NEWSLETTER 02/12/2020

Środa, 9 grudnia 2020 roku

 

NEWSLETTER

02/12/2020

 

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością prezentujemy newsletter przygotowany przez specjalistów Kancelarii Adwokackiej KPLA Kasolik, Pawlus-Łapa Adwokacka Spółka Partnerska. Niniejszy newsletter w sposób zbiorczy przedstawia najważniejsze zmiany wprowadzone w obowiązującym stanie prawnym, podatkach, rachunkowości oraz kadrach. Zachęcamy do śledzenia wpisów, w celu pozyskania niezbędnych informacji pozwalających w pełni i swobodnie prowadzić działalność gospodarczą. W przypadku pytań związanych z treścią zaprezentowaną w artykule pozostajemy do Państwa dyspozycji.

1. ESTOŃSKI CIT JUŻ OD NOWEGO ROKU – Ryczałt od dochodów spółek kapitałowych nazywany potocznie estońskim CIT-em zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku. Głównym założeniem nowego rozwiązania jest obowiązek zapłaty podatku dopiero w momencie wypłaty zysku przez udziałowców w postaci dywidendy. Brak podatku oznacza, iż firma nie musi płacić podatku w zaliczkach, ani rozliczać się rocznie. Możliwość skorzystania z preferencji podatkowej uzależniona będzie od dokonywania inwestycji na poziomie 15%. Nowy mechanizm nie obejmie spółek komandytowych, komandytowo-akcyjnych i spółdzielni. Wprowadzony sposób opodatkowania promuje inwestycje i minimalizuje formalności przy rozliczeniu podatków. Zgodnie z założeniami ma zwiększyć konkurencyjność polskiej gospodarki oraz zapewnić wzrost kapitałów własnych przedsiębiorstw.

Estoński CIT jest dedykowany małym i średnim spółkom kapitałowym czyli spółkom z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych. Przychody nie mogą przekroczyć 100 mln złotych. Udziałowcem muszą być wyłącznie osoby fizyczne, natomiast spółka musi zatrudniać co najmniej 3 osoby (nie licząc udziałowców). Przedsiębiorstwo musi ponosić nakłady inwestycyjne. Nowe rozwiązanie może objąć około 200 tyś. firm. Skorzystanie z estońskiego cit-u jest preferencją podatkową i nie ma obowiązku jego stosowania. Spółki będą mogły rozliczać się na dotychczasowych zasadach. Podatnik będzie mógł wybrać rozliczenie w formie estońskiego CIT-u przez okres 4 lat. Po upływie tego okresu, będzie możliwość przedłużenia o kolejne 4 lata.

2. FAKTURA USTRUKTURYZOWANA CZYLI NOWA FORMA DOKUMENTOWANIA SPRZEDAŻY – Ministerstwo Finansów pracuje nad wprowadzeniem dodatkowej formy dokumentowania sprzedaży w formie faktur ustrukturyzowanych funkcjonującej równolegle z fakturami elektronicznymi i papierowymi (tradycyjnymi). Faktura ustrukturyzowana stanowić będzie zmodyfikowaną wersję faktury elektronicznej. Wystawianie oraz otrzymywanie nowego rodzaju dokumentów księgowych będzie możliwe przy pomocy Krajowego Systemu e-Faktur.

Głównym celem wprowadzenia nowych rozwiązań jest uszczelnienie systemu podatkowego oraz dokładniejsza kontrola przestrzegania przepisów w zakresie podatku od towarów i usług (VAT), poprzez ulepszenie mechanizmów weryfikacyjnych. Organy podatkowe pozyskują coraz więcej informacji o przeprowadzanych transakcjach oraz zwiększają możliwości szybkiego wykrycia działania sprzecznego z prawem. Czynni podatnicy VAT składający terminowo deklaracje podatkowe oraz korzystający z Krajowego Systemu e-Faktur będą mogli skorzystać z przywileju w postaci skrócenia terminu zwrotu podatku VAT-u z 60 dni do 45 dni.

