NEWSLETTER 03/05/2021

Czwartek, 20 maja 2021 roku

 

NEWSLETTER

03/05/2021

 

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością prezentujemy newsletter przygotowany przez specjalistów Kancelarii Adwokackiej KPLA Kasolik, Pawlus-Łapa Adwokacka Spółka Partnerska. Niniejszy newsletter w sposób zbiorczy przedstawia najważniejsze zmiany wprowadzone w obowiązującym stanie prawnym, podatkach, rachunkowości oraz kadrach. Zachęcamy do śledzenia wpisów, w celu pozyskania niezbędnych informacji pozwalających w pełni i swobodnie prowadzić działalność gospodarczą. W przypadku pytań związanych z treścią zaprezentowaną w artykule pozostajemy do Państwa dyspozycji!

1. NOWY ŁAD – REWOLUCJA CZY POPULIZM? – Długo zapowiadany nowy ład został ogłoszony w ubiegłym tygodniu przez Premiera RP. Zakłada podjęcie działań społeczno-gospodarczych, które pomogą przetrwać okres kryzysu spowodowanego epidemią COVID-19. Najwięcej emocji budzi podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 tyś złotych, mieszkania bez wkładu własnego (w formie gwarancji państwowych), emerytura bez podatku (do 2500 zł) oraz wzrost składki na ubezpieczenie zdrowotne i uzależnienie od dochodów.

Zgodnie z zapowiedziami podniesiony ma zostać drugi próg podatkowy z 85 tysięcy złotych do 120 tysięcy złotych. Niestety, nie będzie możliwe dotychczasowe odliczenie składki zdrowotnej od podatku. W planach jest uregulowanie tzw. pracy zdalnej, poprzez wprowadzenie do Kodeksu pracy odpowiednich regulacji. Zmiany mają objąć umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia i o dzieło), które zgodnie z założeniami mają podlegać pełnym składkom ZUS. Wśród pomysłów pojawia się stworzenie kontraktu na pracę, który ma wyeliminować z obiegu tzw. „umowy śmieciowe” i wprowadzić jednolity standard w zakresie zatrudniania pracowników. Pomysłem na rozwój mniejszych miejscowości jest wprowadzenie dodatkowych korzyści z otwierania oddziałów firm w wyznaczonych strefach ekonomicznych.

2. UMORZENIE SUBWENCJI Z TARCZY FINANSOWEJ – 29 kwietnia 2020 roku rozpoczął się nabór wniosków na otrzymanie subwencji finansowej w ramach tzw. Tarczy Finansowej oferowanej przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. (PFR) dedykowanej przedsiębiorcom notującym spadek obrotów gospodarczych w wyniku epidemii COVID-19. Po upływie 12 miesięcy od otrzymania środków możliwe jest złożenie wniosku o umorzenie części przyznanej kwoty subwencji. W niektórych przypadkach subwencja zostanie umorzona w 100%! Wniosek można złożyć za pośrednictwem bankowości elektronicznej, poprzez ten sam bank, w którym składany był wniosek o udzielenie pomocy finansowej.

W celu umorzenia części subwencji wymagane jest spełnienie kilku przesłanek związanych z utrzymaniem stanu zatrudnienia, prowadzeniem działalności gospodarczej, a w przypadku małych/średnich przedsiębiorców, także odnotowanie skumulowanej straty gotówkowej na sprzedaży. Przedsiębiorcy z sektora mikro uzyskają umorzenie 75% kwoty otrzymanej subwencji w przypadku utrzymania stanu zatrudnienia (umorzenie w wysokości 50%) oraz prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy (umorzenie w wysokości 25%). Mali i Średni przedsiębiorcy dodatkowo będą musieli wykazać skumulowaną stratę gotówkową na sprzedaży (umorzenie w wysokości 25%).

Przedsiębiorcy z branż najbardziej poszkodowanych w wyniku wprowadzenia lockdown-u będą mogli skorzystać ze 100% umorzenia subwencji. Oprócz powyższych warunków konieczne jest prowadzenie działalności z określonym kodem PKD ujawnionym w KRS lub CEIDG. Do pełnego umorzenia subwencji uprawnionych zostało 54 kodów PKD.

