NEWSLETTER 02/07/2021

Czwartek, 15 lipca 2021 roku

 

NEWSLETTER

02/07/2021

 

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością prezentujemy newsletter przygotowany przez specjalistów Kancelarii Adwokackiej KPLA Kasolik, Pawlus-Łapa Adwokacka Spółka Partnerska. Niniejszy newsletter w sposób zbiorczy przedstawia najważniejsze zmiany wprowadzone w obowiązującym stanie prawnym, podatkach, rachunkowości oraz kadrach. Zachęcamy do śledzenia wpisów, w celu pozyskania niezbędnych informacji pozwalających w pełni i swobodnie prowadzić działalność gospodarczą. W przypadku pytań związanych z treścią zaprezentowaną w artykule pozostajemy do Państwa dyspozycji.

1. AVAS CZYLI SYSTEM DŹWIĘKOWY W SAMOCHODACH ELEKTRYCZNYCH – Pojazdy napędzane silnikami elektrycznymi oraz hybrydowymi stają się coraz popularniejsze w Polsce. Na ulicach miast coraz częściej można zobaczyć samochód z zielonymi tablicami rejestracyjnymi. Od 1 lipca 2021 roku nowo rejestrowane pojazdy z napędem elektrycznym i hybrydowym obowiązkowo będą musiały być wyposażone w system AVAS, czyli dedykowane rozwiązanie polegające na emitowaniu dźwięku podczas poruszania się. Dźwięki mają nawiązywać do odgłosów silnika spalinowego. Każdy producent będzie miał dowolność w wyborze dźwięku.

Wprowadzone rozwiązanie ma zwiększyć bezpieczeństwo zarówno pieszych jak i innych użytkowników dróg. Samochody elektryczne pozostają niemal bezszelestne i mogą powodować zagrożenie w ruchu drogowym, szczególnie dla pieszych.

Pierwotnie, kierowca miał mieć możliwość wyłączenia systemu AVAS, jednak Komisja Europejska zdecydowała, iż będzie on aktywny zawsze. Po przekroczeniu 20 km/h dźwięk ma być na poziomie 56 decybeli, natomiast powyżej 20 km/h 75 decybeli.

2. MÓJ ELEKTRYK CZYLI SYSTEM DOPŁAT DO ZAKUPU AUT ELEKTRYCZNYCH – Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapowiedziało start nowego programu zapewniającego dopłaty do zakupu i leasingu samochodów elektrycznych. Zgodnie z zapowiedziami nowe rozwiązania ma wystartować jeszcze w tym roku. Szczegółowych informacji jeszcze nie opublikowano, natomiast mają zostać wyeliminowane niedoskonałości poprzednich programów i systemów dopłat np. określony limit kilometrów, sformalizowana procedura, obowiązek dostarczenia wielu dokumentów oraz niska kwota dopłat. Budżet programu ma wynosić około 500 mln złotych. Celem jest zwiększenie popularności samochodów elektrycznych oraz zniesienie barier finansowych w zakupie nowych pojazdów napędzanych elektrycznie, które wskazywane są przez organizacje zrzeszające przedsiębiorców.

Nowy program ma być dedykowany osobom fizycznym, przedsiębiorcom, rolnikom oraz fundacjom. Z wyższego dofinansowania będą mogli skorzystać posiadacze tzw. Karty Dużej Rodziny. Podstawowe założenia programu Mój Elektryk zależą od zgody Komisji Europejskiej. Jeśli organy UE wyrażą zgodę, możliwe będzie refundowanie już zakupionych pojazdów.

3. KRS TYLKO W WERSJI ELEKTRONICZNEJ – Od 1 lipca weszły w życie zmiany wprowadzające elektroniczne postępowanie przed Krajowym Rejestrem Sądowym. Do tej pory składanie wszystkich wniosków do KRS wraz z załącznikami odbywało się za pomocą wniosków w formie papierowej. Obecnie będzie to miało miejsce wyłącznie w formie elektronicznej, z wykorzystaniem systemu. Jak wskazuje Ministerstwo Sprawiedliwości, dzięki wprowadzaniu nowego systemu złożenie wniosku do KRS będzie łatwiejsze i zarazem szybsze.

Dokumenty elektroniczne będą wymagały podpisu zaufanego e-PAUP lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Już w trakcie uzupełniania formularzy udostępnionych w wersji elektronicznej mają być one weryfikowane pod względem ich kompletność i poprawność. Sądy Rejestrowe będą wydawały postanowienia dotyczące rejestru przedsiębiorców w postaci dokumentów elektronicznych doręczając je na konto użytkownika w Portalu Rejestrów Sądowych.

Ponadto znikną także tradycyjne akta rejestrowe. Będą one prowadzone wyłącznie w systemie informatycznym, przy czym dotyczy to tylko tych wniosków o wpis złożonych od 1 lipca 2021 r. Akta rejestrowe dotyczące starszych wpisów pozostaną w formie papierowej.

Nowe regulacje wprowadzą wyłączenia dla pewnych grup podmiotów, które w dalszym ciągu będą uprawnione do składania wniosków w formie tradycyjnej. Dotyczy to podmiotów wpisanych do: rejestru SPZOZ, rejestru fundacji, rejestru stowarzyszeń, rejestru organizacji społecznych i zawodowych.

 

KPLA Kasolik, Pawlus-Łapa Adwokacka Spółka Partnerska

pl. Szczepański 5/108, 31-011 Kraków

www.kpla.com.pl

                                                                                           e-mail: kancelaria@kpla.com.pl