NEWSLETTER 01/05/2021

Środa, 5 maja 2021 roku

 

NEWSLETTER

01/05/2021

 

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością prezentujemy newsletter przygotowany przez specjalistów Kancelarii Adwokackiej KPLA Kasolik, Pawlus-Łapa Adwokacka Spółka Partnerska. Niniejszy newsletter w sposób zbiorczy przedstawia najważniejsze zmiany wprowadzone w obowiązującym stanie prawnym, podatkach, rachunkowości oraz kadrach. Zachęcamy do śledzenia wpisów, w celu pozyskania niezbędnych informacji pozwalających w pełni i swobodnie prowadzić działalność gospodarczą. W przypadku pytań związanych z treścią zaprezentowaną w artykule pozostajemy do Państwa dyspozycji.

1. ESTOŃSKI CIT OD NOWEGO ROKU – Ryczałt od dochodów spółek kapitałowych nazywany potocznie estońskim CIT-em zaczął obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku. Głównym założeniem nowego rozwiązania jest odroczenie obowiązku zapłaty podatku dopiero do momentu wypłaty zysku przez udziałowców w postaci dywidendy. Brak podatku oznacza, iż firma nie musi płacić podatku w zaliczkach, ani rozliczać się rocznie. Możliwość skorzystania z preferencji podatkowej uzależniona będzie od dokonywania inwestycji na poziomie 15%. Nowy mechanizm nie obejmie spółek komandytowych, komandytowo-akcyjnych i spółdzielni. Wprowadzony sposób opodatkowania promuje inwestycje i minimalizuje formalności przy rozliczeniu podatków. Zgodnie z założeniami ma zwiększyć konkurencyjność polskiej gospodarki oraz zapewnić wzrost kapitałów własnych przedsiębiorstw.

Estoński CIT jest dedykowany małym i średnim spółkom kapitałowym czyli spółkom z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych. Przychody nie mogą przekroczyć 100 mln złotych. Udziałowcem muszą być wyłącznie osoby fizyczne, natomiast spółka musi zatrudniać co najmniej 3 osoby (nie licząc udziałowców). Przedsiębiorstwo musi ponosić nakłady inwestycyjne. Nowe rozwiązanie może objąć około 200 tyś. firm. Skorzystanie z estońskiego cit-u jest preferencją podatkową i nie ma obowiązku jego stosowania. Spółki będą mogły rozliczać się na dotychczasowych zasadach. Podatnik będzie mógł wybrać rozliczenie w formie estońskiego CIT-u przez okres 4 lat. Po upływie tego okresu, będzie możliwość przedłużenia o kolejne 4 lata.

2. KAS WPROWADZA ZDALNĄ MOŻLIWOŚĆ UMÓWIENIA WIZYTY – Krajowa Administracja Skarbowa mając na względzie zwiększenie bezpieczeństwa zainteresowanych załatwieniem sprawy podatkowej umożliwia umówienie wizyty w urzędzie skarbowym przez Internet oraz telefonicznie. Nowe rozwiązanie było testowane od lipca bieżącego roku w kilku urzędach skarbowych. Od 26 października 2020 roku możliwość zdalnego umówienia wizyty istnieje w kolejnych województwach. Od 16 listopada 2020 roku usługa została rozszerzona na cały kraj.

Umówienie wizyty będzie możliwe za pośrednictwem strony podatki.gov.pl albo właściwego urzędu skarbowego, poprzez udostępniony formularz, a także telefonicznie na utworzonych przez KAS infoliniach. 

Ministerstwo Finansów zachęca do załatwiania spraw, poprzez dedykowane strony internetowe czyli www.podatki.gov.pl oraz www.biznes.gov.pl, które umożliwiają realizację niektórych usług i przyczyniając się do walki z epidemią COVID-19.

3. PESEL DLA CUDZOZIEMCA – Od 1 maja 2021 r. wchodzi w życie zmiana ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie definicji podatników, których identyfikatorem podatkowym jest PESEL. Dzięki nowym przepisom Urzędy Gminne będą mogły nadawać numer PESEL cudzoziemcom na ich wniosek.

Od 1 maja 2021 roku cudzoziemcy mogą wystąpić o nadanie PESEL do celów podatkowych. Nowe przepisy umożliwią urzędom skarbowym jednoznaczną identyfikację podatnika (pracownika). Pozwoli to na wygenerowanie i udostępnienie zeznania podatkowego w usłudze Twój e-PIT na podatki.gov.pl .

Przedstawiciele Ministerstwa Finansów uzasadniają zmianę ułatwieniem rozliczania podatników z urzędem skarbowym. Dzięki temu będą mogli użyć PESEL do zalogowania się do usługi Twój e-PIT lub złożyć zeznanie podatkowe przy użyciu bezpłatnej aplikacji e-Deklaracje dostępnej na portalu podatki.gov.pl. Oznacza to również możliwość skorzystania z ulg i odliczeń oraz otrzymania zwrotu nadpłaty podatku. MF twierdzi, że dla płatników zmiany ustawowe pozwolą na wywiązanie się z obowiązku wskazywania identyfikatora podatkowego jego pracowników – cudzoziemców, którzy mogą dla celów podatkowych ubiegać się o nadanie numeru PESEL. Podatnicy mają 30 dni na zmianę NIP na PESEL.

Ministerstwo podkreśla także, że nie będzie już możliwe składanie informacji od płatnika z błędnymi identyfikatorami podatkowymi podatnika (w szczególności chodzi o posługiwanie się szeregiem tych samych cyfr, w tym jedynek i dziewiątek).

 

KPLA Kasolik, Pawlus-Łapa Adwokacka Spółka Partnerska

pl. Szczepański 5/108, 31-011 Kraków

www.kpla.com.pl

                                                                                           e-mail: kancelaria@kpla.com.pl