NEWSLETTER 01/09/2021

Czwartek, 30 września 2021 roku

 

NEWSLETTER

01/09/2021

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością prezentujemy newsletter przygotowany przez specjalistów Kancelarii Adwokackiej KPLA Kasolik, Pawlus-Łapa Adwokacka Spółka Partnerska. Niniejszy newsletter w sposób zbiorczy przedstawia najważniejsze zmiany wprowadzone w obowiązującym stanie prawnym, podatkach, rachunkowości oraz kadrach. Zachęcamy do śledzenia wpisów, w celu pozyskania niezbędnych informacji pozwalających w pełni i swobodnie prowadzić działalność gospodarczą. W przypadku pytań związanych z treścią zaprezentowaną w artykule pozostajemy do Państwa dyspozycji!

1. NOWY ŁAD – DLA KOGO OPŁACALNY? – Rada Ministrów zaprezentowała finalny projekt Nowego Ładu Gospodarczego, czyli pakietu zmian, które mają zreformować system podatkowo-gospodarczo-społeczny od 1 stycznia 2022 roku. Nowe pomysły od początku budzą wiele kontrowersji. W wyniku licznych protestów środowisk zrzeszających przedsiębiorców udało się zminimalizować wzrost składki zdrowotnej oraz odroczyć niektóre z planowanych obowiązków.

Zgodnie z założeniami wzrosnąć ma kwota wolna od podatku do 30 tyś zł (jednak nie dotyczy to opodatkowania podatkiem liniowym). Podwyższeniu ulegnie kwota drugiego progu podatkowego z 85 tyś zł do 120 zł. Nowa skala podatkowa składać się będzie z dwóch progów tj. 17% i 32%. Składka zdrowotna dla przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych wynosić będzie 9%, natomiast dla przedsiębiorców opodatkowanych podatkiem liniowym 4,9%. Wysokość składki będzie uzależniona od wybranego sposobu opodatkowania. Ujednolicony zostanie termin rozliczania składek zdrowotnych i społecznych do 20 dnia miesiąca. Wprowadzona zostanie tzw. ulga dla klasy średniej przeznaczona dla osób, których roczne przychody nie przekraczają 133 tyś złotych.

Planowane jest wprowadzenie kilku nowych ulg dedykowanych dla przedsiębiorców, mających uzupełnić wsparcie w ramach walki ze skutkami epidemii covid-19 oraz zachęcić do podejmowania działań innowacyjnych. Wśród nowych ulg należy wymienić: ulgę na robotyzację, ulgę konsolidacyjną oraz ulgę na innowacyjnych pracowników, a także zmiany w ulgach ip box i B+R.

Przyspieszony zostanie proces zwrotu VAT-u dla podatników bezgotówkowych. W niektórych przypadkach zwrot podatku od towarów i usług miałby następować już terminie 15 dni, jednak zastosowanie nowego rozwiązania będzie uzależnione od wielu przesłanek. Księgi Rachunkowe będą musiały być przesyłane do Urzędu Skarbowego w formie komputerowej i ustrukturyzowanej od 1 stycznia 2023 roku.

Rodzicom wychowującym co najmniej czwórkę dzieci przysługiwać będzie zwolnienie z opłacania PIT-u tzw. PIT-0. Jeśli rodzice rozliczają się na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej, to będą mogli skorzystać z kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 tyś zł.

2. KOLEJNA PODWYŻKA MANDATÓW – Od nowego roku mają wzrosnąć kwoty możliwych do otrzymania mandatów za łamanie przepisów kodeksu ruchu drogowego. Największe emocje budzi planowane zwiększenie mandatu za niewskazanie osoby prowadzącej pojazd w momencie wykonania zdjęcia przez fotoradar, aż do 8 tysięcy złotych. Wśród pomysłów pojawia się kontrowersyjne usunięcie możliwości nieprzyjęcia mandatu przez kierowcę.

Nowelizacja ustawy zawiera zapisy umożliwiające nałożenie przez Sąd maksymalnej grzywny w wysokości aż 30 tysięcy złotych. Przekroczenie dozwolonej prędkości o 30 km/h lub nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na pasach spowoduje nałożenie mandatu w minimalnej wysokości 1500 zł. Kierowcy, którzy w ciągu dwóch ostatnich lat zostali ukarani za wskazane w ustawie wykroczenia i dopuszczą się tzw. recydywy zostaną ukarani dwukrotnie wyższym mandatem.

Zmiana przepisów kodeksu ruchu drogowego ma być ciosem w piratów drogowych, jednak wzrost kwot mandatów dotyczy każdego kierowcy. Ustawodawca wycofał się z pomysłu uzależnienia wysokości składki OC od posiadanych przez kierowcę punktów karnych.

3. PRZEDŁUŻENIE AKTUALNYCH OBOSTRZEŃ WYNIKAJĄCYCH Z EPIDEMII COVID-19 – Rada Ministrów zdecydowała o przedłużeniu aktualnych obostrzeń wynikających z trwającej epidemii COVID-19 do końca października. Mimo zwiększającej się liczby zachorowań nie ustanowiono dodatkowych zakazów lub nakazów. Decyzja została podjęta bez przeprowadzania konsultacji społecznych.

Aktualne pozostają ograniczenia związane z przebywaniem określonej liczby osób na danej powierzchni w restauracjach, kinach, teatrach, hotelach, a także obowiązek zakrywania ust i nosa w miejscach publicznych. Do limitów nie wliczają się osoby w pełni zaszczepione.

4. MÓJ ELEKTRYK CZYLI SYSTEM DOPŁAT DO ZAKUPU AUT ELEKTRYCZNYCH – Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapowiedziało start nowego programu zapewniającego dopłaty do zakupu i leasingu samochodów elektrycznych. Zgodnie z zapowiedziami nowe rozwiązania ma wystartować jeszcze w tym roku. Szczegółowych informacji jeszcze nie opublikowano, natomiast mają zostać wyeliminowane niedoskonałości poprzednich programów i systemów dopłat np. określony limit kilometrów, sformalizowana procedura, obowiązek dostarczenia wielu dokumentów oraz niska kwota dopłat. Budżet programu ma wynosić około 500 mln złotych. Celem jest zwiększenie popularności samochodów elektrycznych oraz zniesienie barier finansowych w zakupie nowych pojazdów napędzanych elektrycznie, które wskazywane są przez organizacje zrzeszające przedsiębiorców.

Nowy program ma być dedykowany osobom fizycznym, przedsiębiorcom, rolnikom oraz fundacjom. Z wyższego dofinansowania będą mogli skorzystać posiadacze tzw. Karty Dużej Rodziny. Podstawowe założenia programu Mój Elektryk zależą od zgody Komisji Europejskiej. Jeśli organy UE wyrażą zgodę, możliwe będzie refundowanie już zakupionych pojazdów.

 

KPLA Kasolik, Pawlus-Łapa Adwokacka Spółka Partnerska

pl. Szczepański 5/108, 31-011 Kraków

www.kpla.com.pl

                                                                                           e-mail: kancelaria@kpla.com.pl