NEWSLETTER 01/07/2021

Czwartek, 8 lipca 2021 roku

 

NEWSLETTER

01/07/2021

 

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością prezentujemy newsletter przygotowany przez specjalistów Kancelarii Adwokackiej KPLA Kasolik, Pawlus-Łapa Adwokacka Spółka Partnerska. Niniejszy newsletter w sposób zbiorczy przedstawia najważniejsze zmiany wprowadzone w obowiązującym stanie prawnym, podatkach, rachunkowości oraz kadrach. Zachęcamy do śledzenia wpisów, w celu pozyskania niezbędnych informacji pozwalających w pełni i swobodnie prowadzić działalność gospodarczą. W przypadku pytań związanych z treścią zaprezentowaną w artykule pozostajemy do Państwa dyspozycji.

1. NOWELIZACJA KODEKSU RUCHU DROGOWEGO – Od 1 czerwca 2021 roku zaczęły obowiązywać nowe regulacje związane z poruszaniem się pieszych, którzy zawsze będą mieli pierwszeństwo na pasach przed wszystkimi pojazdami. Kierowca poruszający się pojazdem mechanicznym musi zatrzymać się i umożliwić bezpieczne przejście pieszego oczekującego na pasach. Dodatkowo, piesi oczekujący lub wchodzący na jezdnię nie będą mogli korzystać  z telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego, tak aby skupić się na zachowaniu szczególnej ostrożności.

Nowe przepisy zakazują tzw. jazdy na zderzaku czyli brak zachowania wymaganej odległości pomiędzy pojazdami. Na autostradach i drogach ekspresowych. Odstęp pomiędzy pojazdami musi być równy lub większy połowie prędkości. Przykładowo, samochód poruszający się z prędkością 80 km/h musi zachować minimum 40 metrów odstępu. Wyjątkiem pozostanie sytuacja polegająca na wyprzedzaniu, bowiem w takich okolicznościach zachowanie odstępu nie będzie wymagane.

Kolejną nowością jest zniesienie rozróżnienia w prędkościach obowiązujących w dzień i w nocy na terenie zabudowanym. Aktualnie, dozwolona w mieście prędkość została zrównana do 50 km/h niezależnie od godziny i pory. Wprowadzone zmiany mają zwiększyć bezpieczeństwo na drogach i wyeliminować istniejące zagrożenia.

2. ESTOŃSKI CIT OD NOWEGO ROKU – Ryczałt od dochodów spółek kapitałowych nazywany potocznie estońskim CIT-em zaczął obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku. Głównym założeniem nowego rozwiązania jest odroczenie obowiązku zapłaty podatku dopiero do momentu wypłaty zysku przez udziałowców w postaci dywidendy. Brak podatku oznacza, iż firma nie musi płacić podatku w zaliczkach, ani rozliczać się rocznie. Możliwość skorzystania z preferencji podatkowej uzależniona będzie od dokonywania inwestycji na poziomie 15%. Nowy mechanizm nie obejmie spółek komandytowych, komandytowo-akcyjnych i spółdzielni. Wprowadzony sposób opodatkowania promuje inwestycje i minimalizuje formalności przy rozliczeniu podatków. Zgodnie z założeniami ma zwiększyć konkurencyjność polskiej gospodarki oraz zapewnić wzrost kapitałów własnych przedsiębiorstw.

Estoński CIT jest dedykowany małym i średnim spółkom kapitałowym czyli spółkom z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych. Przychody nie mogą przekroczyć 100 mln złotych. Udziałowcem muszą być wyłącznie osoby fizyczne, natomiast spółka musi zatrudniać co najmniej 3 osoby (nie licząc udziałowców). Przedsiębiorstwo musi ponosić nakłady inwestycyjne. Nowe rozwiązanie może objąć około 200 tyś. firm. Skorzystanie z estońskiego cit-u jest preferencją podatkową i nie ma obowiązku jego stosowania. Spółki będą mogły rozliczać się na dotychczasowych zasadach. Podatnik będzie mógł wybrać rozliczenie w formie estońskiego CIT-u przez okres 4 lat. Po upływie tego okresu, będzie możliwość przedłużenia o kolejne 4 lata.

3. MONITORING W ZAKŁADZIE PRACY ZGODNY Z RODO I KP – Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) w oparciu o wytyczne Europejskiej Rady Ochrony Danych Osobowych przedstawił główne zasady stosowania monitoringu w miejscu pracy, którego zastosowanie regulują przepisy Kodeksu pracy oraz RODO. Należy mieć na względzie, iż monitoring rejestruje wizerunek podwładnych oraz osób trzecich np. klientów lub kontrahentów.

Najważniejszym elementem jest określenie konkretnego celu zastosowania monitoringu oraz spełnienie obowiązku informacyjnego. Monitoring może służyć zapewnieniu bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia, kontroli produkcji lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. Obszar nagrywania może obejmować teren zakładu pracy oraz teren wokół.  Pracodawca musi poinformować osoby, które będą nagrywane o stosowaniu monitoringu oraz wskazać dane administratora danych osobowych. Pomieszczenia, w których stosowany jest monitoring powinny być właściwie oznaczone np. poprzez zastosowanie tabliczek informacyjnych. Zabronione jest używanie monitoringu w pomieszczeniach socjalnych, łazienkach oraz szatniach chyba, że jest to konieczne i niezbędne do realizacji konkretnego celu. Wprowadzenie w zakładzie pracy rejestrowania obrazu powinno zostać szczegółowo przeanalizowane pod kątem aktualnie obowiązujących przepisów oraz wytycznych organów zajmujących się ochroną danych osobowych.

Pracodawca powinien zamieścić informację o celach oraz zakresie w układzie zbiorowym lub regulaminie pracy, ewentualnie w obwieszczeniu jeśli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym lub nie jest obowiązany do stosowania regulaminu pracy. Należy pamiętać, iż pracodawca stosujący monitoring jest administratorem danych osobowych i musi realizować obowiązki wynikające z tego faktu!

 

KPLA Kasolik, Pawlus-Łapa Adwokacka Spółka Partnerska

pl. Szczepański 5/108, 31-011 Kraków

www.kpla.com.pl

                                                                                           e-mail: kancelaria@kpla.com.pl