NEWSLETTER 02/11/2021

Piątek, 19 listopada 2021 roku

 

NEWSLETTER

02/11/2021

 

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością prezentujemy newsletter przygotowany przez specjalistów Kancelarii Adwokackiej KPLA Kasolik, Pawlus-Łapa Adwokacka Spółka Partnerska. Niniejszy newsletter w sposób zbiorczy przedstawia najważniejsze zmiany wprowadzone w obowiązującym stanie prawnym, podatkach, rachunkowości oraz kadrach. Zachęcamy do śledzenia wpisów, w celu pozyskania niezbędnych informacji pozwalających w pełni i swobodnie prowadzić działalność gospodarczą. W przypadku pytań związanych z treścią zaprezentowaną w artykule pozostajemy do Państwa dyspozycji.

1. NOWY ŁAD GOSPODARCZY PODPISANY PRZEZ PREZYDENTA RPPakiet ustaw nazywany w skrócie Nowym Ładem Gospodarczym został podpisany przez Prezydenta RP. Nowe przepisy uchwalono pomimo zgłoszenia przez Senat RP poprawek w zakresie przesunięcia daty jego wprowadzenia. Złożenie podpisu oznacza, iż prawdopodobnie Nowy Ład wejdzie w życie już od nowego 1 stycznia 2022 roku!

Zgodnie z nowymi regulacjami podwyższona z 8 tysięcy złotych do 30 tysięcy złotych zostanie kwota wolna od podatku dla wszystkich osób pracujących. Podniesiony zostanie tzw. II próg podatkowy z 85 tysięcy złotych do 120 tysięcy złotych. W założeniu podatki będą niższe dla osób o małych dochodach i wyższe dla osób wysokich dochodach. W praktyce oznacza to, iż osoby zatrudnione ma minimalną krajową nie zapłacą podatku. Pomimo wielu kontrowersji podwyższona zostanie składka zdrowotna dla przedsiębiorców. Wspólnicy spółki komandytowej nie będą opłacać składki zdrowotnej na takich zasadach jak osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (JDG). Składka będzie zależna od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, a nie od faktycznego dochodu wspólnika. Takie rozwiązanie może przyczynić się do powtórnego zainteresowania taką formą prowadzenia biznesu.

Uniknięcie niekorzystnych zmian może zapewnić przejście na ryczałt, ponieważ zmienione zostały niektóre stawki ryczałtu. Przykładowo, dla pracowników branży IT stawka ryczałtu zmniejszona zostanie z 15% do 12%. Nowy Ład Gospodarczy wspiera obrót bezgotówkowy, poprzez wprowadzenie ulgi na terminal dla małego biznesu. Dodatkowo, przedsiębiorstwa stosujące bezgotówkowy obrót z konsumentami otrzymają zwrot podatku od towarów i usług (VAT) w terminie 15 dni.

Wyłączona zostanie możliwość tzw. wykupu prywatnego samochodu z leasingu. Aktualnie, samochód wzięty w leasing po jego spłacie można wprowadzenie bezpośrednio do majątku prywatnego (z pominięciem wprowadzenia pojazdu do majątku firmy), a następnie sprzedać po upływie 6 miesięcy bez konieczności uiszczania podatku. Zgodnie z nowymi przepisami, takie działanie nie będzie możliwe, bowiem zostało uznane jako sposób na wyprowadzanie kapitału z firmy bez opodatkowania.

2. OD NOWEGO ROKU DODATKOWE ŚWIADCZENIE RODZINNE– Istniejące dotychczas świadczenie rodzinne 500+ zostanie prawdopodobnie od 1 stycznia 2022 roku uzupełnione kolejnym świadczeniem rodzinnym roboczo nazwanym 12 tysięcy plus lub Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Dodatek będzie przysługiwał na drugie i każde kolejne dziecko w wieku do 36 miesięcy do 12 roku życia. Wypłacane będzie w kwocie 500 zł miesięcznie przez dwa lata lub 1000 zł miesięcznie przez rok. Rodzice samodzielnie zdecydują o względniejszym dla siebie wariancie.  W  sumie będzie to 12 tysięcy złotych na jedno dziecko, bowiem środki nie będą opodatkowane.

Obsługą i wypłatą świadczenia zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Rodzinny Kapitał Opiekuńczy to element Nowego Ładu Gospodarczego. Świadczenie ma być zachętą do powiększenia rodziny i wspierać politykę demograficzną, a także stanowić odpowiedź na zmniejszającą się rzeczywistą wartość 500+. Przepisy czekają na podpis Prezydenta RP i prawdopodobnie zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku!

3. PFR WYSYŁA WEZWANIA W SPRAWIE PPK – Od 15 października 2021 roku Polski Fundusz Rozwoju S.A. (PFR) wysyła za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych PUE ZUS wezwania do podmiotów gospodarczych, które nie podpisały umowy o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK). Pismo z PFR zawiera wezwanie do zawarcia umowy z PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. lub wskazania informacji o zawarciu umowy o zarządzanie PPK z inną instytucją finansową.

Przedsiębiorcy, którzy otrzymali wezwanie mają 30 dni na jego wykonanie. Plik z pismem nie wymaga potwierdzenia odbioru. O zamieszczeniu wezwania przedsiębiorcy zostaną powiadomieni w wiadomości e-mail lub sms-em. Podmioty zatrudniające, które nie mają profilu na PUE ZUS, otrzymają wezwanie do zawarcia umowy o zarządzanie PPK pocztą tradycyjną. Wysyłkę zawiadomień pocztą tradycyjną realizuje PFR.

Warto pamiętać, iż nie wszyscy pracodawcy zobowiązani są do zawarcia umów, bowiem istnieje możliwość skorzystania ze zwolnienia przez mikroprzedsiębiorców, u których wszyscy pracownicy złożyli deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat na PPK.

 

KPLA Kasolik, Pawlus-Łapa Adwokacka Spółka Partnerska

pl. Szczepański 5/108, 31-011 Kraków

www.kpla.com.pl

                                                                                           e-mail: kancelaria@kpla.com.pl