NEWSLETTER 02/02/2021

Piątek, 12 lutego 2021 roku

 

NEWSLETTER

02/02/2021

 

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością prezentujemy newsletter przygotowany przez specjalistów Kancelarii Adwokackiej KPLA Kasolik, Pawlus-Łapa Adwokacka Spółka Partnerska. Niniejszy newsletter w sposób zbiorczy przedstawia najważniejsze zmiany wprowadzone w obowiązującym stanie prawnym, podatkach, rachunkowości oraz kadrach. Zachęcamy do śledzenia wpisów, w celu pozyskania niezbędnych informacji pozwalających w pełni i swobodnie prowadzić działalność gospodarczą. W przypadku pytań związanych z treścią zaprezentowaną w artykule pozostajemy do Państwa dyspozycji.

1. KOSZTOWNY BŁĄD W JPK_VAT – Nowy schemat jednolitego pliku kontrolnego (JPK_VAT) wywołał wiele kontrowersji, szczególnie jeśli chodzi o grożące kary oraz obowiązek oznaczania transakcji specjalnymi kodami GTU. W założeniu nowa struktura JPK_VAT miała uprościć raportowanie przez przedsiębiorców wykonanych operacji księgowo-podatkowych. W praktyce problematyczna pozostaje kwestia błędu w złożonym JPK. Z pewnością wymagane jest złożenie odpowiedniej korekty i poprawa błędnie podanych informacji. Zalecane jest sporządzenie pisma do Urzędu Skarbowego zawierającego tzw. czynny żal pozwalający uniknąć negatywnych konsekwencji grożących w przypadku zainicjowania postępowania wyjaśniającego. Błąd w oznaczeniu transakcji kodem GTU może spowodować karę w wysokości 500 zł za każdą niewłaściwie oznaczoną fakturę!

Nowy JPK składa się z części deklaracyjnej oraz ewidencyjnej. Jeśli błąd wystąpił w części deklaracyjnej właściwe jest dokonanie korekty. W przypadku błędu w części ewidencyjnej wymagany jest dodatkowo tzw. czynny żal złożony przez osobę, na której ciążył obowiązek przedłożenia JPK_VAT np. Prezesa Zarządu lub wspólnika uprawnionego do działania w imieniu spółki. Czynny żal może zostać złożony elektronicznie lub tradycyjnie. Skuteczne złożenie czynnego żalu jest możliwe przed wszczęciem przez Organ Podatkowy postępowania wyjaśniającego. W praktyce najważniejsza jest data nadania listu do US lub złożenia dokumentu w formie elektronicznej. Przekazanie nierzetelnej informacji stanowi czyn zabroniony określony w Kodeksie Karnym Skarbowym i zagrożony jest grzywną.

2. ESTOŃSKI CIT OD NOWEGO ROKU – Ryczałt od dochodów spółek kapitałowych nazywany potocznie estońskim CIT-em zaczął obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku. Głównym założeniem nowego rozwiązania jest obowiązek zapłaty podatku dopiero w momencie wypłaty zysku przez udziałowców w postaci dywidendy. Brak podatku oznacza, iż firma nie musi płacić podatku w zaliczkach, ani rozliczać się rocznie. Możliwość skorzystania z preferencji podatkowej uzależniona będzie od dokonywania inwestycji na poziomie 15%. Nowy mechanizm nie obejmie spółek komandytowych, komandytowo-akcyjnych i spółdzielni. Wprowadzony sposób opodatkowania promuje inwestycje i minimalizuje formalności przy rozliczeniu podatków. Zgodnie z założeniami ma zwiększyć konkurencyjność polskiej gospodarki oraz zapewnić wzrost kapitałów własnych przedsiębiorstw.

Estoński CIT jest dedykowany małym i średnim spółkom kapitałowym czyli spółkom z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych. Przychody nie mogą przekroczyć 100 mln złotych. Udziałowcem muszą być wyłącznie osoby fizyczne, natomiast spółka musi zatrudniać co najmniej 3 osoby (nie licząc udziałowców). Przedsiębiorstwo musi ponosić nakłady inwestycyjne. Nowe rozwiązanie może objąć około 200 tyś. firm. Skorzystanie z estońskiego cit-u jest preferencją podatkową i nie ma obowiązku jego stosowania. Spółki będą mogły rozliczać się na dotychczasowych zasadach. Podatnik będzie mógł wybrać rozliczenie w formie estońskiego CIT-u przez okres 4 lat. Po upływie tego okresu, będzie możliwość przedłużenia o kolejne 4 lata.

3. KAS WPROWADZIŁ ZDALNĄ MOŻLIWOŚĆ UMÓWIENIA WIZYTY – Krajowa Administracja Skarbowa mając na względzie zwiększenie bezpieczeństwa zainteresowanych załatwieniem sprawy podatkowej umożliwia umówienie wizyty w urzędzie skarbowym przez Internet oraz telefonicznie. Nowe rozwiązanie było testowane w ubiegłym roku w kilku urzędach skarbowych. Od 26 października 2020 roku możliwość zdalnego umówienia wizyty będzie jest w kolejnych województwach. Od 16 listopada usługa została rozszerzona na cały kraj.

Umówienie wizyty będzie możliwe za pośrednictwem strony podatki.gov.pl albo właściwego urzędu skarbowego, poprzez udostępniony formularz, a także telefonicznie na utworzonych przez KAS infoliniach.

Ministerstwo Finansów zachęca do załatwiania spraw, poprzez dedykowane strony internetowe czyli www.podatki.gov.pl oraz www.biznes.gov.pl, które umożliwiają realizację niektórych usług i przyczyniając się do walki z epidemią COVID-19.

 

 

KPLA Kasolik, Pawlus-Łapa Adwokacka Spółka Partnerska

pl. Szczepański 5/108, 31-011 Kraków

www.kpla.com.pl

                                                                                           e-mail: kancelaria@kpla.com.pl