NEWSLETTER 01/01/2021

Piątek, 15 stycznia 2021 roku 

 

NEWSLETTER

01/01/2021 

 

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością prezentujemy newsletter przygotowany przez specjalistów Kancelarii Adwokackiej KPLA Kasolik, Pawlus-Łapa Adwokacka Spółka Partnerska. Niniejszy newsletter w sposób zbiorczy przedstawia najważniejsze zmiany wprowadzone w obowiązującym stanie prawnym, podatkach, rachunkowości oraz kadrach. Zachęcamy do śledzenia wpisów, w celu pozyskania niezbędnych informacji pozwalających w pełni i swobodnie prowadzić działalność gospodarczą. W przypadku pytań związanych z treścią zaprezentowaną w artykule pozostajemy do Państwa dyspozycji. 

1. NOWY ROK I NOWE PODATKI – Ustawodawca przyzwyczaił podatników do wprowadzania kolejnych zmian w systemie podatkowym wraz z nadejściem nowego roku. Przedstawiciele Ministerstwa Finansów twierdzą, iż niektóre rozwiązania zostały wymuszone obowiązującym na terenie kraju stanem epidemii, natomiast część zmian zaplanowano pierwotnie na poprzedni rok i zostały odroczone do 1 stycznia 2021 roku.

Najważniejszymi nowościami pozostają tzw. podatek estoński, opodatkowanie spółek komandytowych, wprowadzenie faktur ustrukturyzowanych oraz powstanie spółek nieruchomościowych.

Nowe podatki i daniny stanowią podatek handlowy, opłata cukrowa, oraz opłata od tzw. małpek. Prawodawca zastosował zwolnienie z opłaty targowej w 2021 roku, która zostanie zrekompensowana samorządom. Na podstawie regulacji unijnych wprowadzony został podatek od plastiku, którego wysokość zależy od sposobu i efektywności recyklingu odpadów stosowanych w danym kraju członkowskim. Zwiększą się, również lokalne opłaty za odbiór odpadów oraz abonament RTV.

Podatek transportowy (podatek od środków transportu) obejmie samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 oraz 12 ton, ciągniki siodłowe przystosowane do używania łącznie z naczepą, a także przyczepy i naczepy o określonej masie. Określenie stawek podatku pozostaje w gestii gmin, które ograniczone pozostają narzuconym odgórnie zakresem.

Tradycyjnie wzrośnie podatek od nieruchomości, którego stawka powiązana jest z rosnącą inflacją. Podatek pobierany od właścicieli nieruchomości może wzrosną o 3,9%, czyli analogicznie do wzrostu współczynnika inflacji!

Podatek handlowy wprowadzono już w 2016 roku, jednak wywołał sporo kontrowersji skutkujących zawieszeniem jego stosowania i koniecznością wypowiedzenia się Komisji Europejskiej. Elementem spornym była możliwość preferencyjnego traktowania małych sklepów. Podatek handlowy został zaakceptowany przez organy Unii Europejskiej jako nie prowadzący do dyskryminacji, z tego względu zostanie odwieszony w bieżącym roku. W omawianym rozwiązaniu podstawę opodatkowania stanowi nadwyżka przychodów ze sprzedaży detalicznej ponad kwotę 17 mln zł weryfikowana w okresach miesięcznych. Nowy podatek wynosi 0,8% lub 1,4% dla określonych obrotów.

Przedstawiciele Unii Europejskiej zapowiadają wdrożenie w 2021 roku tzw. podatku cyfrowego należnego od podmiotów, których obroty przekraczają 750 mln euro rocznie. Rozwiązanie nakierowane jest na największe firmy z branży cyfrowej, które funkcjonują na terenie UE.

Podatek od plastiku zacznie obowiązywać w państwach członkowskich UE. Wysokość zależna będzie od wyprodukowanej ilości odpadów plastikowych, które nie zostały poddane przetworzeniu. Mechanizm ma skłonić do pojęcia czynności zwiększających recykling i tym samym ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko. Część krajów członkowskich wprowadziło dodatkowo kaucje na butelki plastikowe, które zachęcają obywateli do ich zbierania i oddawania.

Sporo kontrowersji wywołuje podatek od deszczu, który ma wzrosnąć w bieżącym roku. Zgodnie z zapowiedziami obejmie dużą cześć nieruchomości. Aktualnie, opłatę uiszczają właściciele nieruchomości o bardzo dużych powierzchniach przekraczających 3,5 tyś m2. Nowelizacja przepisów w tym zakresie ma doprowadzić do objęcia podatkiem także właścicieli nieruchomości o powierzchni 600 m2 przy zabudowie na poziomie 50%.

Wprowadzenie podatku od alkoholi sprzedawanych w butelkach nieprzekraczających 300 ml tzw. małpek spowodowała działania przedsiębiorców prowadzące do uniknięcia opodatkowania i tym samym konieczności podwyższenia ceny wytwarzanych towarów. Część firm skorzystała z najprostszej metody, czyli zwiększenia objętości przekraczającej 300 ml.

