NEWSLETTER 01/12/2021

Czwartek, 9 grudnia 2021 roku

 

NEWSLETTER

01/12/2021

 

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością prezentujemy newsletter przygotowany przez specjalistów Kancelarii Adwokackiej KPLA Kasolik, Pawlus-Łapa Adwokacka Spółka Partnerska oraz Biura Rachunkowego. Niniejszy newsletter w sposób zbiorczy przedstawia najważniejsze zmiany wprowadzone w obowiązującym stanie prawnym, podatkach, rachunkowości oraz kadrach. Zachęcamy do śledzenia wpisów, w celu pozyskania niezbędnych informacji pozwalających w pełni i swobodnie prowadzić działalność gospodarczą. W przypadku pytań związanych z treścią zaprezentowaną w artykule pozostajemy do Państwa dyspozycji.

 1. SĄDY UNIEWAŻNIAJĄ UMOWY DOTYCZĄCE POLISOLOKAT – Kilka lat temu bardzo popularne stały się tzw. polisolokaty oferowane przez Banki oraz Towarzystwa Ubezpieczeniowe. Polisolokaty początkowo były połączeniem lokat bankowych oraz możliwości inwestycyjnych, czyli lokatami inwestycyjnymi. Klient lokował swoje środki na lokacie, natomiast Bank inwestował część zgromadzonych środków. Instytucje finansowe gwarantowały wysoką stopę zwrotu, która była zdecydowanie większa, niż przy tradycyjnej lokacie bankowej.

W wyniku wprowadzenia tzw. podatku Belki i opodatkowania środków pochodzących z lokat stworzony został nowy produkt, który nie był objęty podatkiem i bazował na lokatach inwestycyjnych. Polisolokaty stały się połączeniem ubezpieczenia na życie oraz lokaty bankowej. Konsument zawierał umowę ubezpieczenia na życie (dożywocie) za pośrednictwem banku, natomiast fundusz inwestycyjny zobowiązywał się do wypłaty sumy ubezpieczenia oraz określonej procentowo premii. Następnie, polisolokaty zostały uzupełnione o połączenie polisy ubezpieczeniowej na życie z inwestycją w fundusze inwestycyjne.

Polisolokaty przedstawiane były jako produkt bezpieczny, bardzo korzystny finansowo i pozbawiony wad. W praktyce okazało się, że umowy zawierają dużo niekorzystnych klauzul niedozwolonych (abuzywnych), ryzyko jest bardzo wysokie, natomiast zlikwidowanie polisolokaty wiąże się z wysokimi opłatami likwidacyjnymi (sięgającymi nawet równowartość wniesionego kapitału!). Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (OUKiK) wydał wiele decyzji nakładających kary finansów za sprzedaż polisolokat.

Z uwagi na korzystne wyroki sądowe wielu nabywców polisolokat zdecydowało się na sądową walkę, w celu odzyskania swoich pieniędzy. Sądy weryfikując postanowienia umowne masowo stwierdzają, iż są one abuzywne (niedozwolone) i nie obowiązują konsumentów. Zainicjowanie procesu sądowego jest jedyną możliwością odzyskania utraconych pieniędzy! Przeprowadzenie sprawy sądowej umożliwia zwrot środków ulokowanych w polisolokaty.

2. ROZWÓD DOPIERO PO POSTĘPOWANIU INFORMACYJNYM – Ministerstwo Sprawiedliwości planuje wprowadzenie od 2022 roku dodatkowego i obowiązkowego etapu sprawy rozwodowej, czyli przeprowadzenia rodzinnego postępowania informacyjnego. Będzie to konieczne przez zainicjowaniem postępowania sądowego!

Zgodnie z uzasadnieniem przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości zmiany mają zapewnić dobro dzieci oraz dbałość o ochronę małżeństwa. Przeprowadzenie postępowania informacyjnego obejmować ma wyłącznie małżonków posiadających dzieci. Spotkanie informacyjne zawierać będzie omówienie skutków rozpadu małżeństwa oraz działań mogących utrzymać związek małżeński, przykładowo poddania się terapii, separacji lub mediacji. Sąd będzie mógł wyznaczyć tzw. mediację rodzinną, która ma pomóc w wypracowaniu wspólnego stanowiska w zakresie rozwiązania małżeństwa.

Dodatkowy element sądowego postępowania rozwodowego oznaczać będzie zdecydowane wydłużenie oczekiwania na zakończenie sprawy sądowej. Trudności w zakresie uzyskania rozwodu mogą przełożyć się na zmniejszenie liczby zawieranych małżeństw, z uwagi na długi czas i zwiększenie kosztów.

3. TARCZA ANTYINFLACYJNA CZYLI POMYSŁ NA WALKĘ Z WYSOKIMI CENAMI – Gwałtowny i cykliczny wzrost cen produktów oraz usług prowadzi do osłabienia wartości nabywczej polskie waluty, czyli inflacji. Zgodnie z zapowiedziami Tarcza Antyinflacyjna ma zacząć obowiązywać jeszcze w tym roku i ustabilizować kolejne podwyżki. Ostateczne rozwiązania nie zostały jeszcze zaprezentowane, jednak wśród pomysłów pojawia się czasowa obniżka akcyzy na paliwa oraz energię elektryczną, a także dopłaty dla osób najbiedniejszych.

Obniżka akcyzy na paliwa oraz energię elektryczną ma zapewnić spadek cen ropy, benzyny oraz rachunków za prąd, które przełożą się na zmniejszenie cen innych produktów. Obniżona ma zostać stawka podatku od towarów i usług (VAT) na gaz ziemny powodująca spadek rachunków za ogrzewanie.

W ramach Tarczy Antyinflacyjnej ma zostać wprowadzony tzw. dodatek osłonowy polegający na wypłacie środków pieniężnych dla osób najbiedniejszych. Dodatek osłonowy zależy od ilości domowników oraz dochodów. Maksymalna kwota dopłaty wyniesie od 400 zł do ponad 1000 zł!

 

KPLA Kasolik, Pawlus-Łapa Adwokacka Spółka Partnerska

pl. Szczepański 5/108, 31-011 Kraków

www.kpla.com.pl

                                                                                           e-mail: kancelaria@kpla.com.pl