NEWSLETTER 02/10/2020

Wtorek, 20 października 2020 roku

 

NEWSLETTER

02/10/2020

 

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością prezentujemy newsletter przygotowany przez specjalistów Kancelarii Adwokackiej KPLA Kasolik, Pawlus-Łapa Adwokacka Spółka Partnerska. Niniejszy newsletter w sposób zbiorczy przedstawia najważniejsze zmiany wprowadzone w obowiązującym stanie prawnym, podatkach, rachunkowości oraz kadrach. Zachęcamy do śledzenia wpisów, w celu pozyskania niezbędnych informacji pozwalających w pełni i swobodnie prowadzić działalność gospodarczą. W przypadku pytań związanych z treścią zaprezentowaną w artykule pozostajemy do Państwa dyspozycji.

1. ZUS URUCHOMIŁ E-WIZYTY – Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadził nową usługę tzw. e-wizytę mającą na celu dostosowanie obsługi zainteresowanych do aktualnie obowiązujących okoliczności związanych z wprowadzonym stanem epidemii oraz zapewnienie bezpieczeństwa. Według zapewnień pracowników ZUS-u, umówienie e-wizyty ma być możliwe za pomocą kilku kliknięć.

Nowe rozwiązanie to wideokonferencja z ekspertem z placówki przeprowadzana w dni robocze w godzinach 9:00-14:00. Od 19 października 2020 roku e-wizyta będzie testowana w siedmiu oddziałach ZUS, w tym w Krakowie. Następnie, w każdym oddziale ZUS nowe rozwiązanie ma być dostępne od 4 listopada. Korzystanie z usługi będzie możliwe za pomocą komputera, smartfona lub tabletu wyposażonych w kamerę internetową. Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja terminu, która następuje poprzez formularz udostępniony na stronie ZUS. Na portalu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych udostępniono filmy instruktażowe o e-wizycie.

Eksperci będą udzielać odpowiedzi na pytania związane z emeryturami, rentami, zasiłkami, ubezpieczeniami oraz składkami. Udzielenie odpowiedzi w konkretnej i indywidualnej sprawie będzie wymagało okazania dokumentu tożsamości oraz zaznaczenia odpowiedniej opcji podczas rezerwacji. Jeśli zainteresowany posiada pełnomocnictwo, które jest zarejestrowane w ZUS, może odbyć e-wizytę w imieniu innej osoby.

2. OPODATKOWANIE SPÓŁEK KOMANDYTOWYCH PRAWDOPODOBNIE OD MAJA 2021 ROKU – Pomysł opodatkowania spółek komandytowych od 1 stycznia 2021 roku wzbudził wiele kontrowersji. Przedsiębiorcy oraz eksperci wskazywali, iż wprowadzenie nowych regulacji w październiku lub listopadzie, które pierwotnie miały obowiązywać od nowego roku stanowić będzie znaczne utrudnienie, szczególnie w czasach epidemii oraz wielu ograniczeń związanych z gospodarką. Przygotowanie się do zmian w ciągu niespełna dwóch miesięcy to duże wyzwanie.

Przedstawiciele Ministerstwa Finansów przekazali informację, iż planowane zmiany związane z opodatkowaniem spółek komandytowych zostaną przesunięte na maj 2021 roku, tak aby dać przedsiębiorcom więcej czasu na dostosowanie się do zmian.

3. NOWE OBOSTRZENIA WYNIKAJĄCE ZE WZROSTU ZACHOROWAŃ – Od 17 października 2020 roku obowiązują nowe obostrzenia oraz ograniczenia wynikające z gwałtownego wzrostu zakażeń wirusem COVID-19. Przywrócone zostały tzw. godziny dla seniorów oraz ograniczenia w podróży komunikacją miejską.

Lokale gastronomiczne będą mogły funkcjonować tylko w godzinach 6:00-21:00 z zachowaniem reżimu sanitarnego. Ograniczenie nie obowiązuje przygotowywania i dostarczania posiłków na wynos, które będzie mogło odbywać się w dowolnych godzinach. Obsługa będzie musiała realizować obowiązek zakrywania ust i nosa. Klienci lokalu będą mogli zdjąć maseczki lub przyłbice dopiero po zajęciu miejsca. Każde odejście od stolika wiąże się z obowiązkiem zakrycia ust i nosa. Pomiędzy stolikami musi zostać zachowany odstęp albo osłona ochronna.

Zgodnie z decyzją Rady Ministrów czasowo zamknięte zostały siłownie, baseny, solaria, aquaparki, parki rozrywki oraz wesołe miasteczka, z pewnymi wyłączeniami działalności przeznaczonej dla osób uprawiających sport w ramach współzawodnictwa sportowego oraz zajęć sportowych. Reprezentanci branży sportowej przystąpili do rozmów z przedstawicielami Rady Ministrów, którzy zapowiedzieli, iż ponownie przeanalizują zasadność podjęcia decyzji o zamknięciu obiektów sportowych.

4. RUSZYŁA POMOC DLA BRANŻY TURYSTYCZNEJ – Od 15 października 2020 roku osoby będące płatnikami z sektora turystycznego, hotelarskiego oraz związanych z organizacją i obsługą konferencji mogą skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień. Warunkiem uzyskania zwolnienia jest prowadzenie działalności przed 30 czerwca 2020 roku oraz wykazania 75% spadku przychodów w porównaniu z analogicznym miesiącami 2019 roku. Wnioski o zwolnienie można składać tylko do końca listopada!

Świadczenie postojowe będą mogli uzyskać przewodnicy turystyczni oraz agenci turystyczni. Kwota możliwa do uzyskania to 2080 złotych.  Warunkiem otrzymania wsparcia jest prowadzenie działalności gospodarczej przed dniem 1 kwietnia 2020 roku oraz wykazania przestoju w prowadzeniu biznesu wywołanego epidemią COVID-19. W przypadku działalności przewodników turystycznych, ich działalność powinna mieć charakter sezonowy oraz być w ubiegłym roku wykonywana przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy. Pomoc jest dedykowana przewodnikom turystycznym, którzy zawiesili działalność gospodarczą po dniu 31 sierpnia 2019 roku.

 

 

KPLA Kasolik, Pawlus-Łapa Adwokacka Spółka Partnerska

pl. Szczepański 5/108, 31-011 Kraków

www.kpla.com.pl

                                                                                           e-mail: kancelaria@kpla.com.pl