NEWSLETTER 02/08/2020

Wtorek, 18 sierpnia 2020 roku

 

NEWSLETTER

02/08/2020

 

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością prezentujemy newsletter przygotowany przez specjalistów Kancelarii Adwokackiej KPLA Kasolik, Pawlus-Łapa Adwokacka Spółka Partnerska. Niniejszy newsletter w sposób zbiorczy przedstawia najważniejsze zmiany wprowadzone w obowiązującym stanie prawnym, podatkach, rachunkowości oraz kadrach. Zachęcamy do śledzenia wpisów, w celu pozyskania niezbędnych informacji pozwalających w pełni i swobodnie prowadzić działalność gospodarczą. W przypadku pytań związanych z treścią zaprezentowaną w artykule pozostajemy do Państwa dyspozycji.

1. TARCZA TURYSTYCZNA UCHWALONA PRZEZ SEJM – W piątek 14 sierpnia 2020 roku uchwalona została przez Sejm tzw. Tarcza Turystyczna będąca częścią Tarczy Antykryzysowej i zakładająca pomoc dla podmiotów z branży turystycznej, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej z powodu epidemii COVID-19. Ustawa czeka na zaakceptowanie przez Senat.

Nowe rozwiązania przewidują zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i FGŚP wymaganych za okres od 1 czerwca – 31 sierpnia 2020 roku. Zwolnienie dotyczy firm z określonym kodem PKD obejmującym przykładowo transport, usługi hotelowe, działalność agentów turystycznych oraz organizację wystaw. Zwolnienie będzie zależne od przychodu uzyskanego z działalności w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składany jest wniosek o zwolnienie. Przychód musi być niższy o 80% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym ubiegłego roku. Opłacone składki zostaną zwrócone po złożeniu stosownego wniosku.

W ramach nowych regulacji, agenci turystyczni będą mogli ubiegać się o świadczenie postojowe, pod warunkiem, że zawiesili działalność po 31 sierpni 2019 roku. Uzyskać będzie można kwotę 2.080 zł czyli 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę lub 1.300 zł czyli 50% minimalnego wynagrodzenia, w przypadku rozliczania się za pomocą karty podatkowej.

Tarcza Turystyczna umożliwia uzyskanie zwrotu środków za odwołane wakacje i podróże z utworzonego w tym celu Turystycznego Funduszu Zwrotów (prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego). Przedsiębiorca będzie musiał złożyć wniosek o udzielenie wypłaty i przedstawić umowy potwierdzające zawarcie transakcji, które zostały odwołane w wyniku epidemii COVID-19. Dodatkowo, osoba która wykupił wczasy, również zmuszona będzie złożyć wniosek o wypłatę, w celu jego podwójnego zweryfikowania. Złożone wnioski będą porównywane. Stwierdzenie poprawności danych spowoduje wypłatę środków.

2. DOFINANSOWANIE Z FGŚP TYLKO DO WRZEŚNIA – W ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej przedsiębiorcy mogą skorzystać z dofinansowania wynagrodzeń pracowników z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP). Pomoc można uzyskać przez okres 3 miesięcy. Przepisy przewidują możliwość skorzystania ze środków finansowych tylko do końca września. Oznacza to, iż złożenie wniosku do końca lipca spowoduje skorzystanie z pomocy w pełnym 3 miesięcznym okresie. Wnioski złożone po 30 lipca 2020 roku będą uprawniały do skorzystania tylko z 2 miesięcznego okresu dofinansowania. Wspomniany mechanizm wynika z art. 15g Tarczy Antykryzysowej, który kilkakrotnie był nowelizowany.

Realizację oraz przyznawanie pomocy zapewniają Wojewódzkie Urzędy Pracy. Zalecane jest składanie wniosków on-line za pomocą portalu praca.gov.pl

Początkowo skorzystanie z dofinansowania możliwe było po wprowadzeniu obniżonego wymiaru czasu pracy lub objęcia pracowników przestojem ekonomicznym. Zgodnie z projektem tzw. tarczy antykryzysowej w wersji 4.0 wskazane powyżej wymogi mają zostać zlikwidowane, co oznacza zdecydowane zwiększenie kręgu podmiotów uprawnionych do uzyskania dofinansowania. Najważniejszym kryterium pozostanie wówczas poziom spadku obrotów gospodarczych

3. PORADNIK PODATNIKA I GŁOS PODATNIKA, CZYLI MECHANIZMY UDOSTĘPNIONE PRZEZ MF – Ministerstwo Finansów dążąc do pogłębiania wiedzy obywateli o podatkach i finansach państwowych stworzyło tzw. portal podatnika dostępny pod adresem www.podatki.gov.pl. Na jednej stronie internetowej znajdują się najważniejszej informacje dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), podatku od towarów i usług (VAT), akcyzy, podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) oraz danin lokalnych.

Na portalu podatnika udostępniane są zmiany przepisów podatkowych, wyjaśnienia dotyczące regulacji prawnych z zakresu finansów oraz komunikaty techniczne. Możliwe jest złożenie deklaracji podatkowych on-line, poprzez aplikację „e-Deklaracje”, uzyskanie zaświadczeń, a także skorzystanie z instytucji „czynnego żalu” i kalkulatorów podatkowych.

Kolejnym krokiem było stworzenie portalu „Głos Podatnika”, który umożliwia zgłoszenie sugestii zmian w systemie podatkowym, w celu zwiększenia jego transparentności i skuteczności. System umożliwia, również przeglądanie zgłoszonych dotychczas pomysłów.

Aktualnie, przedstawiciele Ministerstwa Finansów wdrożyli „Poradnik Podatnika” będący wsparciem w czasach pandemii COVID-19 pomagającym zachować stabilność finansową w czasie epidemii. Poradnik podatnika jest ogólnodostępną platformą wiedzy o finansach i biznesie. Strona nastawiona jest na praktyczny aspekt doradztwa i pomocy w okresie kryzysu. Informacje przekazywane są w formie artykułów tworzonych przez ekspertów, webinarów oraz dźwiękowych podcastów.

Poradnik umożliwia przedsiębiorcom sprawdzenie skuteczności stosowanej strategii biznesowej, poprzez narzędzia diagnostyczne takie jak: Audyt Odporności Kryzysowej i Barometr Efektywności Biznesowej. Finalnie, otrzymywany jest indywidualny raport z diagnozą sytuacji firmy, informacjami o potencjale stosowanej strategii w kryzysie oraz szansach na wyjście z ciężkiej sytuacji.

Poradnik podatnika dostępny jest pod adresem: www.poradnikpodatnika.gov.pl

 

 

KPLA Kasolik, Pawlus-Łapa Adwokacka Spółka Partnerska

Szczepański 5/108, 31-011 Kraków

www.kpla.com.pl

                                                                                           e-mail: kancelaria@kpla.com.pl