Metodyki autorstwa naszych adwokatów BESTSELLERAMI

Chcielibyśmy podzielić się z Państwem dobrymi wiadomościami. Publikacje „Metodyka sporządzania pism procesowych w sprawach karnych, cywilnych, gospodarczych i administracyjnych” oraz „Metodyka sporządzania umów gospodarczych” widnieją na liście bestesellerów wydawnictwa Wolers Kluwer.

 

 

Publikacje kierowane są głównie do aplikantów, jak również do wszystkich prawników praktyków. Pierwszy z nich  zawiera omówienie najważniejszych pism procesowych: pozwów, apelacji, aktów oskarżenia sporządzanych w toku postępowań oraz propozycję czynności, jakie należy podjąć w celu ich poprawnego i skutecznego wniesienia.

 

 

 

 

Wydanie dotyczące umów gospodarczych zawiera przystępne omówienie wielu rodzajów umów, z jakimi można się spotkać w praktyce obrotu. Wzory klauzul umownych przedstawiono w sposób praktyczny, z objaśnieniem i wskazaniem wariantów stosowanych w określonych sytuacjach. W obecnym wydaniu dodano nowe przykłady umów, m.in. zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz o zachowanie poufności.

 

Dziękujemy za zainteresowanie, komentarze i opinie, takie informacje motywują nas do dalszej pracy. Jeżeli chieliby Państwo pozyskać egzemplarz, wystarczy kliknąć w miniaturę publikacji.