NEWSLETTER 01/09/2020

Środa, 2 września 2020 roku

 

NEWSLETTER

01/09/2020

 

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością prezentujemy newsletter przygotowany przez specjalistów Kancelarii Adwokackiej KPLA Kasolik, Pawlus-Łapa Adwokacka Spółka Partnerska. Niniejszy newsletter w sposób zbiorczy przedstawia najważniejsze zmiany wprowadzone w obowiązującym stanie prawnym, podatkach, rachunkowości oraz kadrach. Zachęcamy do śledzenia wpisów, w celu pozyskania niezbędnych informacji pozwalających w pełni i swobodnie prowadzić działalność gospodarczą. W przypadku pytań związanych z treścią zaprezentowaną w artykule pozostajemy do Państwa dyspozycji.

1. JAK DŁUGO MOŻNA STOSOWAĆ PRACĘ ZDALNĄ? – Ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie kolejnych regulacji dedykowanych pracy zdalnej. Epidemia COVID-19 spowodowała konieczność określenia zasad wykonywania pracy na odległość. Wcześniej, Kodeks pracy nie przewidywał takiego rozwiązania. Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2020 roku o delegowaniu pracowników, pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie pracy określonej w umowie o pracę (poza miejscem jej stałego wykonywania) w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu. Przepis obowiązuje od 5 września 2020 roku!

Praca zdalna została wymuszona wystąpieniem stanu epidemii. Dotychczas była niechętnie stosowana przez pracodawców, którzy obawiali się spadku wydajności pracowników oraz dysponowali ograniczonymi możliwościami kontroli pracownika i wykonywanych przez niego obowiązków służbowych.

Aktualnie, przepisy dotyczące pracy zdalnej są przejściowe i związane z epidemią. Nie jest wiadome, czy prawodawca zdecyduje się na trwałe wprowadzenie pracy zdalnej do Kodeksu pracy i uregulowanie spornych kwestii.

2.JPK_VAT Z DEKLARACJĄ OD 1 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU – Jednolity Plik Kontrolny (JPK) to dokument elektroniczny, który od 1 października 2020 roku będzie składał się z dwóch części. Obejmie zarówno ewidencję VAT czyli zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres, jak i deklarację VAT (VAT-7 i VAT-7K).

Obowiązek składania JPK w nowej wersji obejmie wszystkich podatników zarejestrowanych jako czynni podatnicy VAT za okresy od 1 października 2020 roku. Oznacza to, że za okresy od 1 października 2020 roku nie będzie możliwości składania deklaracji VAT-7 i VAT-7K w inny sposób, niż poprzez JPK_VAT.

Nowy schemat JPK-VAT będzie zawierał informacje o zakupach i sprzedaży, które wynikają z ewidencji VAT za dany okres oraz pozycje z obecnej deklaracji VAT-7, a także dodatkowe dane, które są potrzebne do analizy poprawności rozliczenia.

3. DOKONANIE PŁATNOŚCI NA NUMER RACHUNKU BANKOWEGO, KTÓRY NIE ZNAJDUJE SIĘ NA BIAŁEJ LIŚCIE – CO ROBIĆ? – Przedsiębiorcy dokonujący zapłaty za fakturę na kwotę powyżej 15 tyś zł mają obowiązek zlecenia przelewu bankowego na numer konta znajdujący się na tzw. białej liście. Od 1 stycznia 2020 roku, przedsiębiorca przed uiszczeniem zapłaty kwoty 15 tyś zł brutto lub większej ma obowiązek zweryfikowania numeru konta podanego przez Kontrahenta przykładowo na fakturze z numerem widniejącym na białej liście.

W sytuacji gdy przedsiębiorca zorientuje się, iż podany przez Sprzedawcę lub Usługodawcę numer konta bankowego, na który zlecono zapłatę nie widnieje na białej liście albo jest inny, niż podany w rejestrze musi złożyć zawiadomienie do Naczelnika Urzędu Skarbowego (właściwego dla wystawcy faktury) na formularzu ZAW-NR w terminie 3 dni od dnia zlecenia przelewu, w celu uniknięcia negatywnych konsekwencji! W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii termin na złożenie ZAW-NR wynosi 14 dni od daty zlecenia przelewu! Złożenia zawiadomienia jest swego rodzaju kołem ratunkowym dla przedsiębiorców chroniącym przed grożącymi sankcjami.

Formularz ZAW-NR zawiera dane podatnika, określenie celu składania zawiadomienia, informacje o wystawcy faktury, wskazania dot. płatności oraz podpis!

Biała lista podatników jest oficjalnym rejestrem podmiotów zarejestrowanych, jako podatnicy podatku od towarów i usług, niezarejestrowanych, wykreślonych oraz przywróconych do rejestru. Ma ułatwić weryfikację kontrahentów oraz pomagać w walce z nieuczciwymi podmiotami gospodarczymi. Wprowadzenia rejestru nie należy traktować tylko i wyłącznie przez pryzmat nowego obowiązku zagrożonego negatywnymi skutkami finansowymi. Weryfikacja numeru konta drugiej strony umowy (prowadzącej działalność gospodarczą) może spowodować ułatwienie wykrycia oszustwa, przykładowo mailowego wysłania fałszywej faktury z innym numerem konta bankowego przez osobę trzecią, co zdarza się w obrocie gospodarczym szczególnie w przypadku rachunków za usługi telekomunikacyjne wysyłanych powszechnie w formie e-faktury.

 

 

KPLA Kasolik, Pawlus-Łapa Adwokacka Spółka Partnerska

pl. Szczepański 5/108, 31-011 Kraków

www.kpla.com.pl

                                                                                           e-mail: kancelaria@kpla.com.pl