NEWSLETTER 02/01/2021

Piątek, 29 stycznia 2021 roku

 

NEWSLETTER

02/01/2021

 

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością prezentujemy newsletter przygotowany przez specjalistów Kancelarii Adwokackiej KPLA Kasolik, Pawlus-Łapa Adwokacka Spółka Partnerska. Niniejszy newsletter w sposób zbiorczy przedstawia najważniejsze zmiany wprowadzone w obowiązującym stanie prawnym, podatkach, rachunkowości oraz kadrach. Zachęcamy do śledzenia wpisów, w celu pozyskania niezbędnych informacji pozwalających w pełni i swobodnie prowadzić działalność gospodarczą. W przypadku pytań związanych z treścią zaprezentowaną w artykule pozostajemy do Państwa dyspozycji.

1. TWÓJ E-PIT NADAL BEZ PRZEDSIĘBIORCÓW – Ministerstwo Finansów wprowadziło w 2019 usługę nazwaną Twój e-PIT, która umożliwia podatnikom dostęp do wygenerowanych przez system deklaracji podatkowych. Zalogowanie możliwe jest za pomocą profilu zaufanego ePUAP lub danych umożliwiających weryfikację tożsamości podatnika. Usługa została skierowana do osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej i miała zostać rozszerzona na przedsiębiorców w kolejnych latach. W bieżącym roku nie zdecydowano się na rozszerzenie funkcjonalności. Oznacza to, iż osoby prowadzące działalność gospodarcze będą musieli samodzielnie wypełnić swoje deklaracje podatkowe za ubiegły rok. Warto zalogować się na portalu i sprawdzić poprawność widniejących tam danych, w celu uniknięcia konieczności składania korekty, w przypadku braku lub nieprawidłowości danych finansowych.

Deklaracje można składać od 15 lutego do 30 kwietnia 2021 roku! Warto przypomnieć terminy na złożenie odpowiednich PIT-ów.  Do 1 lutego konieczne jest złożenie zeznania PIT-16A czyli karty podatkowej. Kolejno, do 1 marca wymagane jest przedłożenie zeznania PIT-28 tj. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Następnie, do 30 kwietnia niezbędne jest przedstawienie zeznania PIT-36 (opodatkowanie na zasadach ogólnych), PIT-36L (podatek liniowy), PIT-37, PIT-38 (przychody kapitałowe), oraz PIT-39 (przychód ze sprzedaży nieruchomości). Aktualne wzory deklaracji podatkowych zostały udostępnione na stronie Ministerstwa Finansów.

2. RUSZYŁA POMOC W RAMACH TARCZY FINANSOWEJ 2.0 – Polski Fundusz Rozwoju uruchomił możliwość składania wniosków o pomoc finansową dla przedsiębiorców, którzy objęci zostali obostrzeniami związanymi z COVID-19 w ramach tzw. Tarczy Finansowej 2.0. Możliwość skorzystania z pomocy uzależniona została od kodów PKD widniejących w rejestrze KRS lub CEIDG, a także spadku obrotów gospodarczych. Pierwotnie uprawnionych zostało 38 kodów, następnie zwiększono ich ilość do 45.

W ramach kolejnej wersji Tarczy Finansowej można skorzystać z subwencji dla mikroprzedsiębiorców zatrudniających do 9 pracowników w wysokości od 18 – 36 tyś złotych oraz subwencji na dofinansowanie kosztów w okresie od 1 listopada 2020 roku do 30 kwietnia 2021 roku w wysokości 70%. Dodatkowo, istnieje możliwość złożenia wniosku o umorzenie zwrotu wsparcia otrzymanego z Tarczy Finansowej 1.0. Wnioski można składać od 15 stycznia 2021 roku, poprzez bankowość elektroniczną.

Spadek obrotów gospodarczych (przychodów) musi wystąpić w okresie od dnia 1 listopada do 31 grudnia 2020 roku w porównaniu do 1 listopada – 31 grudnia 2019 roku lub od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca w porównaniu do 1 stycznia – 31 marca 2019 roku.

W dalszym ciągu istnieje możliwość skorzystania z pomocy finansowej oferowanej przez Tarczę Antykryzysową w postaci zwolnienia z opłacania składek ZUS, dofinansowania do miejsc pracy z FGŚP, uzyskania świadczenia postojowego oraz tzw. małych dotacji w wysokości 5 tyś zł.

3. REJESTR UMÓW O DZIEŁO – Zgodnie z informacjami opublikowanymi na oficjalnej stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od 1 stycznia 2021 roku płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca dzieło musi zawiadomić ZUS o zawarciu umowy o dzieło. Konieczne jest przekazanie informacji na specjalnym formularzu „RUD”. Zgłoszenie musi zostać dostarczone do ZUS w ciągu 7 dni od zawarcia umowy o dzieło. Informację można przekazać za pośrednictwem platformy PUE ZUS lub w formie pisemnej.

W jednym formularzu można wskazać maksymalnie 10 zawartych umów z jednym wykonawcą. Dla każdego wykonawcy należy złożyć oddzielny formularz.

 

 

KPLA Kasolik, Pawlus-Łapa Adwokacka Spółka Partnerska

pl. Szczepański 5/108, 31-011 Kraków

www.kpla.com.pl

                                                                                           e-mail: kancelaria@kpla.com.pl