NEWSLETTER 01/08/2020

Środa, 12 sierpnia 2020 roku

 

NEWSLETTER

01/08/2020

 

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością prezentujemy newsletter przygotowany przez specjalistów Kancelarii Adwokackiej KPLA Kasolik, Pawlus-Łapa Adwokacka Spółka Partnerska. Niniejszy newsletter w sposób zbiorczy przedstawia najważniejsze zmiany wprowadzone w obowiązującym stanie prawnym, podatkach, rachunkowości oraz kadrach. Zachęcamy do śledzenia wpisów, w celu pozyskania niezbędnych informacji pozwalających w pełni i swobodnie prowadzić działalność gospodarczą. W przypadku pytań związanych z treścią zaprezentowaną w artykule pozostajemy do Państwa dyspozycji.

1. PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY ROZPOCZYNA KONTROLE W ZAKŁADACH PRACY – Wzrost liczby zachorowań spowodował wprowadzenie dodatkowych obostrzeń sanitarnych w wielu powiatach.Obowiązują one od 8 sierpnia 2020 roku, czyli soboty! Największy wzrost zakażeń występuje aktualnie na terenie województwa śląskiego, małopolskiego oraz podkarpackiego. Terytorium kraju zostało podzielone na strefy zielone, żółte i czerwone. Ograniczenia obejmują obowiązek noszenia maseczek, restrykcje w funkcjonowaniu obiektów gastronomicznych oraz organizacji wydarzeń sportowych, kulturalnych, a także wesel.

PIP zapowiedział przeprowadzenie wzmożonych kontroli w zakładach pracy mających na celu weryfikację przestrzegania nowych obowiązków oraz wyeliminowanie zagrożeń powodujących możliwość zarażenia COVID-19. W pierwszej kolejności, Inspektorzy Inspekcji Pracy wezmą pod lupę największe przedsiębiorstwa zatrudniające wielu pracowników, bowiem w takich miejscach najłatwiej rozprzestrzenia się wirusa.

Pracownicy PIP-u będą sprawdzać w szczególności stosowanie 1,5 metrowego odstępu pomiędzy stanowiskami pracy, dostępność płynów dezynfekcyjnych, maseczek, rękawiczek ochronnych, a także przyłbic.   

Firmy mają obowiązek dokonania tzw. oceny ryzyka zawodowego związanego z możliwością zakażenia COVID-19 przy wykonywanych pracach oraz zastosowania niezbędnych środków profilaktycznych zapewniających zwiększenie poziomu bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia osób przebywających w zakładzie pracy.

Nadal zalecane jest wykonywanie pracy w systemie zdalnym oraz ograniczanie bezpośredniego kontaktu z klientami przykładowo, poprzez stosowanie przegród typu plexi w kasach i miejscach wydawania towaru. Cyklicznie powinna być wykonywana dezynfekcja powierzchni dotykowych (klamek, myszek komputerowych, klawiatur, telefonów stacjonarnych) oraz pomieszczeń wspólnych (socjalnych, stołówek, szatni, toalet).

2. ESTOŃSKI CIT JUŻ OD 2021 ROKU – Od nowego roku zacznie obowiązywać tzw. estoński cit, czyli podatek od dochodów spółek (obciążający dochody uzyskiwane przez osoby prawne).Przedstawiciele rządu mają nadzieję, iż wprowadzenie nowego mechanizmu zapewni wzrost gospodarczy wzorowany na Estonii. Nowe rozwiązanie określane jest, jako nowoczesny sposób opodatkowania, który promuje inwestycje i minimalizuje formalności przy rozliczaniu podatków. Skorzystać ma z niego około 200 tyś firm, których przychody nie przekraczają 50 mln zł oraz zatrudniają minimum 3 pracowników. Skierowany jest do małych i średnich spółek kapitałowych (z o.o. i S.A.). Udziałowcami mogą być wyłącznie osoby fizyczne. Firma będzie musiała wykazywać nakłady inwestycyjne.

Estoński cit zakłada brak podatku, tak długo jak zysk pozostanie w firmie. Zminimalizowanie rachunkowości podatkowej, deklaracji i obowiązków administracyjnych.  Podatnik nie będzie musiał ustalać co jest podatkowym kosztem uzyskania przychodu, obliczać odpisów amortyzacyjnych, stosować podatku minimalnego oraz tworzyć optymalizacji podatkowych.

Przedsiębiorstwa nie będą płacić podatku w miesięcznych lub kwartalnych zaliczkach, ani rozliczać się rocznie. Będą go płacić dopiero w momencie wypłaty zysku.

Głównym celem nowego mechanizmu jest zwiększenie zdolności inwestycyjnej, wzrost produktywności i innowacyjności oraz oszczędność czasu przy rozliczeniach podatkowych. W ten sposób, gospodarka państwa ma być bardziej odporna na kryzysy, szczególnie w obliczu przewidywanej drugiej fali epidemii COVID-19.

Estoński cit ma zapewnić szereg korzyści oraz zachęcić do inwestycji. Ocena realizacji wskazanych powyżej celów będzie możliwa dopiero po pierwszym roku funkcjonowania. Wydaje się, iż propozycja powinna zachęcić przedsiębiorców, z uwagi na uproszczenie biurokracji związanej z kwestiami podatkowymi.

3. PRACA ZDALNA W TARCZY 4.0 –Zgodnie z zapowiedziami, nowa wersja Tarczy Antykryzysowej uregulowała częściowo system pracy zdalnej, który budził wiele wątpliwości. Pandemia zmusiła część przedsiębiorców do zastosowania pracy na odległość, w celu zmniejszenia potencjalnego zagrożenia zarażeniem COVID-19. Regulacje prawne nie były gotowe na tak gwałtowną zmianę rzeczywistości i wymagały dostosowania.

Pracownik musi posiadać możliwości techniczne i lokalowe do wykonywania takiej pracy. Pracodawca musi zapewnić wszelkie narzędzia oraz materiały. Przykładowo, komputer, drukarkę, dostęp do Internetu oraz oprogramowanie. Wydanie polecenia świadczenia pracy zdalnej pozostaje w gestii pracodawcy, który jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. W tej kwestii mogą pojawić się wątpliwości, bowiem pracodawca nie ma pełnego wpływu na kwestie związane z BHP. Przykładowo, nie ma możliwości dostosowania stanowiska pracy znajdującego się w mieszkaniu pracownika do wszystkich przepisów i wymogów.

Istotną kwestią jest zapewnienie ochrony poufnych danych takich jak: tajemnica przedsiębiorstwa, danych osobowych klientów, baz danych dostępnych online oraz wszelkich materiałów, które nie powinny znaleźć się w niepowołanych rękach. Pracownika należy przeszkolić o konieczności stosowania wymaganych zabezpieczeń przykładowo: częstej zmianie haseł, stosowania programów antywirusowych oraz szyfrujących. W przypadku prowadzenia konferencji oraz spotkań online należy zwrócić uwagę na dostęp osób nieupoważnionych.

Przy okazji poruszanej tematyki należy wspomnieć, iż w okresie pandemii zdecydowanie nasiliły się ataki hackerskie. Powodem takiej aktywności jest zwiększenie zakresu pracy zdalnej oraz dokumentów przesyłanych i udostępnianych online.

 

KPLA Kasolik, Pawlus-Łapa Adwokacka Spółka Partnerska

pl. Szczepański 5/108, 31-011 Kraków

www.kpla.com.pl

e-mail: kancelaria@kpla.com.pl