NEWSLETTER 01/12/2020

Wtorek, 1 grudnia 2020 roku

 

NEWSLETTER

01/12/2020

 

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością prezentujemy newsletter przygotowany przez specjalistów Kancelarii Adwokackiej KPLA Kasolik, Pawlus-Łapa Adwokacka Spółka Partnerska. Niniejszy newsletter w sposób zbiorczy przedstawia najważniejsze zmiany wprowadzone w obowiązującym stanie prawnym, podatkach, rachunkowości oraz kadrach. Zachęcamy do śledzenia wpisów, w celu pozyskania niezbędnych informacji pozwalających w pełni i swobodnie prowadzić działalność gospodarczą. W przypadku pytań związanych z treścią zaprezentowaną w artykule pozostajemy do Państwa dyspozycji.

1. CIT DLA SPÓŁEK KOMANDYTOWYCH OD 1 STYCZNIA 2020 ROKU – Na sobotnim posiedzeniu Sejmu zdecydowano, iż spółki komandytowe od 1 stycznia 2020 roku zostaną objęte podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT). Wszystkie poprawki Senatu zakładające złagodzenie nowych regulacji zostały odrzucone. Opodatkowanie spółek komandytowych oznacza, że podatek zapłacą nie tylko wspólnicy, ale również sama spółka. W efekcie dojdzie do tzw. podwójnego opodatkowania, które występuje przykładowo w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółki komandytowe nie będą mogły skorzystać z tzw. estońskiego CIT-u, co przesądza o spadku atrakcyjności prowadzenia działalności gospodarczej w ten formie.

Istnieje możliwość zastosowania nowych przepisów od 1 maja 2021 roku, jednak będzie to wiązało się z obowiązkiem zamknięcia ksiąg rachunkowych do 30 kwietnia 2021 roku, które będzie szczególnie trudne dla księgowych. W przypadku gdy, ostatni dzień roku obrotowego przypada między 31 grudnia, a 31 marca nie będzie wymagane zamknięcie ksiąg rachunkowych, natomiast rok obrotowy zostanie wydłużony do 30 kwietnia 2021 roku.

Objęcie spółek komandytowych podatkiem dochodowym od osób prawnych może wiązać się z dodatkowymi niedogodnościami. Część przedsiębiorców planuje likwidację spółki komandytowej albo przekształcenie jej w spółkę jawną lub sp. z o.o.. Podmioty, które skorzystały z pomocy uzyskanej w ramach Tarczy Finansowej PFR i zlikwidują spółkę mogą być zobowiązani do zwrotu otrzymywanych środków. Planując przekształcenie spółki komandytowej warto zwrócić uwagę na kwestie uzyskanej pomocy finansowej wynikającej z istniejącego stanu epidemii.

2. ESTOŃSKI CIT OD NOWEGO ROKU – Ryczałt od dochodów spółek kapitałowych nazywany potocznie estońskim CIT-em zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku. Głównym założeniem nowego rozwiązania jest obowiązek zapłaty podatku dopiero w momencie wypłaty zysku przez udziałowców w postaci dywidendy. Brak podatku oznacza, iż firma nie musi płacić podatku w zaliczkach, ani rozliczać się rocznie. Możliwość skorzystania z preferencji podatkowej uzależniona będzie od dokonywania inwestycji na poziomie 15%. Nowy mechanizm nie obejmie spółek komandytowych, komandytowo-akcyjnych i spółdzielni. Wprowadzony sposób opodatkowania promuje inwestycje i minimalizuje formalności przy rozliczeniu podatków. Zgodnie z założeniami ma zwiększyć konkurencyjność polskiej gospodarki oraz zapewnić wzrost kapitałów własnych przedsiębiorstw.

Estoński CIT jest dedykowany małym i średnim spółkom kapitałowym czyli spółkom z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych. Przychody nie mogą przekroczyć 100 mln złotych. Udziałowcem muszą być wyłącznie osoby fizyczne, natomiast spółka musi zatrudniać co najmniej 3 osoby (nie licząc udziałowców). Przedsiębiorstwo musi ponosić nakłady inwestycyjne. Nowe rozwiązanie może objąć około 200 tyś. firm. Skorzystanie z estońskiego cit-u jest preferencją podatkową i nie ma obowiązku jego stosowania. Spółki będą mogły rozliczać się na dotychczasowych zasadach. Podatnik będzie mógł wybrać rozliczenie w formie estońskiego CIT-u przez okres 4 lat. Po upływie tego okresu, będzie możliwość przedłużenia o kolejne 4 lata.

3. KAS WPROWADZA ZDALNĄ MOŻLIWOŚĆ UMÓWIENIA WIZYTY – Krajowa Administracja Skarbowa mając na względzie zwiększenie bezpieczeństwa zainteresowanych załatwieniem sprawy podatkowej umożliwia umówienie wizyty w urzędzie skarbowym przez Internet oraz telefonicznie. Nowe rozwiązanie było testowane od lipca bieżącego roku w kilku urzędach skarbowych. Od 26 października 2020 roku możliwość zdalnego umówienia wizyty będzie możliwa w kolejnych województwach. Od 16 listopada usługa zostanie rozszerzona na cały kraj.

Umówienie wizyty będzie możliwe za pośrednictwem strony podatki.gov.pl albo właściwego urzędu skarbowego, poprzez udostępniony formularz, a także telefonicznie na utworzonych przez KAS infoliniach.

Ministerstwo Finansów zachęca do załatwiania spraw, poprzez dedykowane strony internetowe czyli www.podatki.gov.pl oraz www.biznes.gov.pl, które umożliwiają realizację niektórych usług i przyczyniając się do walki z epidemią COVID-19.

 

 

KPLA Kasolik, Pawlus-Łapa Adwokacka Spółka Partnerska

pl. Szczepański 5/108, 31-011 Kraków

www.kpla.com.pl

                                                                                           e-mail: kancelaria@kpla.com.pl