NEWSLETTER 02/02/2022

Piątek, 11 lutego 2022 roku

 

NEWSLETTER

02/02/2022

 

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością prezentujemy newsletter przygotowany przez specjalistów Kancelarii Adwokackiej KPLA Kasolik, Pawlus-Łapa Adwokacka Spółka Partnerska oraz Biura Rachunkowego. Niniejszy newsletter w sposób zbiorczy przedstawia najważniejsze zmiany wprowadzone w obowiązującym stanie prawnym, podatkach, rachunkowości oraz kadrach. Zachęcamy do śledzenia wpisów, w celu pozyskania niezbędnych informacji pozwalających w pełni i swobodnie prowadzić działalność gospodarczą. W przypadku pytań związanych z treścią zaprezentowaną w artykule pozostajemy do Państwa dyspozycji.

 1. NOWE ZASADY KWARANTANNY I IZOLACJI – Od 11 lutego 2022 roku kontakt z osobą zarażoną wirusem COVID-19 nie będzie oznaczał obowiązku kwarantanny dla zaszczepionych i ozdrowieńców. Dodatkowo, od 15 lutego 2022 roku skrócony zostanie okres izolacji do 7 dni. Dotychczas okres ten wynosił 10 dni. Osoby przebywające aktualnie na kwarantannie zostaną powiadomione o nowych zasadach za pośrednictwem wiadomości SMS.

Osoby przebywające na kwarantannie mogą zwolnić się z tego obowiązku po uzyskaniu negatywnego testu na COVID-19. Wszyscy przylatujący do Polski spoza Unii Europejskiej muszą okazać negatywne test diagnostyczny. Brak negatywnego testu oznaczać będzie skierowanie na przymusową kwarantanną na okres 7 dni.

2. ZACHOWANIE KIEROWCY PODCZAS KONTROLI POLICYJNEJ – Zasady obowiązujące w trakcie kontroli kierowcy przez funkcjonariuszy policji zostały ściśle określone. Kierowca musi trzymać ręce na kierownicy i unikać gwałtownych ruchów. Wyłączenie silnika oraz uruchomienie świateł awaryjnych może nastąpić dopiero po wydaniu wyraźnego polecenia przez osobę kontrolującą. Do poleceń muszą stosować się, również pasażerowie.  Opuszczenie pojazdu wymaga uprzedniej zgody. Niezastosowanie się do poleceń funkcjonariusza lub wykonywanie gwałtownych ruchów może uzasadnić użycie środków przymusu bezpośredniego, a nawet użycie broni!

Warto przypomnieć, iż od nowego roku łatwiej jest stracić prawo jazdy w wyniku uzyskania punktów karnych. Taryfikator zawiera nowe wykroczenia, których popełnienie uzasadnia nałożenie punktów karnych. Punkty karne kasują się dopiero po dwóch latach, natomiast okres liczy się od daty opłacenia mandatu za dane wykroczenie! Oznacza to, iż brak uregulowania należności za mandat nie doprowadzi do wygaśnięcia punktów karnych. Ilość punktów karnych można sprawdzić w systemie CEPIK 2.0 z wykorzystaniem profilu zaufanego ePUAP oraz bezpośrednio na komisariacie policji.

3. PIP ZAPOWIADA KONTROLE PRZESTRZEGANIA NIEDZIELNEGO ZAKAZU HANDLU – W związku ze zmianą przepisów w zakresie zakazu handlu w niedziele, Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) przeprowadzi pilotażowy program kontroli w placówkach handlowych prowadzących sprzedaż w niedzielę.

Jak twierdzą przedstawiciele PIP-u, katalog wyjątków od dwóch lat skutecznie umożliwia obejście przepisów. Kolejne zmiany przepisów zmniejszają możliwości działania, jednak przedsiębiorcy znajdują następne pomysły takie jak dworzec autobusowy czy kącik czytelnika.

Inspektorzy PIP przypominają, iż złamanie zakazu stanowi wykroczenie, które może doprowadzić do nałożenia kary w wysokości 100 tysięcy złotych! Dodatkowo, prowadzenie sprzedaży w niedziele przy pomocy pracowników może stanowić naruszenie przepisów Prawa pracy.

 

KPLA Kasolik, Pawlus-Łapa Adwokacka Spółka Partnerska

pl. Szczepański 5/108, 31-011 Kraków

www.kpla.com.pl

                                                                                           e-mail: kancelaria@kpla.com.pl