Przedsiębiorcy broniąc się przez wzrostem cen oferowanych produktów. Z tego względu, producenci napojów zwierających duże ilości cukru, które zostały objęte tzw. podatkiem cukrowym zapowiedzieli, iż nieuniknioną konsekwencją wprowadzenia nowych regulacji stanie się podwyżka cen dostarczanych napojów. Producenci planują zwiększenie również ceny wody mineralnej, które pozwoli zminimalizować podwyżki napojów słodzonych, bowiem zwiększona cena wody pozwoli zrekompensować podwyżki napojów zawierających cukier.

Negatywne konsekwencje nowych przepisów odczują osoby pracujące za granica, z uwagi na likwidację ulgi abolicyjnej, która została wprowadzona w 2008 roku. Opisywane zmiany oznaczają powszechny powrót podatku od dochodów uzyskanych za granicą i ponowne otwarcie dyskusji na temat tzw. podwójnego opodatkowania. Przedstawiciele Ministerstwa Finansów wskazują, iż ulga nie została zniesiona, a jedynie ograniczona. W praktyce możliwość stosowania preferencji podatkowej pozostanie jedynie do kwoty nieprzekraczającej 1360 zł, czyli drastyczną minimalizację podmiotów korzystających.

Zwiększenie obciążeń fiskalnych nie ominie branży motoryzacyjnej, bowiem planowane jest wprowadzenie opłaty depozytowej od zakupionego oleju silnikowego. Rozwiązanie jest zainspirowane kaucja, którą należy opłacić przy zakupie akumulatora i zwracaną po dostarczeniu zużytego źródła energii. Tożsame rozwiązanie zostanie zastosowane wobec oleju silnikowego. Opłata zostanie zwrócona właścicielowi pojazdu po dostarczeniu zużytego oleju. Aktualnie trwają konsultacje dotyczące wysokości opłaty, która naliczana będzie w oparciu o ilość zakupionego oleju. Opłata może wynieść od 4 zł do 10 zł za każdy litr zakupionego oleju.

Nowy rok wiąże się z wzrostem stawek za energie elektryczną o około 3,5%, a także wprowadzeniem opłaty mocowej zależnej od rocznego zużycia energii elektrycznej gospodarstwa domowego. Motywem uzasadniającym wzrost cen jest utrzymanie stabilności dostaw energii elektrycznej, poprzez zwiększenie rezerw energii przez elektrownie. Realny i średni wzrost dla odbiorców energii elektrycznej wyniesie 130 zł – 160 zł

2. REJESTR UMÓW O DZIEŁO – Zgodnie z informacjami opublikowanymi na oficjalnej stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od 1 stycznia 2021 roku płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca dzieło musi zawiadomić ZUS o zawarciu umowy o dzieło. Konieczne jest przekazanie informacji na specjalnym formularzu „RUD”. Zgłoszenie musi zostać dostarczone do ZUS w ciągu 7 dni od zawarcia umowy o dzieło. Informację można przekazać za pośrednictwem platformy PUE ZUS lub w formie pisemnej. W jednym formularzu można wskazać maksymalnie 10 zawartych umów z jednym wykonawcą. Dla każdego wykonawcy należy złożyć oddzielny formularz.

3. PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA I eKRS DOPIERO OD LIPCA – Pierwotnie nowy rodzaj spółki uregulowanej w Kodeksie Spółek Handlowych oraz wprowadzenie eKRS’u miało wejść w życie 1 marca 2020 roku. Termin przesunięto o rok, czyli do 1 marca 2021 roku. Z ostatnich doniesień Resortu Finansów wynika, że planowane jest kolejne przesunięcie terminu obowiązywania nowych regulacji w tym zakresie do 1 lipca 2021 roku.

Nowy rodzaj spółki miał ułatwić rozwój firm innowacyjnych oraz elektronizację procedur w zakresie wewnętrznego działania i rejestracji, przykładowo poprzez elektroniczny rejestr akcjonariuszy. PSA ma być hybrydą gwarantującą korzyści płynące z prowadzenia działalności zarówno w formie spółki kapitałowej, jak i osobowej. Nowy typ spółki ma odpowiadać na współczesne realia i potrzeby obrotu gospodarczego, a także wykorzystywać nowe rozwiązania techniczne.

Głośno zapowiadana elektronizacją postępowań prowadzonych przez wydziały KRS prawdopodobnie zostanie przesunięta, również do 1 lipca 2021 roku. Konsekwencją nowego terminu będzie możliwość składanie sprawozdań finansowych oraz innych dokumentów w dotychczasowej formie (przynajmniej do końca czerwca bieżącego roku). Do dnia dzisiejszego nie została udostępniona testowa wersja serwisu eKRS. Oznacza to, że prace nad nowym systemem nie zostały jeszcze zakończone. Z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, iż wprowadzenie eKRS’u zostanie po raz kolejny odroczone.

 

 

KPLA Kasolik, Pawlus-Łapa Adwokacka Spółka Partnerska

pl. Szczepański 5/108, 31-011 Kraków 

www.kpla.com.pl 

                                                                                           e-mail: kancelaria@kpla.com.pl