NEWSLETTER 03/02/2021

Czwartek, 18 lutego 2021 roku

 

NEWSLETTER

03/02/2021

 

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością prezentujemy newsletter przygotowany przez specjalistów Kancelarii Adwokackiej KPLA Kasolik, Pawlus-Łapa Adwokacka Spółka Partnerska. Niniejszy newsletter w sposób zbiorczy przedstawia najważniejsze zmiany wprowadzone w obowiązującym stanie prawnym, podatkach, rachunkowości oraz kadrach. Zachęcamy do śledzenia wpisów, w celu pozyskania niezbędnych informacji pozwalających w pełni i swobodnie prowadzić działalność gospodarczą. W przypadku pytań związanych z treścią zaprezentowaną w artykule pozostajemy do Państwa dyspozycji.

1. PLANOWANE USUNIĘCIE PORTALU CEIDG OD LIPCA 2021 ROKU – Portal Centralna ewidencja i informacja o działalności gospodarczej (CEIDG) zapewnia możliwość wyszukania informacji o osobach prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze (JDG) oraz ich podstawowych danych. Utworzenie konta w systemie umożliwia zarejestrowanie, zawieszenie oraz wznowienie działalności gospodarczej oraz zmianę informacji widniejących w rejestrze takich jak kody PKD lub siedziba.

Od 1 lipca 2021 roku planowane jest usunięcie portalu CIEDG i przeniesienie jego funkcjonalności na stronę biznes.gov.pl. Zgodnie z zapowiedziami przedsiębiorcy uzyskają możliwość zarządzania przedsiębiorstwem w ramach jednego tzw. konta przedsiębiorcy na portalu biznes.gov.pl. Korzystanie z nowej funkcjonalności będzie wymagało posiadania profilu zaufanego ePUAP.

Ministerstwo Rozwoju wskazuje, iż projektowane rozwiązania pozostają odpowiedzią na zwiększającą się popularność e-usług wynikającą w szczególności z istniejącej pandemii wywołanej COVID-19. Konto w systemie CEIDG oraz biznes.gov.pl zostaną połączone w ramach tzw. konta przedsiębiorcy. Kolejnym etapem cyfryzacji będzie połączenie konta przedsiębiorcy z portalem podatkowym i PUE ZUS. Portal biznes.gov.pl sukcesywnie zwiększa swoją funkcjonalność prowadząc do ujednolicenia wszystkich portali dostępnych dla przedsiębiorców.

Od 1 października 2021 roku na stronie biznes.gov.pl ma zostać wprowadzona wyszukiwarka przedsiębiorstw zawierająca informację o zarejestrowanych spółkach oraz jednoosobowych działalnościach gospodarczych. Nowe rozwiązanie połączy funkcjonalność wyszukiwarki KRS oraz CEIDG.

2. ROZPOCZĘTO PRACE NAD E-FAKTURĄ – Ministerstwo Finansów wznowiło konsultacje dotyczące wprowadzenia e-faktur czyli jednolitych dokumentów sprzedażowych obowiązujących w obrocie gospodarczym. Pierwszym etapem będzie wprowadzenie okresu przejściowego zapewniającego możliwość testowania nowego rozwiązania i wyeliminowania istniejących niedogodności. Następnie, od 2023 roku e-faktura ma stać się obowiązkowa. Wzór e-faktury ma być jednolity dla wszystkich transakcji i przejrzysty.

Przedstawiciele Ministerstwa Finansów twierdzą, iż nowy mechanizm dokumentowania sprzedaży przyśpieszy wykrywanie prób wyłudzenia podatku oraz zwiększy bezpieczeństwo przedsiębiorców, a także doprowadzi do zmniejszenia tzw. luki w podatku od towarów i usług (VAT). Z drugiej strony, bazy danych Ministerstwa Finansów oraz Urzędów Skarbowych będą szybciej uzyskiwały informację o przeprowadzonych transakcjach i tym samym zwiększy się zakres kontrolowanych czynności. Urzędnicy przeprowadzający kontrole podatkowe nie będą musieli wzywać do przedłożenia dokumentów, bowiem będą one dostępne w bazie danych.

3. ZMIANY W ZAKRESIE FAKTUR KORYGUJĄCYCH – W nowym roku zaczęły obowiązywać nowe regulacje prawne wynikające z wprowadzenia tzw. SLIM VAT, który w założeniu ma ułatwić stosowanie przepisów podatkowych w zakresie VAT-u. Zmiany dotyczą korekty in minus oraz in plus. Pierwszy rodzaj korekty jest wystawiany przykładowo w sytuacji zwrotu towaru lub wykrycia błędu na fakturze. Drugi typ korekty stosowany jest w przypadku zmian prowadzących do zwiększenia wartości netto i podatku VAT.

Zniesiony został obowiązek uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej (in minus) przez nabywcę pod warunkiem, że z dokumentacji wynika uzgodnienie z drugą stroną transakcji warunków obniżenia podstawy opodatkowania. Zgodnie z przepisami przejściowymi istnieje możliwość stosowania uchylonych przepisów do końca 2021 roku!

 

 

KPLA Kasolik, Pawlus-Łapa Adwokacka Spółka Partnerska

pl. Szczepański 5/108, 31-011 Kraków

www.kpla.com.pl

                                                                                           e-mail: kancelaria@kpla.com.pl