Wstępny wniosek o umorzenie subwencji zostanie udostępniony automatycznie w bankowości elektronicznej 10 dni roboczych przed upływem roku od otrzymania środków. Na złożenie wniosku pozostaje tylko 10 dni roboczych (licząc od dnia, w którym upłynął rok od otrzymania środków w ramach subwencji). Wniosek dostępny w banku należy uzupełnić o dane finansowe oraz podpisać przez osobę uprawnioną do reprezentacji przedsiębiorstwa za pośrednictwem systemu autoryzacyjnego banku (np. sms kod lub token). Wniosek zawiera oświadczenia, które składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Warto szczegółowo zapoznać się z widniejącymi we wniosku informacjami oraz oświadczeniami, bowiem od niekorzystnej lub błędnej decyzji PFR w zakresie kwoty umorzenia nie przysługuje odwołanie! Wszelkie nieścisłości należy zweryfikować z danymi zawartymi w bazach Urzędu Skarbowego, ZUS-u,

3. ZMIANY W DRUKACH ZUS – Od 16 maja przestaną obowiązywać dotychczasowe druki ZUS ZUA (zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej) oraz ZUS ZZA (zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych). Uaktualnione formularze spowodują dla przedsiębiorców dodatkowe obowiązki.

Przedsiębiorcy przy zgłaszaniu do ubezpieczeń społecznych przy wykorzystaniu formularzy ZUS ZZA lub ZUS ZUA będą mieli od 16 maja 2021 roku obowiązek przekazywać do ZUS kod zawodu wykonywanego przez osobę zgłaszaną do ubezpieczeń społecznych lub do ubezpieczenia zdrowotnego. Jak ogłasza ZUS, podawany na dokumentach ZUS ZUA i ZUS ZZA kod wykonywanego zawodu powinien być zgodny z klasyfikacją zawodów, która  określona jest przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania.

Niestety dla przedsiębiorców stanowi to dodatkowy obowiązek, który może rodzić problemy – zwłaszcza interpretacyjne. Pomimo dużej ilości zawodów w klasyfikacji, przedsiębiorcy będą mogli natrafić na trudności w doborze odpowiedniego kodu.

4. RAPORTOWANIE SCHEMATÓW PODATKOWYCH CZYLI MDR W PRAKTYCE – Raportowanie schematów podatkowych tzw. MDR (Mandatory Disclosure Rules) zostało stworzone, w celu przekazywania Organom Administracji Skarbowej cennych informacji dotyczących stosowania optymalizacji podatkowych. Ministerstwo Finansów stwierdza, iż opisywany mechanizm przyczynia się do poprawy jakości systemu podatkowego oraz szybszego dostrzegania luk prawnych przez prawodawcę. W teorii założenia są bardzo słuszne, w praktyce jednak podatnik jest zmuszony do przekazania Organom Podatkowym stosowanego mechanizmu prowadzącego do zmniejszenia lub uniknięcia zapłaty podatku. W konsekwencji ustawodawca dowie się o stosowanej metodzie i będzie mógł wyeliminować jej stosowanie. Rozwiązanie bardzo korzystne – tylko dla kogo? Oczywiście dla Ministerstwa Finansów, które bez swojej aktywności pozyskiwać będzie informacje o planowanych i stosowanych metodach wpływających na wysokość podatku.

Przepisy mają zniechęcić podatników do podejmowania działań prowadzących do nadużyć podatkowych, a promotorów do wdrażania zbyt śmiałych rozwiązań podatkowych. W praktyce wywołują jednak sporo wątpliwości dotyczących obowiązku składania odpowiednich zgłoszeń MDR. Podejście do konkretnego podatkowego stanu faktycznego podatnika i Organu często jest odmienna.

Informacje o schemacie podatkowym przekazuje się w formie elektronicznej do Szefa KAS. Najważniejsze raporty to MDR-1 i MDR-3 składane wraz z deklaracją podatkową. W pierwszym raporcie przekazywane są informacje o planowanym wykorzystaniu schematu podatkowego, którego efektem ma być oszczędność podatkowa. Natomiast w MDR-3 przekazuje się informacje dotyczące rozwiązań, z których podatnik już skorzystał.

 

 

 

KPLA Kasolik, Pawlus-Łapa Adwokacka Spółka Partnerska

pl. Szczepański 5/108, 31-011 Kraków

www.kpla.com.pl

                                                                                           e-mail: kancelaria@kpla.com.pl