NEWSLETTER 01/11/2020

Środa, 4 listopada 2020 roku

 

NEWSLETTER

01/11/2020

 

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością prezentujemy newsletter przygotowany przez specjalistów Kancelarii Adwokackiej KPLA Kasolik, Pawlus-Łapa Adwokacka Spółka Partnerska. Niniejszy newsletter w sposób zbiorczy przedstawia najważniejsze zmiany wprowadzone w obowiązującym stanie prawnym, podatkach, rachunkowości oraz kadrach. Zachęcamy do śledzenia wpisów, w celu pozyskania niezbędnych informacji pozwalających w pełni i swobodnie prowadzić działalność gospodarczą. W przypadku pytań związanych z treścią zaprezentowaną w artykule pozostajemy do Państwa dyspozycji.

1. ESTOŃSKI CIT JUŻ OD 2021 ROKU – Od nowego roku zacznie obowiązywać tzw. estoński cit, czyli podatek od dochodów spółek (obciążający dochody uzyskiwane przez osoby prawne). Przedstawiciele rządu mają nadzieję, iż wprowadzenie nowego mechanizmu zapewni wzrost gospodarczy wzorowany na Estonii. Nowe rozwiązanie określane jest, jako nowoczesny sposób opodatkowania, który promuje inwestycje i minimalizuje formalności przy rozliczaniu podatków. Skorzystać ma z niego około 200 tyś firm, których przychody nie przekraczają 50 mln zł oraz zatrudniają minimum 3 pracowników. Skierowany jest do małych i średnich spółek kapitałowych (z o.o. i S.A.). Udziałowcami mogą być wyłącznie osoby fizyczne. Firma będzie musiała wykazywać nakłady inwestycyjne.

Estoński cit zakłada brak podatku, tak długo jak zysk pozostanie w firmie. Zminimalizowanie rachunkowości podatkowej, deklaracji i obowiązków administracyjnych.  Podatnik nie będzie musiał ustalać co jest podatkowym kosztem uzyskania przychodu, obliczać odpisów amortyzacyjnych, stosować podatku minimalnego oraz tworzyć optymalizacji podatkowych.

Przedsiębiorstwa nie będą płacić podatku w miesięcznych lub kwartalnych zaliczkach, ani rozliczać się rocznie. Będą go płacić dopiero w momencie wypłaty zysku. Głównym celem nowego mechanizmu jest zwiększenie zdolności inwestycyjnej, wzrost produktywności i innowacyjności oraz oszczędność czasu przy rozliczeniach podatkowych. W ten sposób, gospodarka państwa ma być bardziej odporna na kryzysy, szczególnie w obliczu przewidywanej drugiej fali epidemii COVID-19.

Estoński cit ma zapewnić szereg korzyści oraz zachęcić do inwestycji. Ocena realizacji wskazanych powyżej celów będzie możliwa dopiero po pierwszym roku funkcjonowania. Wydaje się, iż propozycja powinna zachęcić przedsiębiorców, z uwagi na uproszczenie biurokracji związanej z kwestiami podatkowymi.

2.MINISTERSTWO FINANSÓW UDOSTĘPNIŁO APLIKACJĘ DO SKŁADANIA NOWEGO JPK_VAT – Nowa struktura pliku JPK-VAT stanowi wyzwanie dla przedsiębiorców oraz księgowych. Jednolity Plik Kontrolny (JPK) to zbiór danych generowany z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego, poprzez bezpośredni eksport danych. Zawiera informację o operacjach gospodarczych za wskazany okres. Jednolity Plik Kontrolny jest wysyłany przez podmioty rozliczające się miesięcznie do 25 dnia każdego miesiąca. Organy Podatkowe mogą dodatkowo zażądać przesłania JPK w przypadku prowadzenia kontroli podatkowe, czynności sprawdzających, postępowania podatkowego. Organy mogą żądać przedłożenia JPK przez podatnika lub kontrahenta (jeśli prowadzi księgi podatkowe w formie elektronicznej).

W listopadzie bieżącego roku, po raz pierwszy czynni podatnicy VAT będą zobowiązani do złożenia nowego pliku JPK_VAT z deklaracją, który zastąpi składane do tej pory deklarację VAT-7/VAT-7K z załącznikami i informację JPK_VAT.

Ministerstwo Finansów dostosowało bezpłatną aplikację e-mikrofirma do nowych obowiązków, która od tej pory będzie dostępna w przeglądarce po zalogowaniu się. Aplikacja umożliwia wygenerowanie i wysłanie plików JPK i JPK_FA w nowej wersji. Logowanie będzie możliwe przy użyciu Profilu Zaufanego, e-dowodu oraz bankowości elektronicznej.

Dodatkowo uruchomiona została aplikacja internetowa Klient JPK_WEB, która umożliwia weryfikację, podpisywanie i przesyłanie wszystkich Jednolitych Plików Kontrolnych do systemu Ministerstwa Finansów.

3. KONTROWERSYJNY POMYSŁ ŁĄCZENIA POMOCY Z TARCZ ANTYKRYZYSOWYCH Z PRZESTRZEGANIEM OBOSTRZEŃ OBOWIĄZUJĄCYCH W CZASIE EPIDEMII – Ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 czyli tzw. ustawa antycovidowa aktualnie czeka na podpis Prezydenta RP. Pomimo wielu negatywnych opinii zawiera ona w art. 23 możliwość odmowy udzielenia pomocy publicznej, w szczególności wsparcia finansowego z powodu naruszenia przez przedsiębiorcę w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej ustanowionych ograniczeń, nakazów i zakazów obowiązujących w okresie stanu epidemii. Przepis obejmuje mikropożyczki, zwolnienie ze składek ZUS, świadczenia postojowe oraz dotacje unijne, czyli najbardziej popularne formy wsparcia przedsiębiorców.

Przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie pomocy publicznej będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej, że nie naruszył nakazów, zakazów oraz ograniczeń. W przypadku złożenia fałszywego oświadczenia będzie zobowiązany do zwroty kwoty stanowiącej równowartość udzielonej pomocy wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

Opisane rozwiązanie krytykował Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców wskazując, iż proponowany przepis zakłada obligatoryjną odmowę przyznania pomocy publicznej bez względu na wagę i okoliczności naruszenia zakazów, nakazów i ograniczeń. Odmowa przyznania pomocy nie będzie wymagała przeprowadzenia dodatkowych czynności wyjaśniających. Wprowadzona regulacja stanowi istotne zagrożenie dla przedsiębiorców, którzy mogą pozostać pozbawieni szansy na otrzymanie pomocy, a w niektórych przypadkach zobowiązani zostaną do zwrotu otrzymanej kwoty wraz z odsetkami.

 

 

KPLA Kasolik, Pawlus-Łapa Adwokacka Spółka Partnerska

pl. Szczepański 5/108, 31-011 Kraków

www.kpla.com.pl

                        e-mail: kancelaria@kpla.com.pl