NEWSLETTER 02/03/2021

Wtorek, 23 marca 2021 roku

 

NEWSLETTER

02/03/2021

 

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością prezentujemy newsletter przygotowany przez specjalistów Kancelarii Adwokackiej KPLA Kasolik, Pawlus-Łapa Adwokacka Spółka Partnerska. Niniejszy newsletter w sposób zbiorczy przedstawia najważniejsze zmiany wprowadzone w obowiązującym stanie prawnym, podatkach, rachunkowości oraz kadrach. Zachęcamy do śledzenia wpisów, w celu pozyskania niezbędnych informacji pozwalających w pełni i swobodnie prowadzić działalność gospodarczą. W przypadku pytań związanych z treścią zaprezentowaną w artykule pozostajemy do Państwa dyspozycji.

1. NOWY TERMIN POSIEDZENIA SĄDU NAJWYŻSZEGO W SPRAWIE FRANKOWICZÓW – Wyznaczone na 25 marca 2021 roku posiedzenie Sądu Najwyższego w sprawie udzielanych kredytów w walutach obcych zostało przesunięte na 13 kwietnia 2021 roku. Do Sądu Najwyższego zostało skierowanych sześć pytań wynikających z rozbieżności w wykładki i stosowaniu przepisów przez sądy powszechne, co bezpośredni godzi w zasadę pewności prawa. Wiele sądów zawiesiło prowadzone sprawy do czasu wydania rozstrzygnięcia przez SN.

Pytania związane są z niedozwolonymi klauzulami umownymi (tzw. klauzulami abuzywnymi) stosowanymi przez banki w kredytach indeksowanych i denominowanych, określeniem kursu waluty obcej, a także skutków dla konsumenta. Sąd Najwyższy rozstrzygnie kwestię zasadności wynagrodzenia z tytułu korzystania ze środków pieniężnych w sytuacji nieważności lub bezskuteczności umowy oraz roszczenia o jego zwrot. Przedstawiciele banków oraz instytucji finansowych, które udzielały kredytów frankowych wskazywali, iż będą dochodzić odszkodowania za korzystanie ze środków przez klientów. Wielu konsumentów obawiając się negatywnych skutków unieważnienia umowy wstrzymywało się z dochodzeniem swoich praw.

2. ULGA TERMOMODERNIZACYJNA CZYLI ZACHĘTA DO PROEKOLOGII – Osoby przeprowadzające termomodernizację budynku mogą skorzystać z ulgi. Przedsięwzięcie termomodernizacyjne związane jest z ulepszeniem, którego skutkiem jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną obiektu, a także zmiana źródeł energii na źródła odnawialne. Z ulgi mogą skorzystać właściciele lub współwłaściciele budynków, których budowa została ukończona. Trwanie robót budowlanych związanych ze wzniesieniem obiektu przekreślają możliwość odliczenia. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 tyś. Złotych. Limit dotyczy wszystkie budynki, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem. Wartość poniesionych wydatków obliczana jest na podstawie faktur posiadanych przez podatnika.

Skorzystanie z ulgi jest możliwe w okresie trzech kolejnych lat od zakończenia przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Wskazany okres liczony jest od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek! W sytuacji, gdy nie uda się zrealizować prac termomodernizacyjnych w okresie trzech lat, istnieje obowiązek zwrotu ulgi wykazanej w zeznaniu podatkowym.

Aktualnie, w trwającym okresie rozliczeniowym warto rozważyć możliwość skorzystania z pozostałych ulg w deklaracji rocznej. Najpopularniejszymi pozostają ulga prorodzinna, ulga rehabilitacyjna oraz odliczenie wydatków poniesionych na Internet, a także przekazanie 1% na cele pożytku publicznego!

3. NOWY OBOWIĄZEK WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI – Od 1 lipca 2021 roku wejdą w życie regulacje nakładające obowiązek informowania o źródłach ogrzewania obiektu przez właścicieli, współwłaścicieli oraz zarządców nieruchomości. Zgłoszenie będzie dokonywane w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) w postaci deklaracji o źródle emisyjności ciepła podpisanej przez profil zaufany ePUAP lub złożonej osobiście. Wprowadzone rozwiązanie ma na celu walkę ze smogiem oraz przygotowanie strategii mającej zapewnić skuteczną walkę z zanieczyszczeniem powietrza. Źródłem nowych rozwiązań jest ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów obowiązująca od 2008 roku.

CEEB ma stanowić jednolity i krajowy system zbierania informacji o źródłach ogrzewania, zastępując lokalne bazy tworzone na szczeblu gmin. Nowy rejestr ma wyeliminować sytuacje, w których udzielana są kilkukrotne dofinansowania na jedną instalację grzewczą. Niestety, nowy obowiązek wiąże się z konsekwencjami finansowymi, w przypadku braku złożenia deklaracji. Początkowo będzie to kara finansowa  wysokości 500 zł, która z pewnością będzie zwiększana.

 

 

KPLA Kasolik, Pawlus-Łapa Adwokacka Spółka Partnerska

pl. Szczepański 5/108, 31-011 Kraków

www.kpla.com.pl

                                                                                           e-mail: kancelaria@kpla.com.pl