Przedstawiciele Ministerstwa Finansów starają się wskazywać korzyści dla podatników, jednak zmiany w zakresie dokumentów sprzedażowych generują dodatkowe koszty dla przedsiębiorców oraz biur rachunkowych, które będą musiały dostosować użytkowane programy księgowe i fakturowe do nowej rzeczywistości. Zachęcanie do korzystania z Krajowego Systemu e-faktur prowadzi do bieżącej weryfikacji prawidłowości wystawianych faktur i może przyśpieszyć działania kontrolne.

3. TARCZA PRAWNA PRZEWIDUJĄCA CYFRYZACJĘ POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH – Epidemia COVID-19 wymusiła przyśpieszenie procesów cyfryzacji postępowań sądowych i administracyjnych, które niechętnie wdrażane są w polskim systemie prawnym. W niektórych branżach metody komunikacji na odległość stały się jedyną możliwością zapewniającą kontakt. Pandemia wykreowała konieczność zmiany formy dotychczas podejmowanych czynności. Zdalne formy działania muszą zostać wprowadzone w postępowaniach administracyjnych i sądowych, w celu prawidłowego funkcjonowania.

Ustawodawca zapewnia, iż celem prac jest przyśpieszenie oraz uproszczenie procedur sądowo-administracyjnych. Pierwszym krokiem ma być rozszerzenie katalogu spraw załatwianych on-line oraz powołanie w urzędach dodatkowych jednostek obsługujących zdalne formy działania. Prawodawca chce zwiększyć zakres tzw. milczącej zgody, która niechętnie stosowana jest przez urzędników, którzy nie mają możliwości zweryfikowania działań osób składających wnioski.

Koordynatorzy projektu wskazują, iż raz na kwartał będą przedstawiane kolejne rozwiązania prowadzące do zmniejszenia obowiązków obywateli. Biorąc pod uwagę aktualne i utrzymujące się od kilku lat tempo wprowadzania nowych obowiązków oraz zwiększania biurokracji, a także obowiązków sprawozdawczych należy z dystansem podejść do zapewnień przedstawicieli ministerstw. Nowe pomysły wiążą się z dodatkowymi obowiązkami oraz koniecznością dostosowania się do wprowadzanych zmian. Rozszerzanie katalogu spraw załatwianych on-line wymaga wprowadzenia stabilnego systemu informatycznego, którego projektowanie oraz wdrażanie może potrwać wiele lat. Działania podejmowane w celu cyfryzacji należy ocenić pozytywnie, lecz z zachowaniem ostrożności.

4. PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA – Nowy rodzaj spółki kapitałowej miał zacząć funkcjonować od 1 marca 2020 roku. Ustawodawca zdecydował się na przesunięcie terminu wejścia w życie nowych regulacji w tym zakresie. Zgodnie z założeniami, PSA zacznie obowiązywać od 1 marca 2021 roku. Prosta spółka akcyjna ma łączyć pozytywne aspekty spółki akcyjnej i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Kluczem do sukcesu ma być minimalny stopień formalności oraz procedury w formie elektronicznej. PSA dedykowana jest głównie tzw. start-up’om czyli podmiotom podejmującym działalność innowacyjną związaną z tworzeniem i wdrażaniem nowoczesnych mechanizmów, produktów, a także usług. Regulacje nie zawierają jednak ograniczenia i każdy podmiot będzie mógł zdecydować się na prowadzenie działalności w tej formie prawnej.

Założenie prostej spółki akcyjnej będzie możliwe z kapitałem zakładowym o minimalnej wartości 1 zł.  (przypomnijmy, iż minimalny kapitał zakładowy sp. z o.o. wynosi 5.000 zł, natomiast S.A. 100.000 zł). Wniesienie wkładu do spółki będzie możliwe w postaci usług lub wiedzy. Założenie spółki będzie mogło przebiegać elektronicznie, poprzez wypełnienie interaktywnego formularza. Akcje PSA nie mają formy dokumentu i pozostają zdematerializowane. Obowiązkiem będzie prowadzenie rejestru akcjonariuszy. Prosta spółka w łatwy sposób będzie mogła zostać przekształcona lub zlikwidowana przy zapewnieniu wysokiego stopnia ochrony wierzycieli.

 

 

KPLA Kasolik, Pawlus-Łapa Adwokacka Spółka Partnerska

pl. Szczepański 5/108, 31-011 Kraków

www.kpla.com.pl

                                                                                           e-mail: kancelaria@kpla.com.pl