NEWSLETTER 02/12/2021

Piątek, 17 grudnia 2021 roku

 

NEWSLETTER

02/12/2021

 

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością prezentujemy newsletter przygotowany przez specjalistów Kancelarii Adwokackiej KPLA Kasolik, Pawlus-Łapa Adwokacka Spółka Partnerska oraz Biura Rachunkowego. Niniejszy newsletter w sposób zbiorczy przedstawia najważniejsze zmiany wprowadzone w obowiązującym stanie prawnym, podatkach, rachunkowości oraz kadrach. Zachęcamy do śledzenia wpisów, w celu pozyskania niezbędnych informacji pozwalających w pełni i swobodnie prowadzić działalność gospodarczą. W przypadku pytań związanych z treścią zaprezentowaną w artykule pozostajemy do Państwa dyspozycji.

1. WYPALENIE ZAWODOWE JAKO PODSTAWA ZWOLNIENIA LEKARSKIEGO – Od 1 stycznia 2022 roku tzw. wypalenie zawodowe będzie podstawą do wystawienia zwolnienia lekarskiego (L4). Wypalenie zawodowe zostało wpisane przez WHO do Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób.

Objawami wypalenia zawodowego pozostają zmniejszona wydajność, obniżenie oceny własnych zadań pracowniczych, negatywne nastawienie do wykonywanych czynności, brak energii, niska samoocena, depresja, a w skrajnych przypadkach nawet myśli samobójcze.

Powodem wypalenia zawodowego pozostają przede wszystkim wieloletni staż pracy, nadmiar obowiązków, nadgodziny, niewłaściwe zarządzanie czynnikiem ludzkim w zakładzie pracy, brak równowagi pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym.

2. NOWY ŁAD GOSPODARCZY JUŻ OD NOWEGO ROKU – Pakiet ustaw nazywany w skrócie Nowym Ładem Gospodarczym został podpisany przez Prezydenta RP. Nowe przepisy uchwalono pomimo zgłoszenia przez Senat RP poprawek w zakresie przesunięcia daty jego wprowadzenia. Złożenie podpisu oznacza, iż prawdopodobnie Nowy Ład wejdzie w życie już od nowego 1 stycznia 2022 roku!

Zgodnie z nowymi regulacjami podwyższona z 8 tysięcy złotych do 30 tysięcy złotych zostanie kwota wolna od podatku dla wszystkich osób pracujących. Podniesiony zostanie tzw. II próg podatkowy z 85 tysięcy złotych do 120 tysięcy złotych. W założeniu podatki będą niższe dla osób o małych dochodach i wyższe dla osób wysokich dochodach. W praktyce oznacza to, iż osoby zatrudnione ma minimalną krajową nie zapłacą podatku. Pomimo wielu kontrowersji podwyższona zostanie składka zdrowotna dla przedsiębiorców. Wspólnicy spółki komandytowej nie będą opłacać składki zdrowotnej na takich zasadach jak osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (JDG). Składka będzie zależna od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, a nie od faktycznego dochodu wspólnika. Takie rozwiązanie może przyczynić się do powtórnego zainteresowania taką formą prowadzenia biznesu.

Uniknięcie niekorzystnych zmian może zapewnić przejście na ryczałt, ponieważ zmienione zostały niektóre stawki ryczałtu. Przykładowo, dla pracowników branży IT stawka ryczałtu zmniejszona zostanie z 15% do 12%. Nowy Ład Gospodarczy wspiera obrót bezgotówkowy, poprzez wprowadzenie ulgi na terminal dla małego biznesu. Dodatkowo, przedsiębiorstwa stosujące bezgotówkowy obrót z konsumentami otrzymają zwrot podatku od towarów i usług (VAT) w terminie 15 dni.

3. ODRZUCENIE SPADKU W IMIENIU MAŁOLETNIEGO – Otrzymanie spadku często staje się kłopotliwe w przypadku, gdy zmarły pozostawił po sobie długi, które przekraczają zgromadzony majątek. Wtedy możemy pozbyć się problemu poprzez odrzucenie zadłużonego spadku. Kiedy posiadamy dzieci problem z zadłużonym spadkiem jeszcze się nie skończył.

W imieniu małoletniego spadek mogą odrzucić jego rodzice poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia. Jednak jak wskazują przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, nie mogą oni bez zezwolenia sądu opiekuńczego dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu ani wyrażać zgody na dokonywanie takich czynności przez dziecko. Oznacza to, że chcąc odrzucić spadek w imieniu małoletniego rodzice muszą najpierw uzyskać na to zgodę sądu opiekuńczego. W celu uzyskania takiej zgody należy przeprowadzić postępowanie sądowe podczas, którego Sąd zbada, czy leży to w interesie dziecka. Sądem właściwy w sprawie będzie Sąd ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. Z wnioskiem takim może wystąpić każdy z rodziców lub opiekunów prawnych dziecka.

Należy pamiętać, że po prawomocnym postanowieniu Sądu należy ponadto zgłosić się do notariusza i złożyć tam oświadczenie o odrzuceniu spadku. Procedura odrzucenia spadku dobiega dopiero końca w momencie udania się z prawomocnym postanowieniem Sądu do notariusza i złożenie tam oświadczenie o odrzuceniu spadku.

 

KPLA Kasolik, Pawlus-Łapa Adwokacka Spółka Partnerska

pl. Szczepański 5/108, 31-011 Kraków

www.kpla.com.pl

                                                                                           e-mail: kancelaria@kpla.com.pl