NEWSLETTER 03/06/2021

Środa, 23 czerwca 2021 roku

 

NEWSLETTER

03/06/2021

 

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością prezentujemy newsletter przygotowany przez specjalistów Kancelarii Adwokackiej KPLA Kasolik, Pawlus-Łapa Adwokacka Spółka Partnerska. Niniejszy newsletter w sposób zbiorczy przedstawia najważniejsze zmiany wprowadzone w obowiązującym stanie prawnym, podatkach, rachunkowości oraz kadrach. Zachęcamy do śledzenia wpisów, w celu pozyskania niezbędnych informacji pozwalających w pełni i swobodnie prowadzić działalność gospodarczą. W przypadku pytań związanych z treścią zaprezentowaną w artykule pozostajemy do Państwa dyspozycji.

1. JEDNOLITY PLIK UBEZPIECZENIOWY OD 2022 ROKU – Zakład Ubezpieczeń Społecznych przedstawił założenia zmian, które mają zostać wprowadzone do 2025 roku. Głównym celem jest elektronizacja procedur. Wśród planowanych rozwiązań pojawia się Jednolity Plik Ubezpieczeniowy (JPU) wzorowanym na pliku JPK, który będzie zawierał informacje umożliwiające przejęcie przez ZUS obowiązku comiesięcznego rozliczania składek opłacanych przez płatników. Oznacza to, iż nie będzie konieczności wysyłania do ZUS-u dokumentów ubezpieczeniowych, bowiem wszystko będzie przekazywane za pomocą jednego elektronicznego pliku. Początkowo nowe rozwiązanie będzie fakultatywne, natomiast po zakończeniu fazy testowej stanie się dodatkowym obowiązkiem. W ramach cyfryzacji ZUS-u ma zostać wprowadzony program e-rozliczenia oraz e-zasiłki, które mają ułatwić załatwienia spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi.

2. DZIEŃ WOLNOŚCI PODATKOWEJ – W 2021 roku Dzień Wolności Podatkowej, czyli symboliczna data po której podatnik przestaje pracować dla państwa i zaczyna dla siebie wypada dopiero 22 czerwca. To zdecydowanie później, niż w latach poprzednich. Coroczne przesunięcie Dnia Wolności Podatkowej przypomina o wzrastających obciążeniach związanych z koniecznością opłacania opłat, podatków oraz danin publicznych. Obliczenie opiera się o stosunek udziału wszystkich wydatków publicznych do PKB w oparciu o projekt budżetu państwa.

3. MAŁY ZUS CZYLI ZACHĘTA DO ZAŁOŻENIA WŁASNEJ FIRMY – Przedsiębiorcy osiągający niskie przychody mogą skorzystać z ulgi w opłacaniu składek należnych tytułem ubezpieczeń społecznych i składek zdrowotnych. Rozwiązanie polega na obliczaniu składek liczonych od indywidualnie ustalonej podstawy uzależnionej od wysokości dochodu osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym. Z Małego ZUS-u można korzystać nieprzerwanie przez 3 lata. Warunkiem skorzystania z ulgi jest osiągnięcie we wcześniejszym roku przychodu, który nie przekroczył 120 tyś zł oraz prowadzenie działalności gospodarczej przez najmniej 60 dni. Płatnik nie może świadczyć w ramach prowadzonej działalności gospodarczej czynności, które wykonywał na podstawie umowy o pracę na rzecz byłego pracodawcy.

4. AKTYWIZACJA PRACOWNIKÓW W OKRESIE PRZEDEMERYTALNYM – Przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej chcą wprowadzić nowe rozwiązania wpływające pozytywnie na aktywizację osób i pracowników powyżej 50 roku życia. Zgodnie z zapowiedziami obniżone miałyby zostać składki ZUS, wprowadzone umowy mentorskie oraz uproszczone tzw. „dorabianie do emerytury”. Kontrowersje pojawiły się w związku z pomysłem usunięcia ochrony pracowników pozostających w wieku przedemerytalnym tj. kobiet powyżej 56 roku i mężczyzn powyżej 62 roku życia. Ochrona przedemerytalna gwarantuje, iż osoba, której pozostają 4 lata do emerytury nie może zostać zwolniona. Przewidywane jest, iż wprowadzenie opisanych powyżej mechanizmów wymusi pozostawanie przyszłych emerytów na rynku pracy, z uwagi na atrakcyjność ich zatrudnienia. Zgodnie z założeniami pracodawca zapłaci mniej, a senior zarobi więcej.

Nowym pomysłem jest wprowadzenie umów mentorskich czyli kontraktu zawieranego z osobą powyżej 50 roku życia, w celu sprawowania opieki nad młodszymi pracownikami oraz przekazania wiedzy i doświadczenia zawodowego.

5. PLANOWANA PŁACA MINIMALNA W 2022 ROKU – Przedstawiciele Rady Ministrów przedstawili propozycję minimalnego wynagrodzenia, które ma obowiązywać w przyszłym roku i wynosić 3000 zł brutto. Oznacza to wzrost o ponad 7% czyli 200 zł. Podwyższeniu ma ulec również stawka godzinowa dla pracujących w ramach umów cywilnoprawnych z 18,30 zł do 19,60 zł za każdą godzinę pracy. Propozycję musi zaakceptować Rada Dialogu Społecznego.

 

 

KPLA Kasolik, Pawlus-Łapa Adwokacka Spółka Partnerska

pl. Szczepański 5/108, 31-011 Kraków

www.kpla.com.pl

                                                                                           e-mail: kancelaria@kpla.com.pl