NEWSLETTER 03/10/2020

Środa, 28 października 2020 roku

 

NEWSLETTER

03/10/2020

 

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością prezentujemy newsletter przygotowany przez specjalistów Kancelarii Adwokackiej KPLA Kasolik, Pawlus-Łapa Adwokacka Spółka Partnerska. Niniejszy newsletter w sposób zbiorczy przedstawia najważniejsze zmiany wprowadzone w obowiązującym stanie prawnym, podatkach, rachunkowości oraz kadrach. Zachęcamy do śledzenia wpisów, w celu pozyskania niezbędnych informacji pozwalających w pełni i swobodnie prowadzić działalność gospodarczą. W przypadku pytań związanych z treścią zaprezentowaną w artykule pozostajemy do Państwa dyspozycji.

1. PROJEKT NOWEJ WERSJI TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ – Zgodnie z zapowiedziami, przedstawiony został projektu nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (…) tzw. Tarcza Antykryzysowa. Projekt jest efektem współpracy kilku ministerstw. Zgodnie z nowymi regulacjami planowane jest zwolnienie ze składek ZUS oraz zastosowanie świadczenia postojowego. Możliwość uzyskania wsparcia zależne będzie od spadku obrotów gospodarczych i dominującego kodu PKD, co stanowi nowość. Wcześniej udzielenie pomocy nie było zależne od wskazanego kodu PKD. Nowy wymóg ma ułatwić przekazanie środków do podmiotów, które najbardziej ucierpiały z powodu wprowadzonych obostrzeń obowiązujących na terenie całego kraju.

Planowany suma przeznaczona na pomoc w ramach nowej tarczy to ponad 800 mln złotych. Beneficjentami pomocy mają być przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie gastronomii, rozrywki, rekreacji, fizjoterapii oraz branży fitness. Przewidywana pomoc finansowa wynika z wprowadzonego zakazu działalności w pewnych dziedzinach. Dodatkowo, mają zostać wprowadzone pożyczki gwarancyjne udzielane długoterminowo dla podmiotów chcących korzystać z programów inwestycyjnych.

Przedstawiona wstępna wersja nowych przepisów zakłada zwolnienie z obowiązku uiszczania składek na ZUS, składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i FGŚP FS, FP oraz FEP za okres od 1 listopada – 30 listopada 2020 roku. Warunkiem uzyskania pomocy jest ujęcie odpowiedniego kodu PKD (dominującego), prowadzenie działalności gospodarczej 30 września 2020 roku, zgłoszenie podmiotu jako płatnika składek oraz wykazanie spadku przychodów w listopadzie 2020 roku o 40%, względem przychodu uzyskanego w listopadzie 2019 roku. Taki wymóg w zdecydowany sposób ograniczy ilość podmiotów korzystających z pomocy w ramach Tarczy Antykryzysowej.

Świadczenie postojowe ma być wypłacone jednorazowo w formie dodatkowego świadczenia. Wymagania pozostają podobne i związane są z odpowiednim kodem PKD oraz spadkiem obrotów gospodarczych wynoszącym 40%

Przedstawione rozwiązania pozostają w fazie projektu. Biorąc pod uwagę prace sejmowe nad poprzednimi wersjami Tarczy, ich ostateczna wersja może się zmienić. Wśród postulatów pojawiają się najczęściej wskazania dotyczące obniżenia poziomu spadku obrotów gospodarczych, co przełoży się na zwiększenie podmiotów korzystających z pomocy.

2. PORADNIK PODATNIKA I GŁOS PODATNIKA, CZYLI MECHANIZMY UDOSTĘPNIONE PRZEZ MF – Ministerstwo Finansów dążąc do pogłębiania wiedzy obywateli o podatkach i finansach państwowych stworzyło tzw. portal podatnika dostępny pod adresem www.podatki.gov.pl. Na jednej stronie internetowej znajdują się najważniejszej informacje dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), podatku od towarów i usług (VAT), akcyzy, podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) oraz danin lokalnych.

Na portalu podatnika udostępniane są zmiany przepisów podatkowych, wyjaśnienia dotyczące regulacji prawnych z zakresu finansów oraz komunikaty techniczne. Możliwe jest złożenie deklaracji podatkowych on-line, poprzez aplikację „e-Deklaracje”, uzyskanie zaświadczeń, a także skorzystanie z instytucji „czynnego żalu” i kalkulatorów podatkowych.

Kolejnym krokiem było stworzenie portalu „Głos Podatnika”, który umożliwia zgłoszenie sugestii zmian w systemie podatkowym, w celu zwiększenia jego transparentności i skuteczności. System umożliwia, również przeglądanie zgłoszonych dotychczas pomysłów.

Aktualnie, przedstawiciele Ministerstwa Finansów wdrożyli „Poradnik Podatnika” będący wsparciem w czasach pandemii COVID-19 pomagającym zachować stabilność finansową w czasie epidemii. Poradnik podatnika jest ogólnodostępną platformą wiedzy o finansach i biznesie. Strona nastawiona jest na praktyczny aspekt doradztwa i pomocy w okresie kryzysu. Informacje przekazywane są w formie artykułów tworzonych przez ekspertów, webinarów oraz dźwiękowych podcastów.

Poradnik umożliwia przedsiębiorcom sprawdzenie skuteczności stosowanej strategii biznesowej, poprzez narzędzia diagnostyczne takie jak: Audyt Odporności Kryzysowej i Barometr Efektywności Biznesowej. Finalnie, otrzymywany jest indywidualny raport z diagnozą sytuacji firmy, informacjami o potencjale stosowanej strategii w kryzysie oraz szansach na wyjście z ciężkiej sytuacji. Poradnik podatnika dostępny jest pod adresem: www.poradnikpodatnika.gov.pl

3. KAS WPROWADZA ZDALNĄ MOŻLIWOŚĆ UMÓWIENIA WIZYTY – Krajowa Administracja Skarbowa mając na względzie zwiększenie bezpieczeństwa zainteresowanych załatwieniem sprawy podatkowej umożliwia umówienie wizyty w urzędzie skarbowym przez Internet oraz telefonicznie. Nowe rozwiązanie było testowane od lipca bieżącego roku w kilku urzędach skarbowych. Od 26 października 2020 roku możliwość zdalnego umówienia wizyty będzie możliwa w kolejnych województwach. Od 16 listopada usługa zostanie rozszerzona na cały kraj.

Umówienie wizyty będzie możliwe za pośrednictwem strony podatki.gov.pl albo właściwego urzędu skarbowego, poprzez udostępniony formularz, a także telefonicznie na utworzonych przez KAS infoliniach.

Ministerstwo Finansów zachęca do załatwiania spraw, poprzez dedykowane strony internetowe czyli www.podatki.gov.pl oraz www.biznes.gov.pl, które umożliwiają realizację niektórych usług i przyczyniając się do walki z epidemią COVID-19.

 

 

KPLA Kasolik, Pawlus-Łapa Adwokacka Spółka Partnerska

pl. Szczepański 5/108, 31-011 Kraków

www.kpla.com.pl

                                                                                           e-mail: kancelaria@kpla.com.pl