackiej KPLA Kasolik, Pawlus-Łapa Adwokacka Spółka Partnerska oraz Biura Rachunkowego. Niniejszy newsletter w sposób zbiorczy przedstawia najważniejsze zmiany wprowadzone w obowiązującym stanie prawnym, podatkach, rachunkowości oraz kadrach. Zachęcamy do śledzenia wpisów, w celu pozyskania niezbędnych informacji pozwalających w pełni i swobodnie prowadzić działalność gospodarczą. W przypadku pytań związanych z treścią zaprezentowaną w artykule pozostajemy do Państwa dyspozycji.

1. OPŁACENIE SKŁADKI ZDROWOTNEJ PO WYMAGANYM TERMINIE – Od 1 stycznia 2022 roku zapłata składki chorobowej należnej Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych przez przedsiębiorcę z przekroczeniem wymaganego terminu nie spowoduje utraty prawa do otrzymania zasiłku chorobowego za czas niezdolności do pracy. Dotychczas, spóźnienie w zapłacie dobrowolnej składki na ubezpieczenie chorobowe oznaczało brak możliwości ubiegania się o zasiłek chorobowy. W takiej sytuacji konieczne było złożenie wniosku o przywrócenie terminu do zapłaty składki oraz przedstawienie wiarygodnych wyjaśnień.

Zgodnie z nowymi przepisami, osoby ubezpieczone podlegające dobrowolnej składce chorobowej zachowają prawo do zasiłki chorobowego, jeśli ich zaległość względem ZUS nie przekroczy wartości odpowiadającej 1%-owi minimalnego wynagrodzenia czyli 30,10 zł. W przypadku gdy zaległość względem ZUS przekroczy 1% minimalnego wynagrodzenia, to osoby ubezpieczone zyskają prawo do zasiłku dopiero po uregulowaniu zadłużenia.

2. MINISTERSTWO FINANSÓW OSTRZEGA PRZED OSZUSTAMI – Przedstawiciele Ministerstwa finansów ostrzegają przed kolejnymi atakami hakerskimi, których celem jest nieuprawnione wyłudzenie danych podatników. Przestępcy rozsyłają wiadomości e-mail zawierające niebezpieczne załączniki powodujące instalację oprogramowania szpiegowskiego (tzw. phishing). Najczęściej tytuł wiadomości wskazuje na zaległości podatkowe lub konieczność podjęcia natychmiastowego kontaktu.

Wiadomości mogą zawierać linki przenoszące do fałszywych stron internetowych, które pozostają łudząco podobne do stron internetowych Urzędu Skarbowego lub banku i przekazują informacje do osób nieupoważnionych. Hakerzy podszywają się, również pod administratorów portalu podatkowego dostępnego pod adresem podatki.gov.pl. Oszuści nakłaniają do kliknięcia w podany link i zweryfikowania informacji o podatniku, które prowadzi najczęściej do zainstalowania szkodliwego oprogramowania. Wszystkie incydenty powinny być zgłaszane na specjalny adres e-mail Ministerstwa Finansów incydent@mf.gov.pl

3. WYSZUKIWARKA EUREKA KOLEJNYM ŹRÓDŁEM INFORMACJI O PODATKACH – Ministerstwo Finansów i Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) udostępniło system EUREKA zawierający informacje podatkowe i celne. System zawiera broszury informacyjne, objaśnienia podatkowe, pisma, wiążące informacje akcyzowe i stawkowe. System jest powszechnie dostępny i nie wymaga logowania.

Podatnicy zyskają dostęp do aktualnej i jednolitej bazy wiedzy o podatkach zgromadzonej w jednym miejscy. Zapewni to oszczędność czasu oraz łatwiejsze uzyskanie informacji podatkowych i celnych. Użytkownicy mogą ocenić funkcjonalność portalu oraz zgłosić swoje uwagi. Rozwiązanie ma na celu wyeliminowanie wad systemu i wpływ podatników na jego funkcjonowanie.

4. E-FAKTURA OD NOWEGO ROKU – Zgodnie z zapowiedziami od nowego roku ma zostać udostępniony system krajowy system do wystawiania tzw. e-faktur. Początkowo będzie on dobrowolny i dostępny tylko dla zainteresowanych przedsiębiorstw. Oznacza to kolejną dopuszczoną formę dokumentowania sprzedaży, tak jak faktury papierowe i elektroniczne. Prawdopodobnie od 2023 roku wystawianie e-faktur ma stać się obowiązkowe dla wszystkich przedsiębiorców.

Podatnicy, którzy skorzystają z nowego oprogramowania szybciej otrzymają zwrot podatku od towarów i usług (VAT). Dodatkowo, faktura pozostanie w systemie Ministerstwa Finansów i nie ulegnie zniszczeniu lub zaginięciu. Oznacza to brak konieczności wydawania duplikatów. System e-faktur ma ułatwić wystawianie korekt, ponieważ dokument sprzedażowy będzie dostępny w systemie.

Wprowadzenie obligatoryjnego systemu e-faktur zależne jest od wyniku testów, które trwać będą przez cały następny rok. W pracach nad systemem mogą wziąć udział podmioty zajmujące się tworzeniem i rozwojem oprogramowania.

 

 

KPLA Kasolik, Pawlus-Łapa Adwokacka Spółka Partnerska

pl. Szczepański 5/108, 31-011 Kraków

www.kpla.com.pl

                                                                                           e-mail: kancelaria@kpla.com.pl