NEWSLETTER 01/06/2021 

Środa, 9 czerwca 2021 roku 

NEWSLETTER

01/06/2021 

 

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością prezentujemy newsletter przygotowany przez specjalistów Kancelarii Adwokackiej KPLA Kasolik, Pawlus-Łapa Adwokacka Spółka Partnerska. Niniejszy newsletter w sposób zbiorczy przedstawia najważniejsze zmiany wprowadzone w obowiązującym stanie prawnym, podatkach, rachunkowości oraz kadrach. Zachęcamy do śledzenia wpisów, w celu pozyskania niezbędnych informacji pozwalających w pełni i swobodnie prowadzić działalność gospodarczą. W przypadku pytań związanych z treścią zaprezentowaną w artykule pozostajemy do Państwa dyspozycji!

1. NOWELIZACJA KODEKSU RUCHU DROGOWEGO – Od 1 czerwca 2021 roku zaczęły obowiązywać nowe regulacje związane z poruszaniem się pieszych, którzy zawsze będą mieli pierwszeństwo na pasach przed wszystkimi pojazdami. Kierowca poruszający się pojazdem mechanicznym musi zatrzymać się i umożliwić bezpieczne przejście pieszego oczekującego na pasach. Dodatkowo, piesi oczekujący lub wchodzący na jezdnię nie będą mogli korzystać z telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego, tak aby skupić się na zachowaniu szczególnej ostrożności.

Nowe przepisy zakazują tzw. jazdy na zderzaku, czyli brak zachowania wymaganej odległości pomiędzy pojazdami. Na autostradach i drogach ekspresowych. Odstęp pomiędzy pojazdami musi być równy lub większy połowie prędkości. Przykładowo, samochód poruszający się z prędkością 80 km/h musi zachować minimum 40 metrów odstępu. Wyjątkiem pozostanie sytuacja polegająca na wyprzedzaniu, bowiem w takich okolicznościach zachowanie odstępu nie będzie wymagane.

Kolejną nowością jest zniesienie rozróżnienia w prędkościach obowiązujących w dzień i w nocy na terenie zabudowanym. Aktualnie, dozwolona w mieście prędkość została zrównana do 50 km/h niezależnie od godziny i pory. Wprowadzone zmiany mają zwiększyć bezpieczeństwo na drogach i wyeliminować istniejące zagrożenia.

2. TARCZA PRAWNA CZYLI ELEMENT NOWEGO ŁADU GOSPODARCZEGO – W ramach ogłoszonego w ostatnich tygodniach planu gospodarczego tzw. Nowego Ładu rozpoczęto pracę na Tarczą Prawną mającą uprościć, przyspieszyć i zminimalizować procedury prawne. Głównym celem jest oszczędność czasu obywateli oraz redukcja kosztów dla budżetu państwa. Pośrednim celem jest zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki i zachęta dla zagranicznych inwestorów. Prace nad Tarczą Prawną w pierwszym etapie obejmą systematyczny przegląd obowiązujących regulacji prawnych, w celu zredukowania liczny przepisów i procedur, a także dostosowania do aktualnych realiów obrotu gospodarczego.

Zgodnie z zapowiedziami w pierwszej kolejności ma dojść do cyfryzacji jak największej liczby procedur oraz szerokie zastosowanie tzw. milczącego trybu załatwiania spraw umożliwiającego działania w sytuacji braku sprzeciwu ze strony organu. Planowane jest przedłużenie terminów niektórych obowiązków ze względu na epidemię COVID-19. Kontrowersje wywołuje pomysł wprowadzenia jednoinstancyjności postępowań administracyjnych, który budzi wątpliwości w zakresie możliwości odwołania się od decyzji organu i możliwości jej kontrolowania. 

Wejście w życie Tarczy Finansowej ma zostać podzielone na cztery etapy wprowadzane kwartalnie, tak aby umożliwić dostosowanie się urzędów, instytucji oraz obywateli do nowych regulacji.

3. KRAJOWY REJESTR ZADŁUŻONYCH – Krajowy Rejestr Zadłużonych zamiast w lipcu ruszy dopiero 1 grudnia 2021 roku. Tak zdecydował w piątek Sejm, który poparł poprawki Senatu do ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nowe przepisy czekają na podpis Prezydenta RP.

Zgodnie z wcześniejszymi postanowieniami ustawa o KRZ miała wejść 1 lipca 2021 roku. Jednak do uchwalonej przez Sejm nowelizacji ustawy o KRZ Senat w połowie maja zaproponował 44 poprawki. Ponad 30 z nich miała charakter jedynie redakcyjny. Posłowie 28 maja 2021 roku przyjęli pięć poprawek jednogłośnie. Najważniejsza grupa poprawek zgłoszonych przez Senat miała na celu przesunięcie wejścia w życie nowelizacji, a także pierwotnej ustawy o KRZ, na 1 grudnia bieżącego roku. Wydłużenie okresu dostosowawczego ma umożliwić kompleksowe przygotowanie się do wdrożenia systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe. To nie pierwsze odroczenie wejścia w życie przepisów dotyczących uruchomienia Krajowego Rejestru Zadłużonych.

Krajowy Rejestr Zadłużonych ma stanowić źródło informacji, głównie o podmiotach niewypłacalnych, zagrożonych niewypłacalnością lub podmiotach, wobec których umorzono bezskuteczną egzekucję. Krajowy Rejestr Zadłużonych będzie scentralizowaną informacją o wszystkich zaległościach i dłużnikach, a także przebytych restrukturyzacjach oraz upadłościach. KRZ, który ma być rejestrem jawnym będzie udostępniony na stronie internetowej Ministra Sprawiedliwości. Dzięki bezpłatności rejestru powinien być on powszechnie wykorzystywany.

 

 

KPLA Kasolik, Pawlus-Łapa Adwokacka Spółka Partnerska

pl. Szczepański 5/108, 31-011 Kraków 

www.kpla.com.pl 

                                                                                         e-mail: kancelaria@kpla.com.pl