NEWSLETTER 02/06/2021

Środa, 16 czerwca 2021 roku

 

NEWSLETTER

02/06/2021

 

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością prezentujemy newsletter przygotowany przez specjalistów Kancelarii Adwokackiej KPLA Kasolik, Pawlus-Łapa Adwokacka Spółka Partnerska. Niniejszy newsletter w sposób zbiorczy przedstawia najważniejsze zmiany wprowadzone w obowiązującym stanie prawnym, podatkach, rachunkowości oraz kadrach. Zachęcamy do śledzenia wpisów, w celu pozyskania niezbędnych informacji pozwalających w pełni i swobodnie prowadzić działalność gospodarczą. W przypadku pytań związanych z treścią zaprezentowaną w artykule pozostajemy do Państwa dyspozycji.

1. SPLIT PAYMENT – KIEDY STOSOWAĆ? – Od 1 listopada 2019 roku mechanizm podzielonej płatności (tzw. split payment lub MPP) stał się obowiązkowy dla płatności przekraczających kwotę 15.000 zł brutto i określonych towarów wskazanych w ustawie o VAT (przykładowo sprzętu elektronicznego i wyrobów ze stali). Strony transakcji muszą być czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług (VAT). Mechanizm Podzielonej Płatności polega na przesłaniu kwoty netto na rachunek sprzedającego, natomiast kwoty odpowiadającej podatkowi VAT na osobne konto. Na fakturze objętej obowiązkowym mechanizmem płatności podzielonej powinna znaleźć się dodatkowa informacja o stosowaniu split payment’u. Banki nie mogą nakładać dodatkowych opłat w związku ze stosowaniem MPP.

2. PLANOWANA PŁACA MINIMALNA W 2022 ROKU – Przedstawiciele Rady Ministrów przedstawili propozycję minimalnego wynagrodzenia, które ma obowiązywać w przyszłym roku i wynosić 3000 zł brutto. Oznacza to wzrost o ponad 7% czyli 200 zł. Podwyższeniu ma ulec również stawka godzinowa dla pracujących w ramach umów cywilnoprawnych z 18,30 zł do 19,60 zł za każdą godzinę pracy. Propozycję musi zaakceptować Rada Dialogu Społecznego.

3. KONIEC FOTOWOLTAICZNEGO ELDORADO? – Zainteresowanie fotowoltaika w Polsce ciągle rośnie, co powoduje jej niemałą popularność. Jednak rząd planuje nowelizację Prawa energetycznego oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii, którą Ministerstwo Klimatu i Środowiska przekazało do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych.

Planowane przez rząd zmiany przepisów dotyczących energii z paneli fotowoltaicznych sprawią, że rachunki za prąd wzrosną, a inwestycja w odnawialne źródła energii będzie mniej opłacalna. Ministerstwo chce zmienić sposób rozliczania nadwyżek prądu.

Aktualnie, gospodarstwa domowe oddają nadwyżki w całości do systemu, ale w zamian mogą bezpłatnie odebrać do 80 procent oddanej wcześniej energii. Ma to miejsce najczęściej wtedy, kiedy panele słonecznie nie pracują lub produkują zbyt mało mocy. Resort klimatu proponuje, by właściciele paneli słonecznych, którzy wejdą na rynek od 2022 roku, nadwyżki prądu sprzedawali podmiotom zajmującym się handlem energią. Nowi prosumenci będą musieli sprzedać wyprodukowany prąd firmom zajmującym się handlem energią, a później od tych firm odkupić za wyższą kwotę. Dziś wyprodukowany prąd oddają do sieci.

Nowe zasady będą obejmować wszystkich, których instalacje zaczną działać po 1 stycznia 2022 roku, te oddane wcześniej miałyby przez 15 lat mieć zagwarantowane prawo do obecnego systemu rozliczeń, jednak projekt nowelizacji umożliwia im zmianę obecnego sposobu rozliczeń na ten nowszy.

4. PROJEKT PAKIETU SLIM VAT 2 – W Sejmie zaprezentowano projekt nowych regulacji w zakresie podatku od towarów i usług (VAT) tzw. SLIM VAT 2. Nowelizacja ma stanowić odpowiedź rządzących na postulaty przedsiębiorców oraz pomóc w niwelowaniu negatywnych skutków gospodarczych powodowanych przez epidemię COVID-19. Poprzednia wersja pakietu SLIM VAT spowodowała powstanie kolejnych przepisów, które były niezrozumiałe dla osób prowadzących firmy. Przedstawiciele organizacji zrzeszających przedsiębiorców wskazywali, iż zamiast ułatwień otrzymano zwiększenie biurokracji oraz liczne problemy interpretacyjne.

Najważniejszym ułatwieniem jest rezygnacja z konieczności rozliczenia podatku należnego z tytułu importu usług w terminie trzech miesięcy jako warunku do odliczenia VAT naliczonego w tym samym okresie rozliczeniowym co deklarowany VAT należny, czyli rozszerzenie liczby okresów rozliczeniowych, w których podatnik będzie mógł dokonać odliczenia przez korektę deklaracji.

Dodatkowo, podatnik będzie mógł skorzystać z 100% odliczeń od wydatków na samochody (wydłużeniu ulegnie termin na złożenie informacji o poniesieniu pierwszego wydatku na pojazd samochodowy wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika), w powiązaniu z momentem złożenia JPK za zakończony okres. Zmodyfikowana zostanie definicja „państwa członkowskiego” oraz „terytorium Unii Europejskiej”. Wprowadzona zostanie tzw. ulga na złe długi. Umożliwione zostanie podatnikowi rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej dokonanie korekty deklaracji w sytuacji, gdyby podatnik w pierwotnej deklaracji nie rozliczył w prawidłowej wysokości podatku.

 

KPLA Kasolik, Pawlus-Łapa Adwokacka Spółka Partnerska

pl. Szczepański 5/108, 31-011 Kraków

www.kpla.com.pl

                                                                                           e-mail: kancelaria@kpla.com.pl