NEWSLETTER 02/11/2020

Wtorek, 10 listopada 2020 roku

 

NEWSLETTER

02/11/2020

 

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością prezentujemy newsletter przygotowany przez specjalistów Kancelarii Adwokackiej KPLA Kasolik, Pawlus-Łapa Adwokacka Spółka Partnerska. Niniejszy newsletter w sposób zbiorczy przedstawia najważniejsze zmiany wprowadzone w obowiązującym stanie prawnym, podatkach, rachunkowości oraz kadrach. Zachęcamy do śledzenia wpisów, w celu pozyskania niezbędnych informacji pozwalających w pełni i swobodnie prowadzić działalność gospodarczą. W przypadku pytań związanych z treścią zaprezentowaną w artykule pozostajemy do Państwa dyspozycji.

1. DODATKOWA POMOC DLA PRZEDSIĘBIORCÓW W CZASIE EPIDEMII – Przedstawiciele Ministerstwa Finansów mając na uwadze kolejne wprowadzone obostrzenia wynikające z utrzymującego się stanu epidemii przedstawili propozycję dalszej pomocy dla przedsiębiorców najbardziej narażonych na negatywny skutki utrzymującej się w kraju pandemii COVID-19. Szczegóły zostaną przedstawione w projekcie tzw. Tarczy Antykryzysowej oraz Tarczy Finansowej, które wielokrotnie zmieniały swoją treść.

Kontynuowane zostanie dofinansowanie zatrudnienia z FGŚP w postaci postojowego oraz obniżonego czasu pracy. Wszyscy przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z długoterminowych gwarancji de minimis w ramach pożyczek. Branże szczególnie narażone na straty finansowe z branży gastronomicznej, fitness itd. będą mogły skorzystać z przedłużonego zwolnienia z obowiązku opłacania składek ZUS.

Zastosowane zostanie dofinansowanie tzw. kosztów stałych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z branż objętych restrykcjami sanitarnymi. Subwencje w ramach Tarczy Finansowej zostaną udzielone w wysokości do 70% niepokrytych przychodami kosztów stałych. Warunkiem będzie spadek przychodów o 30% względem tego samego okresu w 2019 roku.

Korzystnym rozwiązaniem jest planowane umorzenie subwencji z Tarczy Finansowej dla branż objętych nowymi obostrzeniami pod warunkiem spadku przychodów od marca 2020 roku do marca 2021 roku o co najmniej 30%! Dodatkowo, wydłużone ma pozostać wsparcie dla dużych firm w ramach Tarczy Finansowej do końca marca 2021 roku. Branża transportowa będzie mogła skorzystać z pokrycia kosztów leasingu przez Agencję Rozwoju Przemysłu (ARP). Planowana pomoc ma obejmować, również nauczycieli, którzy będą mogli uzyskać bon o wartości 500 zł przeznaczony na zakup rzeczy niezbędnych do prowadzenia zajęć oraz lekcji w formie online.

2. MAPA KLAUZUL NIEDOZWOLONYCH W KREDYTACH WALUTOWYCH – Rzecznik Finansowy opublikował na swojej stronie internetowej zestawienie klauzul niedozwolonych stosowanych przez banki w umowach kredytów walutowych tzw. mapa klauzul niedozwolonych, która jest dostępna w wersji online i „tradycyjnej” w postaci pliku tekstowego.

Działania Rzecznika Finansów skierowane do osób, które do tej pory nie podejmowały żadnych działań związanych ze swoją umową kredytową. Opracowanie zawiera opis możliwych do wystosowania roszczeń klientów wynikających ze stosowania nieuczciwych postanowień umownych przez banki. Przeanalizowane zostały umowy oraz regulaminy kredytów hipotecznych z lat 2002-2009, czyli okresu dużej popularności kredytów walutowych, w szczególności tzw. frankowych. Mapa klauzul niedozwolonych pozwala wybrać odpowiedni bank i sprawdzić, czy stosowane klauzule znajdują się w podpisanej umowie kredytowej.

Należy przypomnieć, iż Sąd Najwyższy rozstrzygnął rozbieżności występujące w orzecznictwie sądów powszechnych potwierdzając, iż oceny postanowień umownych w zakresie ich niewłaściwości dokonuje się według stanu z chwili zawarcia umowy, co jest zdecydowanym ułatwieniem dla osób występujących z powództwem przeciwko Bankowi oraz zapewnia realizację zasady pewności i jednolitości prawa.

3. MONITORING W ZAKŁADZIE PRACY ZGODNY Z RODO I KP – Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) w oparciu o wytyczne Europejskiej Rady Ochrony Danych Osobowych przedstawił główne zasady stosowania monitoringu w miejscu pracy, którego zastosowanie regulują przepisy Kodeksu pracy oraz RODO. Należy mieć na względzie, iż monitoring rejestruje wizerunek podwładnych oraz osób trzecich np. klientów lub kontrahentów.

Najważniejszym elementem jest określenie konkretnego celu zastosowania monitoringu oraz spełnienie obowiązku informacyjnego. Monitoring może służyć zapewnieniu bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia, kontroli produkcji lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. Obszar nagrywania może obejmować teren zakładu pracy oraz teren wokół.  Pracodawca musi poinformować osoby, które będą nagrywane o stosowaniu monitoringu oraz wskazać dane administratora danych osobowych. Pomieszczenia, w których stosowany jest monitoring powinny być właściwie oznaczone np. poprzez zastosowanie tabliczek informacyjnych. Zabronione jest używanie monitoringu w pomieszczeniach socjalnych, łazienkach oraz szatniach chyba, że jest to konieczne i niezbędne do realizacji konkretnego celu. Wprowadzenie w zakładzie pracy rejestrowania obrazu powinno zostać szczegółowo przeanalizowane pod kątem aktualnie obowiązujących przepisów oraz wytycznych organów zajmujących się ochroną danych osobowych.

Pracodawca powinien zamieścić informację o celach oraz zakresie w układzie zbiorowym lub regulaminie pracy, ewentualnie w obwieszczeniu jeśli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym lub nie jest obowiązany do stosowania regulaminu pracy. Należy pamiętać, iż pracodawca stosujący monitoring jest administratorem danych osobowych i musi realizować obowiązki wynikające z tego faktu!

 

 

KPLA Kasolik, Pawlus-Łapa Adwokacka Spółka Partnerska

pl. Szczepański 5/108, 31-011 Kraków

www.kpla.com.pl

                                                                                           e-mail: kancelaria@kpla.com.pl